پاركينسون ، دارويي براي درمان پاركينسون

به گفته محققان آمريكايي اسراديپين، دارويي كه به طور معمول براي پايين آوردن فشارخون مصرف مي‌شود، مي‌تواند روي كاركرد سلول‌هاي دوپامين تاثير بگذارد. طبق مقاله‌اي كه در نشريه نيچر به چاپ رسيده است، اين دارو كه روي موش‌ها مورد آزمايش قرار گرفته است اين توانايي را دارد كه روند پيشرفت بيماري پاركينسون را كند يا حتي متوقف كند. اسراديپين يك مسدودكننده كلسيم است كه معمولا‌ براي كنترل فشار خون، آنژين و سكته مغزي به كار مي‌رود. بيماري پاركينسون كه عمدتا در افراد بالا‌ي 40 سال ديده مي‌شود، به لرزش اندام حركتي و در نهايت ناتواني در حركت منجر مي‌شود.
تعداد بازدید: ۱۳۶۷