بو , استشمام بوها به بهبود عملكرد حافظه كمك مى‏كند

پزشكان همواره برخوردارى از خواب كافى را براى تقويت حافظه موثر مى‏دانند اما آنچه محققان اعلام مى‏كنند اين است كه بوها نيز به يادآورى وقايع و حافظه يارى مى‏رسانند. محققان معتقدند كه چنانچه قبل از خواب كمى از عطرها يا خوشبوكننده ها در هواى اتاق پخش شود و سپس افراد به خواب بروند نقش تقويتى خواب بر روى‏حافظه افزايش مى‏يابد. در واقع وقتى افراد با بوى خوش گلها يا عطر ملايم به خواب مى‏روند در مرحله خواب عميق فعاليت‏هاى مغزى شان منظم تر شده و چنانچه اين كار به طور منظم ايجاد شود به بهبود كيفيت حافظه آنان كمك مى‏شود. در عين حال هر بويى نيز به نوعى مى‏تواند يادآور خاطره‏اى خاص براى هر فرد باشد كه با استشمام آن به ياد آن خاطره مى‏افتد. بنابرهمين گزارش، تعدادى از افراد مدتى در اين شرايط به سر بردند و هر بار در روز بعد تعدادى كارت به آنها نشان داده مى‏شد كه بايد به خاطر مى‏سپردند. نتيجه اينكه كيفيت حافظه آنان در به يادآوردن كارتها پس از يك دوره از 86 درصد به 97 درصد افزايش يافت.
تعداد بازدید: ۱۳۶۳