بررسی 10 ساله سارکومهای سر و گردن در بیمارستان امام خمینی(ره) و انستیتوکانسر

بررسی 10 ساله سارکومهای سر و گردن در بیمارستان امام خمینی(ره) و انستیتوکانسر (75-1366)

 مطالعه ما در بیماران مبتلا به سارکوم در ناحیه سر و گردن که در طول سالهای 75-1366 در بیمارستان امام خمینی و انستیتوکانسر بستری بودند انجام شد. این پژوهش با استفاده از پرونده پزشکی بیماران و بصورت گذشته نگر و به منظور تعیین فراوانی انواع سارکوم در این ناحیه، تعیین همراهی عوامل خطر با بروز سارکوم در سر و گردن و تعیین علائم بالینی سارکوم در سر و گردن به انجام رسید. در میان 40 بیمار موجود، سن 40-31سال و جنس مذکر و اقامت در شهرها بعنوان عوامل همراه بدست آمدند. استئوسارکوم شایعترین پاتولوژی و وجود توده شایعترین نشانه و علامت در تمام انواع هیستولوژیک بود. 80% بیمارن در هنگام مراجعه در مرحله اولیه بودند. 5/42% بیماران عود داشتند.

سرطانها دومین عامل مرگ و میر انسانها پس از بیماری قلبی عروقی هستند و تاخیر درتشخیص و درمان عامل مهم مرگ و میر است. سارکوم های نسج نرم شامل طیف وسیعی از تومورهای بدخیم است که منشاء آن بافت مزانشیمی در تمام مکانهای آناتومیک است. گروه ناشایعی از تومورهاست ولی مجموعه ای غنی از انواع هیستولوژیک را شامل میشود. در ناحیه سر و گردن کمتر از 1% کانسرها از نوع سارکوم هستند و 15% سارکومهای نسج نرم و 5/1% استئوسارکوم ها در سر و گردن ها وجود دارند. گرچه تفاوتهای واضحی بین محل توزیع انواع سارکوم وجود دارد و بعنوان مثال سینوویال سارکوم در سر و گردن ناشایع است، اما تمام انواع سارکوم میتواند در سر و گردن دیده شود. سارکوم در سر و گردن عمدتا در بالغین روی میدهد و سن متوسط آن 50-40 سال و نسبت جنس مذکر به مونث 2-1 به 1 است. در اغلب موارد عامل اتیولوژیک خاصی شناخته نمیشود ولی سابقه برخورد با اشغه و تروما مهمترین عواملی هستند که در منابع مختلف به آن اشاره شده است. انواع سارکوم در این ناحیه در 50% موارد Low grade هستند. تومور بصورت موضعی تهاجم می کند. متاستاز به غدد لنفاوی نادر است. متاستاز خونی شیوع کمتری نسبت به سارکومهای سایر مناطق بدن دارد و در یک سوم موارد متاستاز دارد که عمدتا" به ریه است. روشهای تشخیصی عمده MRI,C.T هستند.

درمان، درصورت عدم متاستاز، برداشتن تومور با حاشیه کافی از بافت سالم است. عود تومور در اغلب موارد به دلیل ناکافی بودن جراحی است.

پیش آگهی به محل تومور، سن بیمار، میزان گسترش تومور، درجه تمایز سلولی (grade)، زیر گروه هسیتولوژیک و نوع درمان بستگی دارد که در هر یک از انواع سارکوم، یکی از این عوامل اهمیت بسیاری دارد.

پرستو منصوری – 1377

زمان انتشار: 1386/01/18 (15 سال قبل)
تعداد بازدید: ۴۱۵۲