آلودگي هوا در بروز سکته مغزي تاثير دارد

نتايج يک تحقيق جديد نشان داده است که حتي مقادير اندکي از آلودگي هوا نيز مي تواند خطر بروز سکته مغزي را افزايش دهد. به گزارش ايسنا، پژوهشگران دانشگاه ميشيگان در اين باره اظهار داشتند که آلودگي هوا روي بهداشت عمومي عده زيادي از مردم تاثير گذار است. در اين پژوهش نوع خاصي از آلودگي هوا در جامعه جنوب شرق تگزاس مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين منطقه از آن جهت انتخاب شده که محل وجود صنايع بزرگ نفت و پتروشيمي است. به گفته اين پژوهشگران؛ اين مواد خاص تشکيل ذرات کوچکي از مواد جامد يا مايع را مي دهند که اگر استنشاق شوند شمار زيادي از مشکلات بهداشتي را در پي خواهند داشت. اين ذرات ممکن است ساخته دست بشر باشند و يا از منابع طبيعي ناشي شوند. پژوهشگران دريافته اند؛ همين ذرات کوچک حتي به ميزان کم در هوا مي توانند باعث بروز نوعي حمله هاي مغزي خفيف يا شبه حمله شوند که در نهايت ممکن است منجر به بروز سکته مغزي شوند. اين سکته هاي خفيف اغلب در پي تشکيل لخته هاي خوني در مسير جريان خوني که به سمت مغز مي رود، بروز مي کند. در اين تحقيق، پژوهشگران اطلاعات به دست آمده از پروژه کنترل حمله مغزي در برنامه کورپوس کريستي را مورد ارزيابي قرار داده اند.
تعداد بازدید: ۱۲۸۲