سلول‏هاى‏پايه , آزمايش روى سلول‏هاى‏پايه جايگزين آزمايش روى‏حيوانات مى شود

محققان آلمانى قصد دارندآزمايش روى سلول هاى پايه راجايگزين آزمايش روى حيوانات‏آزمايشگاهى كنند. به گزارش خبرنگار دانشگاهى"مهر"، هرى برت بوهلن از پزشكان‏متخصص شبيه‏سازى در اين خصوص‏گفت: اطلاعات حاصل از انجام‏آزمايش روى سلول هاى پايه موش هادر خصوص تاثيرات احتمالى سموم‏بر حيات انسان هاى به دنيا نيامده،درست شبيه همان اطلاعاتى است كه‏مى توان از انجام آزمايش روى موش‏هاى‏آزمايشگاهى ، خرگوش ها وخوكچه هاى هندى به دست آورد. استفاده از سلول هاى پايه درآزمايشات، علاوه بر اينكه حيوانات‏را از خطر مرگ مى‏رهاند، در مقايسه‏با آزمايشات مرسوم روى حيوانات ازصرفه اقتصادى بيشترى برخورداراست. گروه SUV Rheinland وشركت Axiogenesis اين روش راكه R.E.Tox نام دارد، گسترش‏داده‏اند. اين روش نشان مى دهد كه‏آيا ماده‏اى خاص باعث آسيب به‏سلول‏هاى جنين انسان شده و يا ازپيشرفت آن جلوگيرى مى‏كند؟ فعالان زيست محيطى معتقدند كه‏نجات جان حيوانات ، صرف نظر ازتعداد آنها از اهميت بالايى برخورداراست و اين درحالى است كه انجام‏آزمايش روى حيوانات در سطحى‏وسيع همچنان ادامه دارد.
تعداد بازدید: ۱۳۱۹