پژوهش ها

متفرقه
جایگاه آموزش سمعی بصری در آموزش پزشکی

جایگاه آموزش سمعی بصری در آموزش پزشکی

برای دریافت مطلب اینجا را کلیک نمایید.

 

اختلالات خواب و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران

چکيده مقدمه : ريسک فاکتور های بسياری در شغل پرستاری برای ابتلا به اختلالات خواب وجود دارد. اختلال خواب در پرستاران از دو جنبه مهم است: تأثير اختلال خواب روی ايمنی و سلامت بيمار و پرستار و تأثير ريسک فاکتورهای شغل پرستاری روی ابتلا به اختلال خواب و عوارض آن. روش بررسی: ما برای سنجش بی خوابی از پرسشنامه Impairment Index Sleep، برای سنجش خواب آلودگی مفرط روزانه از پرسشنامهEpworth sleepiness scale و برای سنجش سندرم وقفه تنفسی حين خواب از روش Martinez استفاده کرده و اختلال خواب را با وجود insomnia ياHypersomnolaence تعريف کرديم. اين مطالعه روی 190 نفر از پرستاران غير طرحی بخشهای درمانی بيمارستان امام خمينی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. يافته‌ها: شيوع اختلال خواب، بی خوابی، خواب آلودگی مفرط طی روز، سندرم وقفه تنفس حين خواب ونارکولپسی 8/83%، 5/81%، 1/33%،1/12% و 7/3% بدست آمد. با وجود معنی دار بودن در t-test ، در مدل چند متغيره شيفت کاری فقط روی شيوع اختلال خواب مؤثر بود. نتيجه‌گيری: در اين مطالعه شيوع انواع مهم اختلالات خواب با استفاده از روشهای استاندارد در پرستاران تعيين شد. برای درک علت عدم تأثير بسياری از عوامل خطر ذکر شده در منابع معتبر، روی اختلال خواب در پرستاران ايرانی، توصيه می شود يک مطالعه برای مقايسه نوع فعاليت کاری و تعريف شغلی پرستاران در ايران و جوامع غربی انجام شود.

برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

گزارش يك مورد نادر Malignant Laryngeal Fibrous Histiocytoma

(MFH) Malignant fibrous histoicytoma امروزه به عنوان شايعترين ساركوم بافت نرم در بالغين شناخته شده است. شايعترين مكان آن در اندامها و رتروپريتوئن مي باشد. اين ضايعه در سر و گردن نادر است. MFH حنجره بيشتر در مردان مسن و بدنبال راديوتراپي كانسرهاي سر و گردن ديده مي شود.

ما يك مورد MFH حنجره را بدون سابقه كانسر و راديوتراپي قبلي معرفي مي نماييم كه تحت درمان جراحي total laryngectomy قرار گرفته است.

 برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

بررسی شیوع اختلالات خواب در رانندگان شرکت اتوبوسرانی شهر تهران

فصل اول 

 مقدمه:

الف – بیان مسئله :

رانندگی یکی از اعمال روزمره انسان امروزی می باشد . رانندگانی که به صورت حرفه ای  به این کار اشتغال دارند معمولا برای ساعت های متمادی مسافت های طولانی و یکنواختی را طی می کنند که بعضا با ساعت های استراحت وخواب آنان تداخل پیدا می کند . اگر این وضعیت برای مدت طولانی ادامه پیدا کند می تواند موجب بروز مشکلاتی در ارتباط با خواب و خواب آلودگی راننده شده و در هنگام رانندگی خطر ساز شود . از طرف دیگر تصادفات در راه هاي ايران ساليانه موجب کشته شدن بيش از 20000 نفر و مجروح شدن حدود  280000 نفر مي گردد و هزينه ناشي از تصادفات رانندگي  در سال 1384 حد اقل 64000 ميليارد ريال برآورد شده است .

 گزارش هاي WHO مويد آن است که در ايران مرگ و مير ناشي از تصادفات دومين علت بعد از حوادث قلبي عروقي مي باشد . در حالي که پيش بيني مي شود در فاصله سال هاي 2020-2000 مرگ ومير ناشي از حوادث ترافيکي در کشور هاي با درآمد بالا حدود 30% کاهش داشته باشد در کشور هاي بادر آمد کم يا متوسط افزايش فوق العاده اي  در اين مرگ ومير ايجاد خواهد شد .   با وجود اينکه ايران کمتر از يک صدم جمعيت جهان را بخود اختصاص داده بيش از يک چهلم بار ناشي از حوادث ترافيکي جهان را در خود جاي داده است .

  تصادفات با بيش از 97000 مرگ در سال پنجمين علت مرگ ومير در آمريکا محسوب مي شود و ساليانه باعث از بين رفتن 2 ميليون سال از عمر افراد کمتر از 65 سال  مي گردد.  در اسپانيا هزينه تصادفات رانندگي به علت خواب آلودگي در سال 1988 معادل 56-43 ميليارد دلار برآورد شده است و خواب آلودگي در 36% تصادفات منجر به مرگ و 54-42% کل تصادفات مشارکت داشته است. لذا  با توجه به اهميت تصادفات و خسارات جاني و مالي ناشي از آن كه متاسفانه گروه هاي سني فعال جامعه را بيشتر در گير ميکند   ، بررسي علل موثر ونقش آنها در درتصادفات جاده اي مي تواند زمينه ساز ارائه راهکارهاي مناسب در جهت پيشگيري و کاهش بروز اين حوادث باشد .

 يکي از عوامل مهم در بروز تصادفات جاده اي خواب آلودگي مي باشد . رانندگی  همراه با خواب آلودگی بیش از 4 برابر، خطر تصادف رانندگی را افزایش می دهد با این وجودهمچنان بصورت کاملا شایعی رانندگان در حالت خواب آلوده به رانندگی می پردازند.

در بررسی نقش عوامل مرتبط با خواب و خواب آلودگی در وقوع تصادفات جاده ای در مطالعات مختلف ، مقادير متفاوتی به دست آمده است . برخی مطالعات تا 20% سوانح ترافيکی در کشور های صنعتی را وابسته به خواب ذکر کرده اند .در آمريکا ساليانه حداقل 100000 سانحه اتومبيل ،40000 مجروح و 1550 نفر فوت شده به خواب رفتن پشت فرمان ماشين نسبت داده ميشود.عدم توجه به جلو در اثر خستگي و خواب آلودگي عامل 6/19 درصد تصادفات در ايران گزارش شده است .

يكي از مشاغلي که با توجه به ضروريات شغلي و اقتصادي بالاجبار  در طول  شب نيز به فعاليت مي پردازند  رانندگان حرفه اي ، بخصوص رانندگان کاميون ،تریلی و اتوبوس  مي باشند . به نظر ميرسد با توجه به احتمال محروميت از خواب و خستگي بيش از حد احتمال اشتباه و وقوع تصادف در آنان بالا باشد .

عليرغم اهميتي که براي خوابيدن به مقدار کافي ذکر شده است،در يک نظر سنجي که در اکتبر 1995 در آمريکا توسط موسسه گالوپ صورت گرفت 20% افراد شرکت کننده در اين نظر سنجي اعتقاد داشتند ،خواب کمتر فوايد بيشتري دارد

وجود اختلالات خواب می تواند بروز حوادث رانندگی مرتبط با خواب آلودگی را افزایش دهد . اکثریت افراد جامعه از وجود اختلال خواب در خود آگاه نیستند . 95% افراد با اختلال خواب تشخیص داده نشده باقی می مانند . لذا با عنایت به اینکه شغل رانندگی یکی از مشاغل حساس به شمار می رود و خواب آلودگی و اختلال خواب  از عوامل مهم بروز تصادفات شدید رانندگی می باشند  به نظر می رسد که بررسی وضعیت خواب رانندگان حرفه ای از اهمیت به سزایی برخوردار باشد.

هدف از اجرای این مطالعه تعیین شیوع مشکلات مرتبط با خواب و ارتباط تصادفات رانندگی با اختلالات خواب در رانندگان وسایل نقلیه سنگین می باشد .

الکل ضعیف کنندة دستگاه عصبی مرکزی است و مشکلات جدی سایر مضعف های دستگاه عصبی مرکزی را ایجاد می کند و این مشکلات هم ضمن مصرف آن و هم پس از ترک آن بروز می کند. بی خوابی متعاقب مصرف طولانی مدت الکل گاهی شدید بوده و چند هفته یا بیشتر طول می کشد. نباید برای کسی که به تازگی مصرف داروهای اعتیاد آوری را ترک کرده است ف دارویی تجویز شودکه احتمال اعتیاد به آن وجود دارد، در صورت امکان باید از تجویز داروهای خواب آور در چنین مواردی خودداری شود.

در افراد سیگاری ، ترکیبی از آیین های آرامبخش و تجویز دوزهای پایین نیکوتین برای رخوت زایی ممکن است سبب   تسهیل خواب شود ولی مقادیر بالای نیکوتین ممکن است باعث اختلال خواب به خصوص در شیوع آن شود. افراد سیگاری نوعاَ کمتر از غیر سیگاریها می خوابند. ترک نیکوتین ممکن است سبب خواب آلودگی یا برانگیختگی شود. مصرف موادی نظیر تریاک ، هروئین، کوکائین و غیره نیز در این حالت مؤثر است.وجود بیماریهای زمینه ای نظیر پرکاری یا کم کاری تیروئید، دیابت و آکرومگالی نیز سبب بروز اختلالات خواب می شوند.

یکی دیگر از اختلالات خواب کار شیفتی است که شایع ترین علامت آن بروز دوره ای حالت بی خوابی و خواب آلودگی متناوب است .این مطالعه به صورت مقطعی انجام شده است ، در سالهای 1385 الی 1388 تعداد 175 راننده اتوبوس شرکت حمل و نقل شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند.

فصل دوم

اهداف اصلی طرح:

بررسی شیوع اختلالات خواب رانندگان شرکت اتوبوسرانی شهر تهران

اهداف فرعی طرح :

 1.  تعیین توزیع سنی در افراد مورد مطالعه
 2.  تعیین BMI در افراد مورد مطالعه
 3.  تعیین وضعیت تأهل در افراد مورد مطالعه
 4.  تعیین فراوانی استفاده از دارو و مواد اعتیاد آور در افراد مورد مطالعه
 5.  تعیین وضعیت شیفت کاری و ساعات متوسط کار در شبانه روز در افراد مورد مطالعه
 6.  تعیین میانگین ساعات خواب در شبانه روز در افراد مورد مطالعه
 7.  تعیین وضعیت اضافه کاری و شغل دوم در افراد مورد مطالعه
 8.  تعیین وجود علائم اختلالات خواب در افراد مورد مطالعه
 9.   تعیین وجود بیماری زمینه ای در افراد مورد مطالعه
 10.  تعیین وجود ضایعات ENT در افراد موردمطالعه
 11.  تعیین وجود ضایعات دستگاه تنفسی در افراد مورد مطالعه

اهداف کاربردی :

1 – اطلاع مسئولین ذیربط وضعیت شیوع  اختلالات خواب و خواب آلودگی در بین رانندگان وسایل نقلیه سنگین

2 – اطلاع مسئولین ذیربط از تاثیر اختلالات خواب و خواب آلودگی در بروز تصادفات در بین رانندگان وسایل نقلیه سنگین

 3– ارائه راهکار های مناسب برای تشخیص اختلالات خواب و خواب آلودگی و تا حد امکان برطرف کردن آنها در جهت کاهش تصادفات رانندگی

سؤالات پژوهش ( با توجه به اهداف طرح) :

1 – شیوع اختلالات خواب و خواب آلودگی رانندگان اتوبوس شرکت واحد  در این مطالعه چقدر است ؟

2- شیوع خواب آلودگی  در رانندگان اتوبوس شرکت واحد  چقدر است ؟

3- شیوع بی خوابی  در رانندگان وسایل اتوبوس شرکت واحد  چقدر است ؟

4-  شیوع عدم رضایت از خواب  در رانندگان اتوبوس شرکت واحد  چقدر است ؟

5 – شیوع چرت زدن در حال رانندگی در رانندگان اتوبوس شرکت واحد  چقدر است ؟

فرضیات

1- اختلالات خواب و خواب آلودگی با تصادفات رانندگی در رانندگان اتوبوس شرکت واحد ارتباط دارند.

2-  خواب لودگی با رضایت شغلی در در رانندگان اتوبوس شرکت واحد ارتباط دارد .

