لارنژیت؛ گرفتگی و خشونت صدا

التهاب حنجره را لارنژیت می گویند که باعث می شود صدا گوش خراش و خشن شود. لارنژیت می تواند کوتاه مدت باشد و یا مدت طولانی ادامه داشته باشد. اغلب اوقات این عارضه به سرعت ایجاد می شود و بیش از دو هفته طول نمی کشد. اگر بیشتر از دو هفته طول بکشد، مزمن می شود. در این صورت بایستی ... ادامه مطلب

از بخش سوالات متداول اگر پاسخ خود نیافتید سوال خود را مطرح کنید