آغاز سال تحصیلی 1392-93 و مراسم تقدیر از دستیاران و اساتید