خنده بر صد درد بی درمان دواست

نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه مریلند نشان داد، تماشای فیلم خنده دار جریان خون قلب را افزایش می دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دانشمندان با مطالعه برروی 20جوان و بررسی تاثیرات تماشای بخشهایی ازفیلمهای خنده دار وجدی، دریافتند، جریان خون 70 درصد افراد درهنگام تماشای صحنه های دلخراش فیلم «نجات سرجوخه رایان» کاهش می یابد، این درحالیست که جریان خون 95 درصد اشخاص هنگام تماشای صحنه های خنده دارفیلم «چیزهایی در مورد مری» افزایش می یابد. نتایج این تحقیقات که درمجله انگلیسی تخصصی قلب منتشر شده است، نشان داد، هیجانات مثبت مانند خنده، سلولهای اندوتلیوم که سطح عروق را می پوشانند، تاثیرمثبت می گذارند. این درحالیست که افسرد گی، نگرانی، خشونت وعصبانیت موجب آسیب مسیرهای اکسید نیتریک می شود. این مولکول به گشاد شدن رگهای خونی کمک می کند.
تعداد بازدید: ۱۳۷۲