وقفه تنفسي در حين خواب

در تمام انسانها تهويه ريوي در هنگام خواب کاهش مي يابد . دي اکسيد کربن شرياني افزايش يافته ، عضلات حلقي شل مي شوند و در نتيجه راه هوايي فوقاني باريک مي گردد و مقاومت دستگاه تنفس بالا مي رود . خواب طبيعي داراي مراحلي است که به صورت چرخه اي ظهور مي کند و هر مرحله با طرح خاصي از امواج نوار مغزي همراه است . يکي از اين مراحل خواب توأم با حرکات سريع چشم ( REM ) است . که همراه با ديدن رؤيا بوده و مشخصه آن حرکات سريع چشم و شلي منتشر عضلات اسکلتي بجز ديافراگم و تنفس نامنظم است . وقفه تنفسي چيست : وقفه تنفسي ( Apnea) عبارتست از قطع کامل جريان هوا به مدت ۱۰ ثانيه يا بيشتر . هيپوپنه ( Hypopnea ) به کاهش قابل ملاحظه جريان هوا اطلاق مي شود . در برخي موارد ممکن است وقفه تنفسي و کاهش جريان هوا ( Hypopnea ) در حين خواب طبيعي بروز کند و ميزان بروز آنها با افزايش سن بيشتر مي شود . با اين حال در بيماران دچار سندرم وقفه تنفسي در خواب مدت و فراواني وقفه تنفسي به حدي افزايش مي يابد که سبب انقطاع خواب مي شود . علت سندرم وقفه تنفسي در خواب چيست ؟ وقفه تنفسي در خواب به دو شکل ديده مي شود . ۱ ) انسدادي : که علت آن انسداد راه تنفسي فوقاني مي باشد . ۲ ) مرکزي : ناشي از کاهش نيروي پيش برنده تنفس بوده که ممکن است به دنبال آسيب دستگاه عصبي مرکزي ايجاد شود يا هيچ علتي براي آن پيدا نشود . ( ايديوپاتيک ) مهمترين پيامد آن اختلال خواب مي باشد که به صورت خواب آلودگي مفرط روزانه بوده و باعث افزايش خطر تصادفات وسايط نقليه ، مي گردد . از علائم ديگر مي توان تحريک پذيري ، سردرد ، فشار خون بالا و افزايش ميزان مرگ ناگهاني را نام برد . بطور کلي فردي که از خواب آلودگي مفرط روزانه شکايت داشته که مانع از فعاليت روزانه او مي شود بخصوص اگر فردي که در کنار بيمار مي خوابد از خر و پف بلند و نفس نفس زدن وي شاکي باشد تشخيص وقفه تنفسي در خواب براي بيمار مطرح مي شود . چه عواملي باعث انسداد راه هوايي در خواب مي شوند ؟ تخمين زده مي شود وقفه تنفسي انسدادي در خواب در ۴ درصد مردان ميانسال و مسن بروز مي کند و شيوع آن در زنان کمتر است . عوامل خطرساز عمده عبارتند از چاقي و شکل غيرطبيعي راه هوايي فوقاني که ناشي از بزرگي لوزه ها ، بزرگي زبان ، زبان کوچک و کام نرم طويل و کوچکي فک تحتاني مي باشد . در چنين موقعيتهائي حتي شل شدن طبيعي عضله راه هوايي فوقاني در حين خواب ممکن است موجب انسداد کامل راه هوايي و وقفه کامل جريان هوا شود . پس از دوره هاي متغيري از انسداد راه هوايي بيمار از خواب بيدار مي شود ، قوام عضله به حالت قبلي بازمي گردد و راه هوايي باز مي شود . اين چرخه ممکن است در طول شب صدها بار تکرار شود و منجر به دورهاي متعددي از وقفه تنفسي و اختلال بارز الگوي طبيعي خواب گردد .
تعداد بازدید: ۲۲۱۷