شكستگی بينی Nasal Fracture

به دليل اينكه بيني جلوئي ترين قسمت صورت است ، بيشتر از ساير اجزاي صورت در معرض ضربه قرار دارد ولذا شايعترين شكستگي در صورت شكستگي استخون بيني است . بسته به شدت ضربه وارده و جهت آن شكستگي بيني ممكن است منفرد , متعدد , بدون جابجايي و يا همراه جابجايي باشد . علائم شكستگي بيني به صورت تورم ، كبودي و تغيير شكل ظاهري بيني است كه تشخيص قطعي آن بر مبناي معاينه باليني است . هر چند عكس راديولوژي در مواردي كمك كننده است اما تشخيص شكستگي بيني بر مبناي معاينه باليني است . جا اندازي شكستگي بيني هم با بي حسي موضعي وهم با نيمه بيهوشي قابل انجام است . بعد از جااندازي به مدت يك هفته روي بيني شما گچ طبي قرار خواهم داد كه نقش آن محافظت در ضربات ناخواسته است . بعداز جااندازي نيازي به استفاده ازتامپون بيني نخواهد بود . نكاتي كه لازم است بدانيد : 1 – حدوداً تا يكهفته بعد از شكستگي جااندازي آن امكانپذير است وبعدازاين مدت ممكن است بيني شكسته درهمان حالت جوش بخورد وبراي اصلاح آن نياز به جراحي پلاستيك بيني باشد . 2 – چنانچه كمتر از 4 ساعت از شكستگي گذشته باشد ، ميتوان شكستگي راجا انداخت ولي اگر بيمار بعد از آن مراجعه كند بهتر است 5 - 4 روز بعد جا اندازي صورت گيرد تادر اين فاصله تورم بيني بيمار كمتر شده باشد . 3 – در مواردي ممكن است ضربهٌ وارده آنقدر شديد نباشد كه باعث شكستگي شود اما باعث تجمع خون در زيرمخاط تيغه بيني شود واين امر باعث انسداد تنفسي از يك يا دو طرف بيني شود . چنانچه به اين مشكل توجهي نشود باعث ازبين رفتن غضروف تيغه بيني ميشود ودرنتيجه شكل ظاهري بيني اصطلاحا ‍‏‘ زين اسبي ’ميشود . لذا چنانچه بعد از وارد آمدن ضربه به بيني شما ، تنفس ازيك ياهردوسوراخ بيني براي شما مشكل گشت ، حتما بطور اورژانسي به پزشك خود مراجعه نماييد.
تعداد بازدید: ۲۶۰۵