3– بی خوابی با رضایت شغلی در در رانندگان اتوبوس شرکت واحد ارتباط دارد .

4-  خواب آلودگی باچرت زدن هنگام رانندگی در رانندگان اتوبوس شرکت واحد ارتباط دارد .

5-  بی خوابی با چرت زدن هنگام رانندگی در رانندگان اتوبوس شرکت واحد ارتباط دارد .

6- خواب آلودگی  با شاخص توده بدن در رانندگان اتوبوس شرکت واحد ارتباط دارد .

7- بی خوابی با شاخص توده بدن در رانندگان اتوبوس شرکت واحد ارتباط دارد .

8- خواب آلودگی رانندگی در حالت خواب آلودگی در رانندگان اتوبوس شرکت واحد ارتباط دارد .

9- بی خوابی با رانندگی در حالت خواب آلودگی در رانندگان اتوبوس شرکت واحد ارتباط دارد .

10- خواب آلودگی مشکل در شروع خواب در رانندگان اتوبوس شرکت واحد ارتباط دارد .

11- خواب آلودگی مشکل در ادامه دادن خواب در رانندگان اتوبوس شرکت واحد ارتباط دارد .

12- خواب آلودگی زود بیدار شدن از خواب در رانندگان اتوبوس شرکت واحد ارتباط دارد .

روش جمع آوری داده ها :

برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل اطلاعات شخصی وشغلی با اخذ نظریه متخصصین متدولوژی تدوین گردید . همچنین برای آزمون خواب آلودگی از پرسشنامه Epworth Sleepiness Scale ( ESS )  و برای آزمون شدت بی خوابی از پرسشنامه Insomnia Severity Index ( ISI ) و برای آزمون مشکلات تنفسی حین خواب از پرسشنامه برلین( Berlin Questionnaire) استفاده گردید .

روش تجزیه و تحلیل داده ها :

 اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS ( ver. 13 )  وارد رايانه گرديد و براي بررسي دو متغير کمي از ضريب همبستگي پيرسون و براي بررسي ارتباط دو متغير کيفي از روش محاسبه مجذور کاي استفاده شد. در مواردي که يک متغير کمي و يک متغير کيفي دو حالتي باشد از T test  ودر صورتي که يک متغير کمي ويک متغير کيفي چند حالتي باشد از آناليز واريانس ها ANOVA  استفاده شد. در کلیه آنالیز ها P<0.05) ) معنی دار شناخته شد.

مشکلات و محدودیت ها :

1 : با عنایت به اینکه شرکت کنندگان دراین مطالعه قبلا جهت اخذ کارت گواهی سلامت رانندگان مراجعه داشته یا قرار بود در آینده مراجعه نمایند ، احتمال عدم پاسخ گویی کاملا صادقانه به سوالات   پرسشنامه وجود دارد.

2 : برخی از سوالات با توجه به اینکه کاملا به حافظه راننده وابسته اند ، احتمال پاسخ گویی اشتباه وجود دارد . (Recall Bias)

فصل سوم

نتایج و یافته ها :

خصوصیات نمونه (اطلاعات دموگرافیک ) :

شرکت کنندگان در این مطالعه همگی مرد مودند.

میانگین سنی شرکت کنندگان 85/6 ± 47/43  سال ( حد اقل 27 سال و حد اکثر 58 سال ) است.

میانگین قد آنان 7± 4/175سانتی متر  (حد اقل 160 سانتی متر و حد اکثر 195 سانتی متر) است.

میانگین وزن آنان 14±6/81  کیلو گرم  ( حد اقل 55 کیلوگرم و حد اکثر 106 کیلو گرم ) بود.

 میانگین BMI محاسبه شده  87/3 ±35/26 بر حسب کیلو گرم بر متر مربع که توزیع فراوانی آن در نمودار شماره یک آمده است

میانگین خواب رانندگان در هر روز 62/1 ± 37/6 ساعت می باشد.

میانگین تصادفات در هر سال 83/1 ± 31/2 بوده است .

جدول 1 : شاخص بی خوابی

  هیچ ضعیف متوسط شدید خیلی شدید
مشکل در به خواب رفتن 55(33.1%) 49(28%) 35(20%) 17(9.7%) 6(3.4%)
تاثیر مشکلات خواب در فعالیتهای روزانه 13(7.4%) 35(20%) 63(36%) 33(19%) 21(12%)
نگرشی دیگر در تاثیر بیخوابی در زندگی روزانه 21(12%) 42(24%) 40(22%) 25(14.3%) 36(20.6%)
رضایت مندی از کیفیت خواب 19(10.9%) 19(10.9%) 67(38.3%) 41(21.4%) 17(9.7%)
  never rarely occasionally usually always
بیدار شدن مکرر در طول شب 45(25.7%) 62(35.4%) 33(18.9%) 16(9.1%) 8(4.6%)
مشکل در ادامه خواب 44(25.1%) 54(30.9%) 33(18.9%) 19(10.9%) 14(8%)

  

  جدول 2 : مشکلات دیگری که باعث بروز سختی در خواب می شوند

 

  0 1 2
فعالیت فیزیکی 13(7.4%) 107(61.1%) 29(16.6%)
عادات غاط قبل از خواب * 42(24%) 63(36%) 38(27.7%)
 سن 57(32.6%) 69(39.4%) 14(8%)

*خواب نا منظم ( مصرف الکل ، قهوه و چای قبل از خواب ) – مطالعه در رختخواب – خوردن غذای سنگین قبل از خواب و غیره…

جدول 3 : مقیاس ESS

  0 1 2 3
 هنگام مطالعه 44(25.1%) 25(14.3%) 44(25.1%) 48(27.4%)
تماشای تلوزیون 25(14.3%) 27(15.4%) 63(36%) 49(28%)
نشستن در یک مکان عمومی 22(12.6%) 30(17.1%) 51(29.1%) 56(32%)
هنگام مسافرت داخل ماشین 21(12%) 23(13.1%) 44(25.1%) 70(40%)
دراز کشیدن به قصد استراحت کردن   17(9.7%) 35(20%) 20(11.4%) 89(51%)
هنگام نشستن و صحبت کردن 96(55%) 23(13%) 32(18.3%) 6(3.4%)
نشستن بعد از یک نهار سنگین 10(5.7%) 21(12%) 52(29.7%) 73(41.7%)
هنگامی در ماشین پشت ترافیک مانده اید 83(47.4%) 48(27.4%) 25(14.3%) 4(2.3%)

جدول 4 : مقیاس توزیع شاخص آپنه

  هرگز=0 بندرت=1 حدود نیم ساعت=2 تقریباَ همیشه=3 همیشه=5
 خرخر مداوم 26(14.9%) 62(35.4%) 14(8%) 41(23.4%) 17(2.3%)
احساس خستگی در طول روز 2(1.1%) 55(31.4%) 69(39.4%) 26(14.9%) 7(4%)
سردرد بعد از بیداری 53(30.3%) 56(32%) 43(24.6%) 7(4%) 1(0.6%)
خشکی دهان بعد از بیداری 65(37.1%) 41(23.4%) 29(16.6%) 13(7.4%) 11(6.3%)

در این جدول نشان داده شده که میانگین شاخص آپنه در افراد تحت مطالعه 9/2 ± 84/5 است و با سن ، BMI  ، سطح سواد، سابقه  دارو درمانی ارتباط دارد.

فصل چهارم

بحث و نتیجه گیری :

شیوع اختلالات خواب در بین رانندگان مورد بررسی ارتباط معنی داری با سابقه تصادفاتشان نشان میداد.ارتباط معنی داری بین تصادفات  و معیار ESS به دست نیامد.به طوریکه 23% رانندگان  که ESS ≥ 17 باشد در معرض خطر بیشتری هستند.همچنین میزان استفاده از دارودرمانی  فاقد ارتباط معنی دار با شاخص ISI  بود.

وضعیت تاهل ارتباط معنی داری با بروز تصادفات در یک سال و پنج سال گذشته در 76/5 درصد رانندگان نشان داد.مدت رانندگی در شبانه روز هفتگی ارتباط معنی داری با میزان تصادفات داشت. زیرا طول میانگین خواب در شبانه روز 62/1 ± 37/6 ساعت بود ، این گروه خوابی کمتر از حد نرمال داشتند که این موضوع می تواند پیش زمینه تصاتفات آنها باشد.آپنه خواب و خواب آلودگی روزانه  ارتباط معنی داری با معیار ESS و ISI  داشت و در نهایت تصادفات بیشتری را به دنبال دارد.

شیوع اختلالات خواب در بین گروه رانندگان تحت مطالعه و سابقه تصادفاتشان ارتباط معنی داری نشان میده و این یک علامت هشدار دهنده است که ما در انتخاب رانندگان اتوبوس شرکت واحد و درمان اختلالات خوابشان توجه بیشتری نشان دهیم. بعلاوه زمان خواب کافی در حیطه بهداشت حرفه ای رانندگان اتوبوس عامل بسیار مهمی است که نیاز به توجه بیشتری دارد.

بنابراین مشاوره توسط پزشک در چنین شرکت هایی جهت تشخیص اختلالات خواب مرحله ای مهم در جلوگیری از جراحات ناشی از تصادف می باشد.

رساله های تحقیقی
بررسی 7 ساله شیوع سل در بیماران پاروتیدکتومی شده

بررسی فراوانی سل در توده های غدد بزاقی در بیمارستانهای امام خمینی و امیراعلم در سالهای 82-1375

توبرکولوز غدد بزاقی از فرمهای ناشایع توبرکولوز سرویکوفاسیال می باشد. با این حال، از آنجا که بروز توبرکولوز خارج ریوی از تمام نقاط از سال 1985 افزایش یافته است، مایکوباکتریوم توبرکولوز باید در لیست تشخیصهای افتراقی توده های غدد بزاقی قرار بگیرد. حتی با پیشرفتهایی که در FNA صورت گرفته، تشخیص مایکوباکتریوم غده بزاقی قبل از عمل داده نمی شود و تشخیص نهایی زمانی گذارده می شود که غده به طریق جراحی خارج گردیده و خطر تشکیل فیستول وجود دارد. در این مطالعه به بررسی فراوانی توبرکولوز در توده هایی غدد بزاقی پرداخته شده است.

متدولوژی:

این مطالعه، مطالعه ای گذشته نگر از نوع گزارش مورد retrospective  case series می باشد و در آن اطلاعات به طریق مشاهده با استفاده از پرونده بیمارانی که به علت توده غده بزاقی در سالهای 82-1375 در بیمارستانهای امام خمینی و امیراعلم تحت عمل جراحی قرار گرفتند، جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. در تحلیل داده ها از فراوانی و درصد استفاده شد و نتایج به صورت نمودار و جدول نشان داده شدند.

نتایج:

در مجموع 164 بیمار بین سالهای 1375 تا 1382 تحت رزکسیون غدد بزاقی قراگرفتند. از این تعداد، 5 مورد ابتلا به سل مشاهده شد که 4 مورد آن (80%) در غده ساب ماندیبول و 1 مورد (20%) در غده پاروتید بوده است. میانگین سنی بیماران 4/37، (SD:9/09)، حداقل سن 25 و بیشترین سن 49 سال بود. تمامی بیماران مونث و خانه دار بودند.

بدخیمی در 36 نفر از بیماران مورد مطالعه دیده شد. (4/23%) میانگین سنی در موارد بدخیم 48 سال و درموارد غیر بدخیم 3/38 سال می باشد که تفاوت این دو از لحاظ آماری معنی دار می باشد (P=0.01).

آدنوم پلئومورفیک از میان توده های غدد بزاقی، بیشترین شیوع (9/40%) را به خود اختصاص داده است.

بحث:

در مطالعه حاضر، شیوع سل غدد بزاقی 2/3% بوده است این میزان در مطالعه مشابه در سال 1372، 3/2% و در تحقیقات خارج از کشور 7/2% می باشد که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.

در سایر مطالعات، اکثریت قریب به اتفاق مورد سل غدد بزاقی به صورت درگیری غده پاروتید بوده است. درحالیکه در مطالعه فعلی 4 مورد از 5 مورد (80%) در غده ساب ماندیبول گزارش گردیده است. این مساله نیاز به مطالعات بیشتری برای تایید نتایج دارد.

تمام بیماران مبتلا به سل غدد بزاقی در مطالعه حاضر مونث بودند و میانگین سنی 4/37 سال داشتند که تقریبا مطابق با الگوی شیوع بیشتر سل در سنین 25 تا 34 سال در جنس مونث می باشد. در متون مرجع آدنوم پلئومورفیک شایعترین نئوپلاسم خوش خیم و کارسینوم موکواپیدرموئید شایعترین بدخیمی توده بزاقی شناخته می شود که در این مطالعه نیز این نتایج تایید گردید.

