سلول‌هاي بنيادي حلزوني به درمان شنوايي كمك مي‌كند

محققان آمريكايي مي‌گويند سلول‌هاي بنيادي حلزوني واقع در گوش داخلي مي‌تواند به درمان كاهش شنوايي كمك كند. براي اين منظور محققان سلول‌هاي بنيادي حلزوني در گوش داخلي را جدا كرده و براي رشد در بافت مرتبط با گوش آماده كردند. به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس از كليولند، اين تحقيق كه در مجله "توسعه علوم عصبي" منتشر شده است گام عمده‌اي در ابداع يك روش درماني براي معالجه كاهش دائمي شنوايي است. اين تحقيق مي‌تواند به فعال‌سازي سلول‌هاي بنيادي حلزوني گوش داخلي براي رشد مجدد سلول‌هاي جديد شنوايي منجر شود. صداي بلند، برخي داروهاي درمان سرطان و يا عوامل ژنتيك مي‌توانند به دليل كاهش يا رشد معيوب "ميكروفون‌هاي" حسي يا سلول‌هاي شنوايي داخل گوش، موجب كاهش شنوايي در انسان‌ها شود. سلول‌هاي شنوايي از بين‌رفته جايگزين نمي‌شوند و مشكل كم شنوايي يا ناشنوايي فرد دائمي است. به گفته دكتر "رابرت ميلر" و دكتر "كمار آلاگراماما" از دانشكده پزشكي دانشگاه "كيس وسترن ريزرو" اين كشف مي‌تواند به ارايه راهكارهايي براي جايگزيني سلول و يا پيوند سلول‌هاي بنيادي حلزوني در حلزون گوش بزرگسالان كمك كند.
تعداد بازدید: ۱۳۵۰