تلفن همراه و خطر تشكيل تومورهاى مغزى

پژوهشى به مديريت سازمان ايمنى پرتوافشانى و هسته‏اى فنلاند نشان داد در افرادى كه به مدت 10 سال از تلفن هم‏راه استفاده مى‏كنند احتمال بروز تومورهاى مغزى در آن سمت از سر آنان كه بيش‏تر گوشى قرار مى‏گيرد، بسيار است. پروفسور لارى چاليز، عضو سازمان برنامه‏ريزى پژوهش سلامت ارتباطات از دور تلفن هم‏راه، در اين باره اظهار كرد: استفاده كوتاه مدت از تلفن همراه خطرى به دنبال ندارد اما پژوهش‏هاى زيادى‏در خصوص بروز عوارض جانبى استفاده بيش از اندازه و طولانى از اين وسيله ارتباطى انجام شده است. اين در حالى است كه اتحاديه اپراتورهاى تلفن همراه اين مطلب را كه پژوهش‏ها نشان داده استفاده از تلفن همراه زيان‏هايى در پى دارد رد كرده و معتقد است تحقيقاتى كه تاكنون در خصوص علل تشكيل تومورهاى مغزى صورت گرفته نتايج ضد و نقيض و متفاوتى داشته‏اند.
تعداد بازدید: ۱۳۸۷