پانته آ هاشمی -1384

بررسی 10 ساله سارکومهای سر و گردن در بیمارستان امام خمینی(ره) و انستیتوکانسر

بررسی 10 ساله سارکومهای سر و گردن در بیمارستان امام خمینی(ره) و انستیتوکانسر (75-1366)

 مطالعه ما در بیماران مبتلا به سارکوم در ناحیه سر و گردن که در طول سالهای 75-1366 در بیمارستان امام خمینی و انستیتوکانسر بستری بودند انجام شد. این پژوهش با استفاده از پرونده پزشکی بیماران و بصورت گذشته نگر و به منظور تعیین فراوانی انواع سارکوم در این ناحیه، تعیین همراهی عوامل خطر با بروز سارکوم در سر و گردن و تعیین علائم بالینی سارکوم در سر و گردن به انجام رسید. در میان 40 بیمار موجود، سن 40-31سال و جنس مذکر و اقامت در شهرها بعنوان عوامل همراه بدست آمدند. استئوسارکوم شایعترین پاتولوژی و وجود توده شایعترین نشانه و علامت در تمام انواع هیستولوژیک بود. 80% بیمارن در هنگام مراجعه در مرحله اولیه بودند. 5/42% بیماران عود داشتند.

سرطانها دومین عامل مرگ و میر انسانها پس از بیماری قلبی عروقی هستند و تاخیر درتشخیص و درمان عامل مهم مرگ و میر است. سارکوم های نسج نرم شامل طیف وسیعی از تومورهای بدخیم است که منشاء آن بافت مزانشیمی در تمام مکانهای آناتومیک است. گروه ناشایعی از تومورهاست ولی مجموعه ای غنی از انواع هیستولوژیک را شامل میشود. در ناحیه سر و گردن کمتر از 1% کانسرها از نوع سارکوم هستند و 15% سارکومهای نسج نرم و 5/1% استئوسارکوم ها در سر و گردن ها وجود دارند. گرچه تفاوتهای واضحی بین محل توزیع انواع سارکوم وجود دارد و بعنوان مثال سینوویال سارکوم در سر و گردن ناشایع است، اما تمام انواع سارکوم میتواند در سر و گردن دیده شود. سارکوم در سر و گردن عمدتا در بالغین روی میدهد و سن متوسط آن 50-40 سال و نسبت جنس مذکر به مونث 2-1 به 1 است. در اغلب موارد عامل اتیولوژیک خاصی شناخته نمیشود ولی سابقه برخورد با اشغه و تروما مهمترین عواملی هستند که در منابع مختلف به آن اشاره شده است. انواع سارکوم در این ناحیه در 50% موارد Low grade هستند. تومور بصورت موضعی تهاجم می کند. متاستاز به غدد لنفاوی نادر است. متاستاز خونی شیوع کمتری نسبت به سارکومهای سایر مناطق بدن دارد و در یک سوم موارد متاستاز دارد که عمدتا” به ریه است. روشهای تشخیصی عمده MRI,C.T هستند.

درمان، درصورت عدم متاستاز، برداشتن تومور با حاشیه کافی از بافت سالم است. عود تومور در اغلب موارد به دلیل ناکافی بودن جراحی است.

پیش آگهی به محل تومور، سن بیمار، میزان گسترش تومور، درجه تمایز سلولی (grade)، زیر گروه هسیتولوژیک و نوع درمان بستگی دارد که در هر یک از انواع سارکوم، یکی از این عوامل اهمیت بسیاری دارد.

پرستو منصوری – 1377

سر و گردن
شيوع ناهنجاری‌های سر و گردن در ازدواج‌های فاميلی در مراجعه‌کنندگان به درمانگاه ژنتيک

چکیده :

يکی‌از معضلات درمانی کشور وجود اختلالات و ناهنجاری‌های مادرزادی در زمينه ازدواج فاميلی می‌باشد که هزينه مالی زيادی در کشور و بار روانی و اقتصادی زيادی در خانواده ايجاد می‌کند. هدف اين مطالعه آگاهی از شيوع اين ناهنجاری‌ها در جامعه است تا بدين وسيله با يافتن راه‌کارهای مناسب، از بروز موارد جديد جلوگيری کرده و جهت رفع مشکلات افراد مبتلا راه حل مناسب ارائه گردد.

روش بررسی: 3502 شجره‌نامه بيماران مراجعه‌کننده به بخش ژنتيک بيمارستان امام خمينی در سال‌های 79-1378 انتخاب شد و سپس 206 شجره‌نامه که ناهنجاری‌های سر و گردن داشتند، استخراج گرديد. در بين اين 206 شجره‌نامه 157 شجره‌نامه که مربوط به ازدواج فاميلی می‌شد، بررسی گرديد. در بين 157 شجره نامه فاميلی 496 مورد سالم يا دچار ناهنجاری‌های مادرزادی بودند که 219 مورد ناهنجاری‌های سر و گردن داشتند که اين 219 مورد بر حسب بيماری، الگوی توارثی، نسبت والدين، جنسيت فرد مبتلا بررسی شده است.

يافته‌ها: در 496 مورد چهار بيماری شايع‌ترين بيماری‌ها بودند که عبارتند از: ناشنوايی 115 مورد (23%)، کم‌شنوايی 53 مورد (7/10%)، شکاف لب به‌تنهايی 12 مورد (4/2%)، شکاف کام پنج مورد (1%).

نتيجه‌گيری: سه بيماری اختلال شنوايی، شکاف لب و شکاف کام به‌ترتيب شايع‌ترين بيماری‌های سر و گردن در ازدواج‌های فاميلی می‌باشند. بنابراين پزشکان در برخورد با بيماران فوق، بايد والدين را تحت مشاوره ژنتيک قرار داده و نوزادان حاصل ازدواج‌های فاميلی جهت بررسی وضعيت شنوايی، شکاف لب و شکاف کام به متخصصين گوش، حلق و بينی ارجاع دهند زيرا تشخيص زودتر اين بيماران در درمان مطلوب‌تر تاثير بسزايی دارد.

برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

سارکوم های سروگردن

بررسی بيماران بستری در بيمارستان امام خمينی و انستيتو کانسر، تهران، 75-1366

چکيده مقاله:

حدود 15% از سارکومهای نسج نرم در سروگردن بروز می نمايد. در تشخيص افتراقی توده های تومورال اين ناحيه بويژه در افراد جوانتر، سارکوم نيز بايد مدنظر باشد. مطالعه ما در بيماران مبتلا به سارکوم در ناحيه سروگردن که در طول سالهای 75-1366 در بيمارستان امام خمينی و انستيتو کانسر بستری بودند، انجام شد. اين پژوهش با استفاده از پرونده پزشکی بيماران و بصورت گذشته نگر و به منظور تعيين فراوانی انواع سارکوم در اين ناحيه، تعيين همراهی عوامل خطر با بروز سارکوم در سر و گردن و تعيين علائم بالينی سارکوم در سروگردن به انجام رسيد. در ميان 40 بيمار موجود، سن 40-31 سال و جنس مذکر و اقامت در شهرها بعنوان عوامل همراه بدست آمدند. استئوسارکوم شايعترين پاتولوژی و وجود توده بدون درد شايعترين علامت در تمام انواع هيستولوژيک بود. 80% بيماران در هنگام مراجعه در مرحله اوليه بودند. 42/5% بيماران پس از درمان، عود داشتند.

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

كانسرهاي تيروئيد

بررسي فراواني انواع كانسرهاي تيروئيد از نظر زير گروه هيستوپاتولوژيك، توزيع سني، جنسي و محل آناتوميك آن در انستيتو كانسر و امام در طي سالهاي 1381 – 1371   

كانسر تيروئيد يك بدخيمي نادر است و كمتر از 1 % نئوپلاسمهاي بدخيم انسان را شامل مي شود. اگرچه در سيستم اندوكرين شايع ترين بدخيمي است و مسئول بيشترين مرگ ناشي از سرطان غدد اندوكرين است.كانسرهاي تيروئيد به طور معمول در عملكرد غده تيروئيد تغييري ايجاد نمي كنند در حالي كه ترشح غير طبيعي هورمون در ساير سرطان هاي غدد اندوكرين مي تواند منجر به علائم و نشانه هاي زودرس شود.

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

دهان و حلق و حنجره
بررسی تنگی ساب گلوت در بيماران بستری در بيمارستان های امام خمينی و اميراعلم در سال های 71-1376

چکيده مقاله:

اين تنگی ساب گلوت يک تنگی حنجره است که می تواند اکتسابی و يا مادرزادی باشد. ميزان شيوع خيلی کمی داشته ولی به علت عدم وجود يک روش قطعی درمانی، از مسائل مهم گوش و حلق و بينی است. شايعترين علت آن ترومای داخل حنجره توسط لوله تراشه می باشد. هدف از اين مطالعه، بررسی اتيولوژی و درمان تنگی ساب گلوت در بيمارانی است که با تشخيص اين بيماری از فروردين 1371 تا شهريور 1376، در بيمارستانهای امام خمينی و اميراعلم تهران بستری شده اند. روش مطالعه يک روش توصيفی است که بطور گذشته نگر با مراجعه به پرونده بيماران انجام گرديده است. تعداد 62 بيمار در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفت، که جوانترين بيمار 1/5 ساله و مسن ترين بيمار 76 ساله بود. بيش از 67% بيماران در گروه سنی زير 25 سال قرار داشتند. شايعترين علائم بيماری، استريدور و تنگی نفس بود. علل تنگی در همه گروههای سنی بدنبال لوله گذاری بوده است که اين لوله گذاری در 64/4% بيماران، بيش از 7 روز طول کشيده است. در همه بيماران بررسی اندوسکوپيک انجام شده بود که شايع ترين يافته پاتولوژيک، نسج گرانوله بود. 91 درصد بيماران تراکئوستومی شده بودند. 43/5 درصد بيماران آنتی بيوتيک و کورتون دريافت کرده بودند. در 48/3% بيماران عود مشاهده شد که بيشتر نسج گرانوله بدنبال لوله گذاری بود. با توجه به يافته های فوق بنظر می رسد در بيمارانی که تراکئوستومی طولانی دارند، بايستی تعويض مکرر لوله تراکئوستومی و کشت ترشحات آن مورد نظر قرار گيرد و برای پيشگيری از عفونت قبل و بعد از تراکئوستومی، آنتی بيوتيک به بيمار تجويز شود.

برای دیدن کامل مقاله اینجا را کلیک نمایید.

شيوع استرپتوکوکوس پنوموني

 شيوع استرپتوکوکوس پنومونيه، هموفيلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتاراليس در بافت آدنوئيد کودکان مبتلا به هيپرتروفي آدنوئيد

زمينه و هدف: عفونت مزمن بافت آدنوئيد يکي از دلايل هيپرتروفي آن است و مي تواند به عنوان مخزن باکتري هاي پاتوژن عمل کند. هدف اين مطالعه بررسي شيوع استرپتوکوکوس پنومونيه، هموفيلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتاراليس در بافت آدنوئيد کودکان مبتلا به هيپرتروفي آدنوئيد بود.

روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، بعد از نمونه گيري از 113 کودک مبتلا به هيپرتروفي آدنوئيد در شرايط بيهوشي اتاق عمل، نمونه بافت آدنوئيد در شرايط استريل به آزمايشگاه ميکروب شناسي ارسال شد و بر روي نمونه ها جهت شناسايي باکتري ها، کشت و روش مولکولي واکنش زنجيره اي پلي مراز انجام شد.

يافته ها: با روش کشت، استرپتوکوکوس پنومونيه با بيشترين فراواني (33.6 درصد) جداسازي و بعد از آن به ترتيب هموفيلوس آنفلوانزا (29.2 درصد) و موراکسلا کاتاراليس (9.7 درصد) شناسايي شد. با روش مولکولي، استرپتوکوکوس پنومونيه، هموفيلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتاراليس به ترتيب در 31 درصد، 29.2 درصد و 9.7 درصد موارد شناسايي گرديدند.

نتيجه گيري: باکتري هاي استرپتوکوکوس پنومونيه، هموفيلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتاراليس با فراواني متفاوتي از آدنوئيد بيماران مبتلا به هيپرتروفي آدنوئيد جداسازي مي شوند.

برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

علل نئوپلاستیک انسداد مجاری تنفسی فوقانی

در مسیر راه هوایی نئوپلاسم می تواند مناطق مختلفی از جمله حلق، حنجره و نای را درگیر کند . انسداد نئوپلاستیک راه هوایی می تواند با منشا داخلی مثل تومر حنجره یا خارجی مثل تومر تیروئید باشد. برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

خصوصيات دموگرافيك و ريسك فاكتورها در 320 مورد كانسر تيروئيد

زمينه و هدف: كانسر تيروئيد يك بدخيمي نادراست و كمتر از 1% نئوپلاسم هاي بدخيم انسان را شامل مي شود هدف از اين مطالعه بررسي خصوصيات دموگرافيك و ريسك فاكتورها در مبتلايان به بدخيمي تيروئيد در انستيتو كانسر و بيمارستان امام طي سال هاي 81-71 بود.

روش بررسي: براساس يك مطالعه توصيفي گذشته نگر پرونده 20 بيمار طي سال هاي 81-71 با تشخيص قطعي بدخيمي تيروئيد توسط پاتولوژي در انستيتو كانسر و بيمارستان امام خميني بستري شدند، مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات بيمار از قبيل: سن، جنس، محل آناتوميک، نوع هستوپاتولوژي، سابقه رادياسيون، سابقه خانوادگي و وجود ندول از پرونده آنان جمع آوري گرديد.

يافته ها: از مجموع 320 بيمار مبتلا به بدخيمي تيروئيد 68.1% كانسر پاپيلاري، 10.9% كانسر فوليكولار، 10.6% كانسر آناپلاستيك و 9.06% كانسر مدولاري و 1.2% مبتلا به لنفوما بودند.ميانگين سني بيماران 50.2±15.6 سال )محدوده سني (12-98 بود. 60.6% بيماران مونث و 39.4% مذكر بودند. 22.8% بيماران سابقه ندول و 5% بيماران سابقه رادياسيون داشتند. از نظر محل آناتوميكي 57.5% موارد در سمت راست و 38.1% در سمت چپ و 4.4% در ايسموس بود. هيچكدام از بيماران سابقه فاميلي مثبت نداشتند.

نتيجه گيري: بدخيمي تيروئيد در دهه پنجم زندگي و در جنس مونث شايع تر است در اين رده سني بايد به علايم هشدار دهنده اين بدخيمي نظير توده قدامي گردني، ندول تيروئيد و گرفتگي صدا بيشتر توجه شود.

برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

بیماریهای غدد بزاقی ...

از نظر بالینی سه جفت غده بزاقی وجود دارد : غدد بناگوشی ، غدد تحت فکی و غدد زیر زبانی

غدد بناگوشی تولید کننده اصلی بزاق سروزی و غدد تحت فکی ترشح کننده مایع سروموسینوس می باشند . غدد زیرزبانی ترشحات مخاطی دارند . علاوه بر این دو ، تعداد زیادی غدد بزاقی کوچک در حلق و حفره دهان وجود دارند . مجرای غدد بناگوشی به محاذات دومین دندان آسیای بزرگ فوقانی وارد دهان می شود و مجرای غدد تحت فکی در کف دهان در مجاورت لگام زبان قرار می گیرد کارکرد غدد بزاقی به ویژگی ها و حجم بزاق تولید شده مربوط می باشد .

 

برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

اپيدميولوژی سرطان حنجره

اپيدميولوژی سرطان حنجره مروری بر پرونده های يكصد بيمار بستری در بيمارستان امام خمينی تهران  شصت و پنج تا هفتاد و سه (۱۳۸۳/۸/۲۲)

خلاصه:

          سرطان حنجره تقریبا ۲-۱ درصد كل سرطانهای بدن را تشكیل می دهد. معمولاً به عنوان بیماری مردها شناخته می شود. با وجود افزایش شیوع آن در زنان در جوامع غربی در مملكت ما هنوز هم شیوع غالب در مردان می باشد. دلایل مختلفی درمورد ایجاد این بیماری مطرح است كه مهمترین آن مصرف دخانیات و الكل است. البته در مورد دخالت عوامل شغلی و تغذیه ای هم فرضیاتی مطرح است كه اهم آنها جهت تماس با گردوخاك، پنبه نسوز، موادشیمیایی، فلزات سنگین و كار در صنایع چرمسازی و نساجی است و از كمبود ویتامینهای A  و C هم بعنوان عوامل مساعد كننده نام برده می شود. تاثیرات مصرف سیگار و الكل بعنوان ریسك فاكتورهای اصلی در ایجاد سرطان حنجره آنقدر قوی است كه مطالعه جهت بررسی اثرات سایر عوامل باید با تطبیق و حذف این ریسك فاكتورها باشد. مقاله حاضر جهت بررسی سرطان حنجره از نظر اپیدمیولوژی با مروری بر پرونده بیمارانی است كه طی سالهای ۷۳-۱۳۶۵ در بخش گوش و حلق وبینی بیمارستان امام خمینی با تشخیص سرطان حنجره بستری بوده اند. مطالعه به صورت توصیفی و جمع آوری داده ها هم به شكل گذشته نگر انجام شده است.

مطالعه ما نشان داد كه به دلیل بافت فرهنگی و اعتقادات مذهبی در كشور ما هنوز شیوع سرطان حنجره بطور بارز در مردان و حداقل ده برابر بیشتر از زنان است. بعلاوه با وجود كاهش شدید و صرف الكل و كمرنگ شدن آن در بعضی مناطق خاص در مملكت ما هنوز هم مصرف تریاك به عنوان فاكتور مؤثر در ایجاد سرطان حنجره مطرح است. تفاوت دیگر در این مطالعه شیوع زیادتر كانسر ترانس گلوتیك بعلت مراجعه دیر هنگام بیمار و پیشرفت بیماری است. از نظر سن شیوع، اختلاف زیادی مشاهده نشده است.

با توجه به ثابت شدن نقش عوامل فوق الذكر در ایجاد سرطان حنجره هدف اصلی از این مقاله تاكید مجدد بر اقدامات پیشگیری كننده مثل:

  ممنوعیت مصرف دخانیات و تماس كمتر با عوامل سرطان زاست.

  بعلاوه استفاده از روش های غربالگری در افراد با ریسك بالا جهت تشخیص زودرس بیماری توصیه می شود.

كلید واژه: حنجره، سرطان، اپیدمیدلوژی، اسكواموس سل كارسینوما

مقدمه:

سرطان حنجره تقریبا ۲-۱ درصد كل سرطان های بدن را تشكیل می دهد و حنجره دومین محل شایع سرطان در مجـاری فوقانی تنـفسی و گوارشی بعد از حفره دهان است و كارسینوم اسكواموس سل بیش از ۹۵%  آن را تشكیل می دهد. هر سال حدود ۱۲۵۰۰ بیمار جدید درآمریكا تشخیص داده می شود و سالانه حدود چهار هزار نفر جان خود را از دست می دهند.

مطالعات اپیدمیولوژیك متعدد نشان دهنده ارتباط قوی بین میزان مصرف دخانیات و الكل با سرطان حنجره است. این مطالعات اثرات كارسینوزینك هر كدام از این مواد را به تنهایی بر روی مخاط حنجره ثابت كرده است و همچنین به خوبی اثر سینرژیسم هر دو در ایجاد سرطان حنجره مشخص شده است. عوامل شغلی و تغذیه ای هم در ایجاد این بیماری مطرح می باشد.

شیوع سنی سرطان حنجره بیشتر در دهه ششم و هفتم زندگی می باشد و كمتر از ۱% در زیر سن ۳۰ سالگی است كه البته در نوع سوپراگلوتیك شیوع سنی كمتر است، بطوریكه یك مورد در یك پسربچه ۱۲ ساله هم گزارش شده است. از نظر نوع تومور بین ۸۸ تا ۹۸ درصد اسكواموس سل كارسینوما گزارش شده است. از نظر محل تومور در آمریكا ۴۰ درصد سوپر اگلوت، ۵۹ درصد گلوتیك و ۱ درصد ساب گلوتیك بوده است. كه در بیماران مورد مطالعه ما هم بیشترین شیوع در ناحیه گلوتیك بوده ولی تفاوت عمده در بیماران ما گسترش و پیشرفت قابل توجه سرطان در موقع مراجعه بیماران بوده و به همین علت منشا اولیه تومور كاملا قابل تشخیص نبوده است. نسبت مرد به زن در سرطان در ناحیه گلوتیك حدود ۲/۶ به ۱ و در سوپراگلوت كمتر از ۵/۳ به ۱ است. كه این نشاندهنده ابتلا بیشتر سرطان ناحیه گلوتیك در زنان است.

سوء تغذیه و كمبود بعضی ویتامین ها در رژیم غذایی یك فاكتور مهم و تایید شده در بروز سرطان حنجره است، اگرچه نقش كارسینوژن آن به خوبی شناخته شده نیست. در مطالعه گراهام و همكاران در ۳۳۸ بیمار مرد سفید پوست مبتلا به سرطان حنجره در مقایسه با ۳۵۹ مورد كنترل كه رژیم غذایی مشخص و قابل ثبتی داشته اند، مشاهده شد كه در كسانی كه میزان ویتامین A و C دریافتی آنها كمتر از یك سوم مورد نیاز بدن بوده حدود سه برابر بیش از كسانی كه این ویتامین را بیش از مصرف روزانه دریافت می کردند، بروز سرطان حنجره شایع بوده است. این آمار بعد از حذف سایر ریسك فاكتور ها مثل سیگار و الكل بدست آمده است. رفلاكس گاستروازوفاژیال از دیگر               فاكتور های مؤثر در ایجاد سرطان حنجره است و در یك مطالعه در ایجاد سرطان، دو سوم قدامی گلوت نقش بارزتر داشته است.

تماس با بعضی مواد و بعضی مشاغل باعث افزایش میزان شیوع سرطان حنجره می شود، كه میزان این افزایش با مصرف الكل و سیگار به تنهایی توجیه نمی شود. كارگران شاغل در صنایع نساجی، چرمسازی، و كسانی كه در معرض تماس مداوم با گرد و خاك خصوصاً در جاده ها و فلزات سبك و سنگین هستند از ریسك بالاتری جهت ابتلا به سرطان حنجره برخوردارند، در مورد پنبه نسوز، گرد و خاك، ذرات كاغذ، سیلیس وصنایع نساجی این رقم دو برابر مردم عادی است. در تحقیقات دیگر ثابت شده كه در سنگ تراش ها و كارگران كارخانجات سیمان، پشم شیشه، صنایع شیمیائی و بیوشیمیایی مثل اسیدسولفوریك و سولفات ایزوبیل مواد معدنی گوگرد، نیكل، بربلیوم، و صنایع پلاستیك سازی ابتلا به سرطان حنجره بیشتر است.

بعضی فاكتور های دیگر مثل تاثیر موتاژن ویروس پاپیلومای انسانی هم در ایجاد سرطان حنجره گزارش شده كه نیاز به بررسی بیشتری می باشد.

روش مطالعه

این بررسی با استفاده از پرونده های بیمارانی است كه از سال ۱۳۶۵-۱۳۷۳ با تشخیص سرطان حنجره در بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان امام خمینی تهران بستری بودند. جمعاً حدود ۱۵۰ پرونده ملاحظه شده، كه تعداد زیادی از این پرونده ها بعلت نقایص متعدد قابل بررسی نمی باشد و از مطالعه كنار گذاشته شده است. در ۱۰۰ پرونده كه نسبتاً كاملتر بود جنبه های مختلف اپیدمیولوژیك كه باعث سرطان حنجره مثل :

  سن بیمار

  موقع تشخیص

  جنس

  شغل

  محل زندگی

  علت اصلی مراجعه

  اعتیادات مثل دخانیات و الكل

  محل تومور و پاتولوژی آن بررسی شد.

مطالعه به صورت توصیفی ومعیار انتخاب بیماران تشخیص پاتولوژی سرطان حنجره بوده است.

گروه سنی 30> 40-31 50-41 60-51 70-61 70> جمع

تعداد 1 2 16 46 24 7 100

درصد 1% 6% 16% 46% 24% 7% 100%

جدول شماره ۱ :  شیوع سنی سرطان حنجره در ۱۰۰ بیمار مورد مطالعه در بیمارستان امام خمینی تهران ۷۳ – ۱۳۶۵

نتایج و بحث

 از نظر سن بیماران موقع تشخیص همانطور كه در جدول شماره ۱ مشاهده می شود بیشترین تعداد در گروه سنی ۶۰-۵۱ (۴۶ نفر) و ۷۰-۶۱ (۲۵ نفر) می باشد، كه این شیوع سنی با آمار سایر نقاط دنیا كه بیشترین شیوع را در دهه های ششم و هفتم ذكر كرده اند مطابقت دارد.

