صداهای انفجاری چقدر برای گوش مضرند؟

بسیاری از آقاپسرها هنگام ترقه بازی، این حقیقت را فراموش می کنند که صداهای انفجاری ناشی از ترقه چقدر می تواند برای گوش آنها آسیب‌زا باشد، در حالی که آنها گوش های خود را در معرض انواع صداهای بلند قرار می دهند و متاسفانه در آینده نه چندان دور، مشکلات شنوایی دامن گیر آنها خواهد شد. به کسانی که در ... ادامه مطلب

از بخش سوالات متداول اگر پاسخ خود نیافتید سوال خود را مطرح کنید