کتاب اورژانسهای گوش و حلق و بینی و سر و گردن

نام کتاب:
اورژانسهای گوش و حلق و بینی و سر و گردن

مولفین: 

دکتر ابراهیم رزم پا (عضو هیئت علمی گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر بیژن نقیب زاده (عضو هیئت علمی گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

مقدمه:
فوریت های پزشکی مواردی هستند که حیات بیمار بستگی به تصمیم گیری و اقدامات سریع و موثر کار درمانی دارد. در این موارد به علت شرایط خاص، پزشک فرصت مشاوره با سایر همکاران و رجوع به منابع متنوع پزشکی را ندارد و فقط اعتماد به نفس و اتکا به اطلاعات و تجارب خود به نجات جان بیمار اقدام می کند.
بنابراین پزشک اورژانس باید آشنایی دقیق و کاملی با فوریت های شایع پزشکی داشته باشد. از آنجا که امروزه بالاترین میزان مرگ و میر خصوصاً در سنین جوان و فعال زندگی بعلت موارد اورژانس است اهمیت فوق العاده آشنایی به این موارد بیشتر می شود.
در هزاران مراجعه کننده به بخشهای اورژانسی مشکلات گروه زیادی به نحوی با تخصص گوش و حلق و بینی ارتباط پیدا می کند، با وجود تنوع منابع و کتب گوش و حلق و بینی فاقد مبحث اورژانس هستند و همچنین به علت فقدان کتاب جامعی به زبان فارسی در این زمینه ضرورت تدوین این کتاب بیشتر احساس می شد و کتاب اورژانسهای گوش و حلق و بینی و سر و گردن در همین راستا تالیف شده است.
کتاب مشتمل بر شش فصل است که فصل اول مربوط به اصول احیای قلبی – ریوی و کلیات شوک است و در فصول بعد به ترتیب فوریتهای گوش، بینی و سینوسها، و دهان و حلق و حنجره، سر و گردن و تروماتولوژی شرح داده شده است. سعی شده است که ضمن پرهیز از مطالب تئوریک بیشتر به جنبه های عملی در تشخیص و درمان اورژانسهای شایع گوش و حلق و بینی پرداخته شود.


این کتاب بر مبنای نیاز پزشکان عمومی و دستیاران رشته گوش و حلق و بینی تدوین شده ولی می تواند در بسیاری از موارد مورد استفاده متخصصین این رشته و رشته های مرتبط قرار گیرد. امیدواریم که این تلاش ناچیز با وجود ضعفها و نقایص بتواند در رفع قسمتی از مشکلات همکاران شاغل در بخشهای اورژانس مفید باشد. علیرغم تلاش و بازنگریها باز هم ممکن است مواردی از نظر دور مانده باشد، سپاسگزار خواهیم بود که از نظرات اصلاحی و کارشناسی همکاران عزیز به منظور رفع نقایص و ارتقاء کیفیت کتاب در چاپهای بعدی استفاده کنیم.

زمان انتشار: (6 سال قبل)
*