از نظر نسبت بین مردان و زنان تقریباً تمام بیماران با سرطان حنجره در مطالعه ما مرد بوده اند و در تعداد انگشت شماری پرونده متعلق به زنان بعد از ارزیابی مجدد ملاحظه شد كه منشاء سرطان از فارنكس بوده كه منشاء اولیه تومور دقیقا ذكر نشده است. با توجه به آمار منتشر شده در سایر نقاط خصوصاً جوامع غربی كه نسبت مرد به زن رو به كاهش است و در گزارشات مختلف از ۵ به ۱ تا ۳۲ به ۱ دیده شده است، بنظر می رسد این نسبت در مملكت ما از همه جا بالاتر است و علت آن اختلاف در فرهنگ و تاثیر اعتقادات و سنن مذهبی است كه اختلاف مشاغل و عادات زن و مرد را باعث می شود.

 از نظر محل زندگی بیماران همانطور كه در جدول شماره ۲ ملاحظه می شود ۳۲ %در غرب كشور، ۲۳ %در شمال، ۲۳% در نواحی مركزی، ۱۴ %در جنوب، و ۸ %در مناطق شرقی بوده است.

محل سکونت شرق کشور  غرب  جنوب  شمال  مرکز  جمع

تعداد  8 32 14 23 23 100

درصد  8% 32% 14% 23% 23% 100%

جدول شماره ۲: انتشار منطقه ای سرطان حنجره در ۱۰۰ بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی تهران ۷۳ – ۱۳۶۵

ریسك فاكتور های اصلی در بیماران ما مثل سایر مطالعات قبلی سیگار و الكل بوده است و مصرف تریاك عامل بعدی است كه در مطالعات سایرین كمتر اشاره شده است. در جدول شماره ۳ دیده می شود كه حدود 83% بیماران سیگاری بوده اند كه بطور متوسط به میزان ۱۷ تا ۳۰ سال مصرف می كرده اند. تعداد 5% اعتیاد به سیگار و تریاك داشته اند. در گروه مورد مطالعه ۵ نفر (5%) سیگاری نبوده اند.

در یك مطالعه نشان داده شده است كه 4% از بیماران سرطان حنجره، سیگاری نیستند. البته طبق بررسیهای انجام شده توسط سایر نقاط دنیا ۸۸ تا ۹۸ درصد بیماران سرطان حنجره، سیگاری هستند.

نوع اعتیاد  سیگار  سیگار و الکل  سیگار و تریاک  عدم اعتیاد  جمع

تعداد  83 5 7 5 100

درصد  83% 5% 7% 5% 100%

جدول شماره ۳: ریسك فاكتورها در ۱۰۰ بیمار سرطان حنجره دربیمارستان امام خمینی تهران ۷۳ – ۱۳۶۵

شكایت اصلی بیماران در موقع مراجعه ۶۲% گرفتگی صدا، ۳۴ %دیسترس تنفسی، ۳ % درد ناحیه حنجره، و ۱ % تهاجم تومور به پوست بوده است. البته در هر قسمت همراه با شكایت اصلی علائم و نشانه های دیگری هم داشته اند كه بیشتر تاكید ما برشكایت اصلی بیمار بوده است.

غیر از مسئله نسبت شیوع در مرد به زن كه در بیماران ما با سایر گزارشات از مناطق دیگر تفاوت آشكار دارد. مسئله مهم و جالب گسترش و پیشرفت زیاد تومور در گروه زیادی از بیماران در موقع مراجعه است بطوریكه منشاء و محل اولیه شروع تومور در این بیماران قابل اثبات نبوده است. در گزارشات در سایر نقاط جهان اكثراً شیوع تومور در گلوت یا سوپرگلوت ذكر شده و بندرت شروع تومور در ساب گلوت بوده است. در بیماران ما ۱۴ % محدود به گلوت، ۶۰ % سوپراگلوت و در باقی بیماران، تومور پیشرفته تمام نواحی گلوت و سوپراگلوت را درگیر كرده بود، كه درصد زیاد تومور ترانس گلوتیك را می توان، دیر مراجعه كردن بیماران و نداشتن سیستم CHECK UP منظم دانست.

از نظر پاتولوژی ۷۸ %بیماران اسكواموس سل كارسینوما، ۷ %كارسینوم وروكوز، یك مورد كوندروساركوم و باقی گزارش پاتولوژی در پرونده موجود نبوده است. البته طبق نتایج مطالعات در مناطق دیگر ۹۵ تا ۹۸ درصد سرطانهای حنجره از نوع اسكواموس سل كارسینوماست.

بهترین راه جهت پیشگیری و درمان سرطان حنجره شناخت عوامل سرطان زاست و ریسك فاكتورهای موجود می باشد كه احتراز از آنها كمك زیادی به كنترل بیماری می كند. با توجه به تایید تاثیر سیگار و الكل بعنوان ریسك فاكتورهای اصلی و آلودگی هوا و بعضی مشاغل و كمبود ویتامین های A و C بعنوان عوامل فرعی در ایجاد سرطان حنجره به نظر می رسد.

 بهترین راه جهت كنترل این بیماری حذف فاكتورهای مساعد كننده است كه ممنوعیت سیگار و الكل توصیه اصلی است.

نكته مهم دیگر در پیشرفت و گسترش شدید تومور در مواقع مراجعه بیمار و تشخیص دیررس بیماری است كه در نتیجه درمان تاثیر منفی دارد و توصیه می شود با آموزش صحیح و بالا بردن آگاهی عمومی خصوصاً افرادی كه بیشتر در معرض ابتلا هستند، آنها را با علائم اولیه بیماری آشنا ساخت تا به محض احساس خطر و قبل از استقرار بیماری با معاینات معمولی و در صورت لزوم آزمایشات مساعد كننده است .

پاتولوژی  SCC کارسینوم وروکوز کوندروسازکوم نامشخص جمع

تعداد  78 7 1 14 100

درصد  78% 75 1% 14% 100%

جدول شماره 4: گزارش پاتولوژی در ۱۰۰ بیمار سرطان حنجره در بیمارستان امام خمینی تهران ۷۳ – ۱۳۶۵

 منبع: فصلنامه طب و تزکيه، ويژه نامه گروه علوم پزشکی؛ زمستان ۱۳٧٦

 نویسنده: دکتر ابراهیم رزم پا

گوش
لیزر در گوش و حلق و بینی

کاربرد لیزر گاز کربنیک در درمان آندوسکوپی بیماری های عضوی حنجره 

پیش از به کاربردن اشعه لیزر در بیماریهای حنجره، لارنگوسکوپی از بیمار ضروری است. از این گذشته پیش از جراحی لیزر، جراح باید کاملاً راحت و مسلط باشد. میکروسکوپ جراحی عدسی 400 میلی متر، لارنگوسکوپ مناسب، قیچی و چاقوی ظریف به رغم توانایی لیزر در بریدن باید در دسترس قرار گیرد. بیمار را در وضعیت جاکسون بویس  می خوابانند، یعنی سر نسبت به گردن در وضعیت هیپراکستانسیون و گردن در برابر قفسه صدری در وضعیت فکسیون قرار می گیرد. تحت چنین شرایطی زبان، فک تحتانی و منطقه فوق گلوت به طرف جلو جابجا می شود و در نتیجه راه هوایی باز می ماند. این وضعیت برای عمل های لارنگوسکوپی و جراحی حنجره بسیار مناسب و عالی است.

رنگ های حیاتی مانند تولوئیدین آبی در انتخاب ناحیه مناسب برای بیوپسی یا برداشتن جراحی کمک می نماید. رنگ را در سطحی از بافت که باید مورد ارزیابی قرار گیرد، می مالند و بعد از 10 تا 15 ثانیه با سرم نمکی شستشو می دهند. مناطقی که سلولهای غیر طبیعی دارند، به رنگ آمیزی برای نشان دادن سطوح غیر عادی موثر است. در زیر ضایعه کراتوز ممکن است سطوح غیر عادی قابل توجهی وجود داشته باشد که پنهان بماند.

کاربرد ماده رنگی HPD از مشتقات هماتوپورفیرین برای شناخت تومور مدتی است که آشکار شده است.  این ماده رنگی پس از تزریق وریدی به وسیله همه بافت های بدن جذب می شود، اما تنها در تومورهای بدخیم باقی می ماند. هر گاه در معرض چراغ وود که ایجاد نور بنفش می کند قرار گیرد، فلوئورسانس پیدا می کند بدین طریق با آندوسکوپی فلوئورسان که شامل لیزر کریپتون می باشد، تومور به خوبی خود را نشان می دهد. از سوی دیگر هر گاه تومور آهسته به ماده رنگی در معرض نور قرمز که مشخصه لیزر ارگون است قرار گیرد، فتواکتیو می شود و تولید ریشه های آزاد اکسیژن می کند که برای سلول سمیت دارد و می تواند بافت های بدخیم را به طور انتخابی از بین ببرد. پیشرفت در تکنولوژی لیزر با دادن طول موج مناسب رنگ های شیمیایی که با مشتقات هماتوپورفیرین آغشته شده اند، میدان جدید را برای درمان فتورادیاسیون باز نموده است.

میدان عمل باید در تسلط کامل جراح از نقطه نظر بینایی باشد. هر گاه جراح از نظر رویت در مضیقه باشد در رسیدن اشعه لیزر به ضایعه هدف جای تردید وجود دارد. از این جهت آیینه هایی که سطوح زیرین طناب های صوتی را در میدان رویت   می آورند ارزنده هستند. به خاطر این اشعه لیزر در سطح آب هرز می رود، میدان عمل را باید خشک نگه داشت ستون اشعه به بافتهای زیرین برخورد نماید.

گره های طناب صوتی 

ندول یا گره صوتی از فضای زیر مخاطی رینکه بر می خیزد و محل آن را در بین یک سوم قدامی و دو سوم خلفی طناب صوتی حقیقی یعنی مرکزی که بیشترین بار و حرکات ارتعاش را متحمل می شود، قرار دارد و دو طرفه است و فضای رینکه، فضای پتانسیل زیر مخاطی طناب صوتی می باشد که به آسانی توسط مایع ارتشاحی یا خون پر می شود. این ضایعات واقع یک واکنش طبیعی نسبت به ضربه مکانیکی معلول لغزش یک طناب صوتی بر روی دیگری است و همچنین است وقتی که طناب روی توده برجسته ای از قبیل کیست یا پولیپ در طرف مقابل اصطکاک پیدا می کند.

زودرس ترین واکنش در برابر این ضربه، تجمع مایع در لایه رینکه بسان یک تاول است. هرگاه ضربه طناب صوتی تکرار شود، ظرف 24 یا 48 ساعت این گرما را جذب می شود. ولی اگر ضربه تکرار شونده و مداوم باشد، پدیده آماس بوجود می آید. عروق افزایش پیدا می کند و پروتئین در ماده خیزدار جمع می شود. اپیتلیوم مفروش کننده بدون تغییر باقی می ماند. از نظر بالینی این گروه ها ژلاتینی بوده، قاعده آنها پهن است. با استفاده نادرست از طناب صوتی، مناطق خیزدار ارگانیزه و فیبروزه می شوند. به تدریج اپتیلیوم پوشاننده ضخیم شده، کراتوز پیدا می شود. با بروز این توده های ثابت دیگر آوادرمانی تاثیری ندارد و باید با عمل جراحی ضایعه برداشت.

هر گاه درمانی لازم آید موارد ذیل باید گوشزد شود:

 تمام داروهای ضد التهابی را باید کنار گذاشت. داروهای ضدالتهابی از صدمه بافتی جلوگیری نمی کنند. آنها فقط روی پدیده های واکنشی سرپوش می گذارند.

 آوادرمانی : بسیار خوب است. اغلب گره ها با آوادرمانی و مرتفع نمودن عامل زمینه ساز که استفاده نادرست از صدا است، ریشه کن شده یا پس از عمل عود نمی کنند. گفته می شود که گره های صوتی هر آینه با تمهیدات طبی و آوا درمانی اصلاح نیافت جراحی ریزبری لارنگوسکوپی ضرورت پیدا می کند.

برداشتن یک گره سفت و فیبروتیک با بخارکردن بوسیله لیزر بسیار راحت و موفقیت آمیز است. روش تبخیر گره با لیزر گازکربنیک به صورت زیر انجام می گیرد:

یک بالشتک مرطوب درست در زیر طناب صوتی قرار می گیرد. که بافت های زیر گلوت و لوله داخل نای را از تماس با لیزر گازکربنیک مصون می دارد .

بینی و سینوس
سينوزيت قارچي پارانازال در بيماران بدون نقص ايمني

زمينه و هدف: وقوع عفونت هاي قارچي به خصوص سينوزيت قارچي در ايران رو به افزايش است و تعيين عوامل مسبب آن در زمينه كنترل و درمان ضروري مي باشد. اين مطالعه به منظور تعيين شيوع سينوزيت قارچي پارانازال در بيماران بدون نقص ايمني مراجعه کننده به بيمارستان هاي امير اعلم و امام خميني (ره) تهران انجام شد.

روش بررسي: اين مطالعه توصيفي مقطعي روي 108 بيمار مبتلا به سينوزيت مزمن (73 مرد، 35 زن) با محدوده سني 68-9 سال و ميانگين سني 7.1±29.6 سال مراجعه کننده به بيمارستان هاي اميراعلم و امام خميني (ره) تهران از فروردين 1385 تا فروردين 1386 انجام شد. تاييد وجود سينوزيت در اين بيماران با تصاوير راديولوژي به اثبات رسيد. به منظور آگاهي بيشتر از وضعيت بيماران پرسشنامه اي شامل اطلاعات جنس، شغل، وجود بيماري هاي زمينه اي همچون ديابت و مصرف يا عدم مصرف داروهاي سركوبگر ايمني پرگرديد. نمونه گيري با روش شستشوي سينوس و بيوپسي به دو طريق عمل فنستراسيون و عمل كالدول لوك انجام گرفت. نمونه ها در محيط هاي سابورودكستروزآگار، سابورودكستروز آگار+كلرآمفنيكل و بلاد آگار کشت و در دماي 30 و 37 درجه سانتي گراد نگهداري شدند. همچنين آزمايش مستقيم ،گسترش نازک و لام فيکساتيو براي بررسي هيستولوژي به عمل آمد و براي تاييد كلوني ها كشت روي لام انجام شد.

يافته ها: سينوزيت قارچي در 8 بيمار (7.4 درصد) گزارش شد که بر اساس نوع قارچ 6 مورد آلترناريا، 1 مورد پسيلومايسس و 1 مورد آسپرژيلوس فلاووس بود. برحسب گروه سني بيشترين سينوزيت قارچي (5 مورد) در محدوده 39-30 سال مشاهده گرديد.

نتيجه گيري: با توجه به شيوع 7.4 درصدي سينوزيت قارچي و جداشدن قارچ پسيلومايسس که در نوع خود کم نظير است؛ انجام مطالعات بيشتر و تکميلي توصيه مي گردد.

برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

بررسي فراواني عفونتهاي قارچي در پوليپ بيني افراد پوليپکتومي شده

بررسي فراواني عفونتهاي قارچي در پوليپ بيني افراد پوليپکتومي شده در بيمارستانهاي امام و اميراعلم

مقدمه

در حال حاضر بيش از سيصد هزار گونه قارچ در سراسر دنيا وجود دارد که از بين آنها حدود200 عدد،عامل ايجاد عفونت در انسان هستند.

اين پاتوژنهاي انساني از نوع قارچهاي درماتوفيت با شکل نامشخص تا ارگانيسم هاي مسؤول ايجاد عفونتهاي قارچي سيستميک تهديد کننده جان بيماران مي باشند.

در طي نيم قرن گذشته تغيير در بيماريها و روش درماني، منجر به افزايش اهميت عفونتهاي قارچي به خصوص پاتوژنهاي فرصت طلب شده است.

داروها:                                                                                بیماریها:

کورتيکواستروئيده                                                                ا ديابت

آنتي بيوتيکهاي وسيع الطيف                                                    لوسمي

سايتوتوکسيک ها                                                                   لنفوم

سرطانهاي پيشرفته

با دانستن اپيدميولوژي عفونتهاي قارچي در پوليپ بيني افراد شاید بتوان يکي از عوامل ايجاد و رشد پوليپ بيني را توجيه کرد و مانع رشد مجدد پوليپها، ايجاد عوارضشان و نياز به عمل مجددشان شد.

راهکارها:

– کشت قارچ از ترشحات بيني هر فرد مبتلا به پوليپوز بيني

– کشت قارچ از بافت پوليپ خارج شده توسط جراحي

– درمان ضد قارچ هم درجهت جلوگيري از عود پوليپ و هم کاهش، توقف در رشد پوليپ

– کاهش استفاده از داروهايي نظير کورتيکواستورئيدها براي طولاني مدت و قطره هاي گوناگون بيني

– کاهش مخارج اقتصادي: عمل مجدد ودرمان عوارض

اهداف

اهداف اين مقاله به قرار زير مي باشد:

الف. تعيين فراواني عفونتهاي قارچي در پوليپ بيني افراد

ب. تعيين فراواني عفونتهاي قارچي در پوليپ بيني افراد بر حسب سن

ج. تعيين فراواني عفونتهاي قارچي در پوليپ بيني افراد بر حسب جنس

د. تعيين فراواني عفونتهاي قارچي در پوليپ بيني افراد برحسب شغل

ه. تعيين تأثير فاکتورهايي مثل محل زندگي، عوامل زمينه اي (بيماريهاي زمينه اي و داروها) در ابتلاء به پوليپوز قارچي

و. تعيين درصد موارد مثبت لام مستقيم، کشت

ز. هدف نهايي کاهش ميزان موربيديتي حاصل از بيماري پوليپوزبيني و ارتقاء سطح سلامت جامعه

سوالات مطروحه

– فراواني عفونتهاي قارچي در پوليپ بيني افراد چقدر است؟

– فراواني عفونتهاي قارچي در پوليپ بيني افراد بر حسب سن چقدر است؟

– فراواني عفونتهاي قارچي در پوليپ بيني افراد بر حسب جنس چقدر است؟

– فراواني عفونتهاي قارچي در پوليپ بيني افراد بر حسب شغل چقدر است؟

– تأثير فاکتورهايي مثل عوامل زمينه اي و مستعد کننده و جراحي قبلي در ابتلا به پوليپ بيني قارچي چگونه است ؟

– درصد موارد مثبت لام مستقيم و کشت چقدر است؟

تحقيقات انجام شده در جهان

درمقاله pitzurra L

و همکاران در سال 2004 گفته شده که عدم تعادل موضعي در بيني ميان سلولهاي ايمني فعال شده و فعال نشده ممکن است بتواند پاتوژنيسيتي قارچها را توجيه کند.

در مقاله M  weschta

و همکاران در سال 2003 آمده که پيدا کردن قارچ آسپرژيلوس فوميگاتوس در پوليپوزبيني بدون علائم سينوزيت قارچي نادر است.

در مقاله Alma Riccheti و همکارانش 2002

پيشنهاد کننده اثر رينوسينوزيت آلرژيک قارچي بر رشد پوليپ بيني بوده است لاواژبيني با ضد قارچ مورد ارزيابي قرار گرفته است.

در مقاله Taylor my

سال 2002 مطالعه اي جهت يافتن راهي براي تشخيص قارچ در افراد مبتلا به رينوسينوزيت مزمن و پوليپ بيني fluorescein- labeled chitin- specific Binding pr توصيه شده است که حساسيت زيادي جهت تشخيص زودرس قارچها دارد.

در مقاله Grigoreas C

2002 مشخص شد که 2/4% بيماران دچار رينيت مزمن و آسم دچار پوليپ هستند که بايد دانست که قارچها از عوامل مهم ايجاد رينيت مزمن هستند.

در مقاله Gobe Mirkin

در سال 2002 گفته شده، عفونتهاي مزمن سينوس که همراه پوليپ بيني هستند غيرقابل درمانند. زيرا هنوز پزشکان علت مشخصي براي آنها نيافته اند.

در مقاله Bensliel P

بيان شده با توجه به ناشناخته بودن علت پوليپهاي بيني و عدم درمان مناسب تابحال سعي کرديم با ايمونوتراپي مشخص بر ضد قارچ کانديداآلبيکنس ثابت کنيم که شايد آلرژي به اين قارچ مسبب پوليپهاست.

در مقاله Ponikau JU

در سپتامبر 1999 گفته شده کشت قارچ از ترشحات بيني در افراد مبتلا به رينوسينوزيت مزمن با يا بدون پوليپ گرفته شده و 96% مثبت بوده، 93% بيماران که تحت عمل جراحي جهت درمان رينوسينوزيت مزمن قرار گرفته بودند، کشت قارچ مثبت داشتند.

تحقيقات انجام شده در ايران

– در سال 1376 خانم سبکبار به بررسي رينوسپوريديوم در پوليپوز بيني پرداخت که از 100 موردبيمار مبتلا به پوليپوز بيني، حدود 9 مورد از نظر قارچ مثبت شدند که 7% آسپرژيلوس فلاووس، 1% آسپرژيلوس فوميگاتوس ، 1% رايزوپوس جدا کرد.

– در سال 1375 خانم خاقانيان به بررسي عوامل قارچي در سينوزيت ها در مراکز بهداشتي درماني تهران پرداخت که حدود 7% قارچ در سينوزيت ها گزارش کرد.

– در سال 1373 خانم علوي حدود4/7% عامل قارچي در سينوزيت پيدا کرد که آسپرژيلوس فلاووس 93/0%، آلترناريا 5/5% و پسيلوماسيس 93/0% ديده شده (با يا بدون پوليپ) .

بررسي فراواني انواع كانسرهاي تيروئيد از نظر زير گروه هيستوپاتولوژيك، توزيع سني، جنسي و محل آناتوميك آن در انستيتو كانسر و امام در طي سالهاي 1381 – 1371

كانسر تيروئيد يك بدخيمي نادر است و كمتر از 1 % نئوپلاسمهاي بدخيم انسان را شامل مي شود. اگرچه در سيستم اندوكرين شايع ترين بدخيمي است و مسئول بيشترين مرگ ناشي از سرطان غدد اندوكرين است.

كانسرهاي تيروئيد به طور معمول در عملكرد غده تيروئيد تغييري ايجاد نمي كنند در حالي كه ترشح غير طبيعي هورمون در ساير سرطان هاي غدد اندوكرين مي تواند منجر به علائم و نشانه هاي زودرس شود

طبق سیستم طبقه بندی

، کانسر تیروئید شامل انواع زیر می باشد:WHO

 • Follicular carcinoma (minimally invasive – widely invasive – oxyphilic cell type – clear cell variant)
 • Papillary carcinoma (papillary microcarcinoma – encapsulated variant – Follicular variant – diffuse sclerosing variant – oxyphilic cell type(
 • Medullary (c-cell) carcinoma (mixed medullary- follicular carcinoma)
 • Undifferentiated (anaplastic) carcinoma
 • Others (non-epithelial tumors – malignant lymphomas – Miscellaneous tumors – secondary tumors – unclassified tumors – tumor-like lesions)
 • كانسر پاپيلري شايعترين كانسر تيروئيد است. اساس تشخيص كانسر پاپيلري برپايه مشاهده ميكروسكوپيك پاپيلا است.
 • كانسر فوليكولاردومين كانسر شايع تيروئيد است. اساس تشخيص اين نوع برپايه مشاهده طرح ميكروفوليكول يا طرح ترابكولر است.
 • كانسرمدولاري سومين و آناپلاستيك چهارمين كانسر شايع تيروئيد است.
 • از نظر شيوع جنسي در زنان نسبت به مردان شايعتر است و در اغلب كشورها نسبت زن به مرد 3 – 5/1 به 1

مي باشد. علي رغم شيوع بيشتر كانسرهاي تيروئيد در زنان، شيوع كانسرهاي مخفي تيروئيد در زنان بيشتر نيست.

 • از نظر شيوع سني در مطالعه اي كه در نيوزلند در سالهاي 1987 – 1969 روي 212 مورد كانسر تيروئيد انجام شد ميانگين سني بيماران 46 سال گزارش شد.
 • در بالغين شيوع كانسرهاي تيروئيد با افزايش سن، افزايش مي يابد. پيك سني در كانسر پاپيلري 39 – 30 سال، در كانسر فوليكولار 49 – 30 سال و در كنسر آناپلاستيك بالاي 70 سال مي باشد.
 • اتيولوژي كانسر تيروئيد به طور كلي ناشناخته است اما كمبود يا زيادي يد در رژيم غذايي به خصوص در بروز كانسرهاي تمايز يافته نقش دارد. رادياسيون گردن بخصوص در انواع پاپيلري و آناپلاستيك اهميت دارد. همچنين بروز كانسرهاي پاپيلري و فوليكولار با تيروئيديت در ارتباط است.

رادياسيون سر و گردن بخصوص در كودكي با افزايش خطر كانسر پاپيلري همراه است. اثرات تماس با ايزوتوپ هاي راديواكتيو به نظر ناچيز مي رسد. كمبود يد رژيم غذايي با افزايش بروز كانسر فوليكولار همراه است. افزايش يد رژيم غذايي با بروز كانسر پاپيلري مرتبط است. همچنين افزايش مزمن سطح TSH با بروز كانسرهاي تمايز يافته تيروئيد مرتبط است.

كانسر مدولاري در 80 % موارد اسپوراديك و در 20 % موارد همراه با multiple endocrine neoplasia نوع IIb ياIIa  يا همراه تومورهاي فاميليال بدون سندرم MEN است.

در 7 – 3 % بيماران مبتلا به كانسر پاپيلري سابقه خانوادگي مثبت وجود دارد.

اكثر ندولهاي منفرد تيروئيد خوش خيم هستند. كمتر از 1 % ندولهاي منفرد تيروئيد بدخيم هستند. مواردي كه احتمال بدخيمي را بالا مي برند عبارتند از :

ندول منفرد در مقابل ندولهاي متعدد، ندول سرد (جذب يد راديواكتيوپايين)، جنس مرد،در دو انتهاي سني كودكان و سالمندان.

بقاي 5 ساله در كانسر پاپيلري 96 %، كانسر فوليكولار 91 %، كانسر مدولاري 80 % و كانسر آناپلاستيك 14 % ذكر شده است.

هدف كلي از انجام اين مطالعه بررسي فراواني كانسرهاي تيروئيد است و باتوجه به اينكه آمار دقيقي در مورد كانسرهاي تيروئيد وجود ندارد. لزوم انجام آن احساس

مي شود. ما در اين مطالعه به بررسي توزيع سني، جنسي، محل آناتوميك و منطقه اي كانسر تيروئيد و زير گروه هاي آن مي پردازيم. همچنين ريسك فاكتورهاي مهم كانسر تيروئيد شامل رادياسيون، سابقه خانوادگي و وجود ندول بررسي مي شود.

بررسي متون

 • تخمين زده مي شود كه در سال 2002 بيش از 200000 نفر مبتلا به كانسر تيروئيد شوند و 1300 نفر در اثر ابتلا به اين كانسر جان خود را از دست دهند.
 • همان طور كه بيان شد شيوع كلي كانسرهاي تيروئيد كمتر از 1 % است.
 • در مطالعه اي كه در سال 2004 بر روي 220 بيمار كه به دلايل مختلف تيروئيدكتومي شده بودند انجام شد 7/11 % مبتلا به بدخيمي بودند كه 15 نفر مبتلا به كانسر پاپيلري و 11 نفر مبتلا به كانسر فوليكولار بودند.
 • در مطالعه اي كه در سال 1997 در آلمان انجام شد، شيوع اين بدخيمي 5/1 – 5/0 % در بالغين و اطفال تخمين زده شد. در اين كشور سالانه 30 – 10 مورد جديد كانسر تيروئيد تشخيص داده مي شود.
 • در كتاب كلينيكال انكولوژي 2001 شيوع كانسر تيروئيد در آمريكا 5/1 % گزارش شده است.
 • در مطالعه اي كه در سال 1994 در ايتاليا انجام شد شيوع كانسر تيروئيد كمتر از 2 % گزارش شده است.
 • در تعدادي از مراكز ثبت كانسر افزايش بروز كلي كانسر تيروئيد در طي دهه هاي گذشته مشاهده شده است.
 • Devesa و همكارانش بروز كانسر تيروئيد را در جمعيت سفيدپوست در شش منطقه از آمريكا بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه بروز كلي كانسر تيروئيد بيشتر از 75 % در هر دو جنس در طي سالهاي 1940 تا 1970 افزايش يافته است. در مردان بيشترين افزايش در گروه سني 60 سال و به بالا و در زنان پيك سني زودرسي در گروه سني 39 – 20 سال رخ داد. در مقابل ميزان كلي مورتاليتي در طول اين مطالعه كاهش يافت.
 • در مطالعه اي كه در سال 1994 در ايتاليا انجام شد نشان داده شده است كه شيوع كانسرهاي تيروئيد بخصوص كانسر پاپيلري در حال افزايش است.
 • در اطلاعات بدست آمده از مركز اطلاعات كانسر آمريكا، از 53856 مورد كانسر تيروئيد در طي سالهاي 1995 – 1985، 79 % كانسر پاپيلري، 13 % فوليكولار، 9/2 % هارتل سل، 6/3 % مدولاري و 7/1 % كانسر آناپلاستيك بوده اند. در مطالعه ديگري بر روي 1103 بيمار كه در بيمارستان Essen آلمان تحت درمان قرار گرفتند، 61 % پاپيلري، 24 % فوليكولار، 7 % هارتل سل، 5 % مدولاري و 3 % آناپلاستيك گزارش شد. در اغلب مقالات كانسر پاپيلري 80 – 40 %، فوليكولار 40 – 10 %، مدولاري 10 – 1 % و كارسينوم آناپلاستيك 14 – 2 % گزارش شده است.

در مطالعه اي كه در سال 1997 در آلمان انجام شده است كانسر پاپيلري و فوليكولار 90 % و مدولاري 10 % ذكر شده است.

جدول مقابل از کتاب  clinical oncology 2000  شیوع هر یک از انواع کانسرهای تیروئید را بررسی کرده است:

incidence tumor histology
81-87

differentiated carcinomas

papillary

follicular variant of papillary

follicular & hurtle cell

6-8 medullary
5 anaplastic
1-5 lymphoma
<1 metastatic

 • از نظر شيوع سني در مطالعه اي كه در سالهاي 1987 – 1969 در نيوزلند روي 212 مورد کانسر تيروئيد انجام شد ميانگين سني بيماران 46 سال گزارش شد.
 • در مطالعه اي كه در طي سالهاي 1999 – 1985 در كلمبيا بر روي 75 بيمار مبتلا به كانسر آناپلاستيك انجام شد 68 % اين بيماران خانم بودند و ميانگين سني آنها 74 سال بوده است.
 • در كتاب كلينيكال انكولوژي 2001 شيوع سني كانسر پاپيلري 45 – 40 و فوليكولار 53 – 48 سال ذكر شده است. كانسر مدولاري در فرم فاميليال در دهه هاي اول زندگي شايع است. كانسر آناپلاستيك در دهه هاي آخر زندگي شايع است.
 • از نظر شيوع جنسي در مطالعه اي كه در ايسلند در طي سالهاي 5195 تا 1984 انجام شد از 480 مورد تومور تيروئيد تشخيص داده شده نسبت زن به مرد 8/2 گزارش شد. (367 زن ، 129 مرد)
 • در مطالعه اي كه در طي سالهاي 1969 تا 1987 در نيوزلند انجام شد از 212 مورد كانسر تيروئيد نسبت زن به مرد 4 به 1 (170 زن، 42 مرد) گزارش شد.
 • در كتاب كلينيكال انكولوژي 2001 نسبت زن به مرد 5/2 ذكر شده است.
 • در بيشتر كشورها مورتاليتي كانسر تيروئيد در زنان 2 – 5/1 برابر مردان است.
 • در مطالعه اي كه در طي سالهاي 1981 – 1958 در سوئد انجام شد 5838 مورد فرد مبتلا به كانسر تيروئيد مطالعه شدند كه نسبت زن به مرد براي كانسر پاپيلري 9/4 % به 1/2 % و براي كارسينوم فوليكولار 9/0 % به 1/2 % گزارش شد.
 • دركودكان كانسر تيروئيد نادرتر از بالغين است و 5/1 – 5/0 % كل بدخيمي ها را تشكيل مي دهد. در اين گروه سني شيوع كانسر پاپيلري 87 – 68 %، كانسر فوليكولار 22 – 7/2 % و كانسر مدولاري 17 – 11 % است.
 • به طور كلي نسبت مرد به زن در كانسر هاي تيروئيد تمايز يافته همانند بالغين است. شيوع كانسرهاي تيروئيد با افزايش سن افزايش مي يابد.
 • ارتباط رادياسيون و كارسينوم تيروئيد براي اولين بار در سال 1950 پيشنهاد شد. نشان داده شده است افرادي كه تحت رادياسيون درماني سر و گردن در كودكي قرار گرفته اند در خطر كانسر تيروئيد در 20 – 15 سال آينده هستند.
 • نشان داده شده است كه محتواي يد رژيم غذايي در ايسلند بالاست. بعضي مطالعات افزايش غير معمول كانسر پاپيلري را به اين موضوع مرتبط مي دانند. همچنين مطالعات در Switzerland نشان داده است كه شيوع كانسر پاپيلري بدنبال يد دار كردن نمك افزايش يافته است.

هدف كلي

تعيين فراواني انواع كانسرهاي تيروئيد از نظر زير گروه هيستوپاتولوژيك، توزيع سني، جنسي و محل آناتوميك آن در انستيتو كانسر و امام در طي سالهاي 1381 – 1371

اهداف اختصاصي

 • تعيين فراواني هر يك از زير گروه هاي كانسر تيروئيد
 • تعيين فراواني انواع كانسرهاي تيروئيد برحسب سن
 • تعيين فراواني انواع كانسرهاي تيروئيد برحسب جنس
 • تعيين فراواني انواع كانسرهاي تيروئيد برحسب محل آناتوميك
 • تعيين فراواني انواع كانسرهاي تيروئيد برحسب گروه هاي شغلي
 • تعيين فراواني انواع كانسرهاي تيروئيد برحسب محل سكونت
 • تعيين فراواني انواع كانسرهاي تيروئيد برحسب سابقه فاميلي
 • تعيين فراواني انواع كانسرهاي تيروئيد برحسب سابقه رادياسيون
 • تعيين فراواني انواع كانسرهاي تيروئيد برحسب وجود ندول

روش بررسي:

 • نوع مطالعه: توصيفي گذشته نگر (case series)
 • جمعيت مورد مطالعه: كليه مبتلايان به كانسر تيروئيد در فاصله سال هاي 1381 – 1371 كه  320نفر بودند.
 • نمونه: همه افراد انتخاب شده (سرشماري) که  320نفر بودند.
 • روش جمع آوري داده ها: براساس بررسي اطلاعات موجود در پرونده هاي بايگاني انستيتو كانسر و امام .
 • روش تجزيه و تحليل داده ها: از شاخص هاي توصيفي مانند ميانگين، انحراف معيار و نسبت ها و جداول توزيع فراواني يك يا دو بعدي براي توصيف داده ها استفاده  گرديد.
 • مشكلات و محدوديت ها: باتوجه به اين كه مطالعه به صورت گذشته نگر صورت گرفت طبيعي است كه وابسته به ميزان كامل بودن اطلاعات ثبت شده در پرونده هاي بيماران  بود.

نتایج :

همانطور كه ذكر شد هدف از اين مطالعه بررسي فراواني انواع كانسرهاي تيروئيد از نظر زير گروه هاي هيستوپاتولوژيك، توزيع سني، جنسی و محل آناتوميكي آن در انستيتو كانسر و امام در طي سال هاي 81 – 1371 مي باشد، كه مجموع موارد مورد بررسي 320 موردبودند.

ميانگين سني بيماران ( 6/15 _+ 2/50 سال)، كمترين سن 12 سال و بيشترين سن 98 سال بود.

سن بيماران در اين مطالعه به چهار گروه تقسيم شدند كه بقرار زير مي باشد.

1 – (30 –10 سال)،                   2- (50 – 30 سال)،

3 –( 70 – 50 سال )                و 4 –( بزرگتر از 70 سال )

كه فراواني بيماران در گروه بندي مذكور عبارتند از:

1-  39 مورد (2/13 %)  30 – 10 سال

2 – 128 مورد (40 %)         50 – 30 سال

3 – 121 مورد (8/36 %)  70 – 50 سال

4 – 33 مورد (10 %)  بزرگتر از 70 سال

فراوانی گروههای سنی بیماران مورد مطالعه

درصد تعداد گروههای سنی بیماران
13.2 39 30-10
40 128 50-30
36.8 121 70-50
10 33 70<
100 320 جمع

فراوانی انواع زیر گروههای هیستوپاتولوژیک بر حسب گروه های سنی 

جمع 70< 70-50 50-30 30-10 زیرگروههای هیستوپاتولوژیک
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
100 218 8.7 19 35.3 77 42.2 92 13.8 30 پاپیلری
100 35 2.9 1 28.6 10 60 21 8.6 3 فولیکولار
100 29 6.9 2 31 9 41.4 12 20.7 6 مدولاری
100 34 29.4 10 64.7 22 5.8 2 آناپلاستیک
100 4 75 3 25 1 لنفوما

نتایج : 

از لحاظ جنس بيماران مورد مطالعه، 194 مورد (6/60 %) از بيماران  از جنس مونث و 126 مورد (4/39 %) مذكر بودند.

نسبت ابتلاي جنس مونث به مذكر 5/1 به 1 مي باشد.

فراوانی جنس بیماران مورد مطالعه

درصد تعداد  جنس بیماران
60.6 194 زن
39.4 126 مرد
100 320 جمع

فراوانی انواع زیر گروههای هیستوپاتولوژیک بر حسب جنس بیماران

جمع مذکر مونث زیرگروههای هیستوپاتولوژیک
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
100 218 35.8 78 64.3 140 پاپیلری
100 35 40 14 60 21 فولیکولار
100 29 58.6 17 41.3 12 مدولاری
100 34 44.2 15 55.8 19 آناپلاستیک
100 4 50 2 50 2 لنفوما

نتایج :

 از لحاظ فراواني انواع هيستوپاتولوژيك كانسرهاي تيروئيد در اين مطالعه:

كانسر تيروئيد به انواع هيستوپاتولوژيك

1 – كانسر پاپيلاري 2 – فولیکولار        3 – مدولاری

4 – آناپلاستیک                         5 – لنفوما

تقسيم شدند كه فراواني آنها بقرار زير مي باشد:

1 – 218 مورد (1/68 %)  كانسر پاپيلاري

2 – 35 مورد (9/10 %)   كانسر فوليكولار

3 – 29 مورد (06/9 %)            كانسر مدولري

4 – 34 مورد (6/10 %)            كانسر آناپلاستيك

5 – 4 مورد (2/1 %)           لنفوما

فراوانی انواع هیستوپاتولوژیک کانسرهای مورد مطالعه

درصد        تعداد          انواع هیستوپاتولوژیک

1/68         218          پاپیلری

9/10         35            فولیکولار

6/10         34            آناپلاستیک

06/9         29            مدولاری

2/1          4             لنفوما

100          320           جمع

در مورد ميانگين سني بيماران برحسب زير گروه هاي هيستوپاتولوژيك در اين مطالعه، فراواني آنها بقرار زير مي باشد:

زير گروه هاي هيستوپاتولوژيك ميانگين سني سال
كانسر پاپيلاري 4/15 _+ 7/48
فوليكولار 2/13 _+ 7/46
مدولاري 1/16 _+ 1/46
آناپلاستيك 2/9 _+ 4/61
لنفوما 2/8 _+5/54

همانطور كه ملاحظه مي شود در جدول فوق، ميانگين سني بيماران در زير گروه آناپلاستيك از ساير زير گروه ها بیشترمی باشد.

( 2/9 _+ 4/61سال)

نتایج :

از لحاظ فراواني تظاهرات باليني بيماران مورد مطالعه

تظاهرات باليني به زير گروه هاي زير تقسيم شدند:

1 – توده گردني: 170 مورد (1/53 %)

2 – توده تيروئيد (بزرگي تيروئيد): 136 مورد (5/42 %)

3 – تغيير تون صدا: 6 مورد (87/1 %)

4 – پركاري تيروئيد: 3 مورد (93/0 %)

5 – توده استخواني: 5 مورد (56/1 %)

كه در مورد توده استخواني، يك بيمار كه بدنبال fracture استخوان ران تحت بيوپسي قرار گرفته بود، و تشخيص كارسينوم پاپيلري در آن مشخص شد.

درمورد فراواني ندول در بيماران مورد مطالعه، 72 مورد (8/22 %) از بيماران داراي سابقه ندول بودند.

درمورد فراواني ندول در بيماران مورد مطالعه، 72 مورد (8/22 %) از بيماران داراي سابقه ندول بودند.

فراوانی وجود ندول دربیماران مورد مطالعه

درصد تعداد وجود ندول
22.8 73 بله
77.2 247 خیر
100 320 جمع

فراوانی زیر گروههای هیستوپاتولوژیک بر حسب وجود ندول

نتایج: 

از لحاظ سابقه رادياسيون در بيماران مورد مطالعه، 16 مورد (5 %) از بيماران داراي سابقه رادياسيون مي باشند.

فراوانی سابقه رادیاسیون در بیماران مورد مطالعه

درصد تعداد سابقه رادیاسیون
5 16 بله
95 304 خیر
100 320 جمع

فراوانی زیرگروههای هیستوپاتولوژیک بر حسب سابقه رادیاسیون 

نتایج : 

 در مورد محل آناتوميكي كانسرهاي تيروئيد در اين مطالعه ، محل آناتوميكي به سه زير گروه 1 – راست 2 – چپ

3 – ايسموس تقسيم شد كه فراواني توده ها در تقسيم بندي فوق بقرار زير مي باشد:

1 – 184 مورد (5/57 %) در لوب راست

2 – 122 مورد (1/38 %) در لوب چپ

3 – 14 مورد (4/4 %) در ايسم

فراوانی انواع زیر گروههای هیستوپاتولوژیک بر حسب محل آناتومیکی 

نتایج:

 در مورد سابقه فاميلي در بيماران مورد مطالعه، در 60 مورد اطلاعات مربوطه در پرونده موجود نبود و در ساير بيماران نيز سابقه فاميلي كانسر تيروئيد وجود نداشت.

در مورد شغل بيماران مورد مطالعه، فراواني آنها بقرار زير مي باشد:

1 – خانه دار: 175 مورد (6/54 %)

2 – بيكار: 18 مورد (6/5 % )

3 – كارگر: 25 مورد (8/7 %)

4 – كارمند: 20 مورد (25/6 %)

5 – راننده: 25 مورد (8/7 %)

6 – بازنشسته: 15 مورد (6/4 %)

7 – محصل: 10 مورد (12/3 %)

8 – كشاورز: 12 مورد (75/3 %)

9 – آزاد: 25 مورد (8/7 %)

فراوانی شغلی بیماران مورد مطالعه 

فراوانی محل سکونت بیماران مورد مطالعه

بحث و نتيجه گيري:

 همانطور كه ذكر شد مجموع موارد مورد بررسي در اين مطالعه، 320 موردبودند، كه ميانگين سني بيماران در اين مطالعه،

 (2/50 سال) بود.

در مطالعات مشابه انجام شده، از جمله مطالعه اي كه در نيوزلند در سالهاي 87 – 1967 بر روي 312 موردكانسر تيروئيد انجام شد، ميانگين سني بيماران 46 سال گزارش شد، كه تقريباً مشابه به مطالعه ما مي باشد.

درمجموع كانسرهاي تيروئيد، طبق آمار كتاب text و مطالعات، شيوع سني اين تومور در دهه پنجم ميباشد، بجز برخي از انواع از جمله نوع آناپلاستيك كه شيوع سني آن در دهه هفتم و هشتم مي باشد

همچنين در اين مطالعه، بيشترين فراواني بيماران مربوط به گروه سني (50 – 30 سال) مي باشد. (40 %)

از نظر شيوع جنسي بيماران مورد مطالعه، (6/60 %) از بيماران از جنس مونث و (4/39 %) از جنس مذكر بودند.

و نسبت ابتلاي جنس مونث به مذكر 5/1 به 1 مي باشد.

در مطالعات انجام شده، از جمله مطالعه اي كه در ايسلند طي سال هاي 1955 تا 1984 بر روي 480 بيمار مبتلا به كانسر تيروئيد انجام شده است، نسبت ابتلاي زن به مرد را (8/2 به 1) گزارش كرده است.

در مطالعه ديگر كه در كشور نيوزلند طي سالهاي 1969 تا 1987 بر روي 212 مورد كانسر تيروئيد انجام شده است، نسبت ابتلاي جنس مونث ، مذكر را (4 به 1) گزارش كرده است.

در كتاب كلينيكال انكولوژي نسبت ابتلاي زن به مرد (5/2 به 1) ذكر شده است.

پس همانطور كه در مطالعه ما و ساير مطالعات مشخص شده است، نسبت ابتلاي جنس مونث در كانسر تيروئيد همواره بيشتر از جنس مذكر مي باشد. پس در بيماران خانم در دهه هاي سني پنجم و به بالا مواظب بروز كانسر باشيم.

 طبق كتاب Thyroid Cancerشيوع جنسي اين كانسر در كشور ايرلند مشابه مطالعه ما مي باشد (5/1 به 1).

در مورد فراواني انواع هيستوپاتولوژيك در اين مطالعه

بيشترين فراواني مربوط به كانسر پاپيلاري (1/68 %) و بعد از آن به ترتيب فوليكولار (9/10 %)، آناپلاستيك (6/10 %)، مدولاري (06/9 %)  مي باشد. در مطالعات انجام شده از جمله در اطلاعات بدست آمده از مركز اطلاعات كانسر آمريكا، از 53856 مورد كانسر تيروئيد در طي سال هاي 95 – 1985،( 79 %) كانسر پاپيلري، (13 %) فوليكولار، (6/3 %) مدولاري، (7/1 %) كانسر آناپلاستيك بوده اند.

در مطالعه ديگر بر روي 1103 بيمار كه در بيمارستان Essen آلمان تحت درمان قرار گرفتند، (61 %) پاپيلري، (24 %) فوليكولار، (5 %) مدولاري گزارش شد.

در يك مطالعه ديگرکه در سال 1997 در آلمان انجام شده است، كانسر پاپيلاري و فوليكولار (90 %) و مدولاری  )10%) ذكر شده است.

در كتاب كلينيكال انكولوژي 2001 شيوع كانسر پاپيلاري، (2/79 %) و فوليكولار (6/12 %) گزارش شده است. پس آنچه كه معلوم شد، در اغلب مقالات كانسر پاپيلاري (80 – 40 %) فوليكولار (40 – 10 %) مدولاري (10 – 1 %) و آناپلاستيك (14 – 2 %) گزارش شده است.

كه فراواني انواع هيستوپاتولوژيك كانسرهاي تيروئيد در مطالعه ما نيز در اين range قرار مي گيرد. پس شايعترين نوع هيستوپاتولوژيك، كانسر پاپيلاري مي باشد كه شايعترين شيوع سني نيز در آن زير گروه دهه پنجم مي باشد. در اين گروه سنی بايد بخصوص در جنس مونث مراقب بروز اين كانسر باشيم تا با تشخيص و درمان به موقع از بروز عوارض و متاستاز اين كانسر جلوگيري به عمل آوريم.

در مورد شيوع جنسي هر يك از زير گروه هاي هيستوپاتولوژيك كانسر تيروئيد، در اين مطالعه، در مورد

1 – كانسر پاپيلري: (3/64 %) جنس مونث، (8/35 %) جنس مذكر

2 – فوليكولار: (60 %) مونث، (40 %) مذكر

3 – مدولاري: (3/41 %) مونث، 6/58 %) مذكر

4 – آناپلاستيك: (8/55 %) مونث، (2/44 %) مذكر

5 – لنفوما: (50 %) مونث، (50 %) مذكر

در مطالعه مشابه انجام شده در كشور ايسلند در طي سالهاي 84 – 1955 فراواني جنسي هر يك از زير گروه هاي هيستوپاتولوژيك به قرار زير مي باشد:

1 – پاپيلري: (4/75 %) مونث، (6/24 %) مذكر

2 – فوليكولار: (5/68 %) مونث، (5/31 %) مذكر

3- مدولاري: (100 %) مونث، (0 %) مذكر

4 – آناپلاستيك: (8/75 %) مونث، (2/24 %) مذكر

همانطور كه در هر دو مطالعه ملاحظه مي شود، در بيشتر انواع زير گروه هاي هيستوپاتولوژيك  شيوع اين كانسر در جنس مونث بيشتر از مذكر مي باشد.

از بخش سوالات متداول اگر پاسخ خود نیافتید سوال خود را مطرح کنید