سرطان، ويروس درماني؛ طرحي نو در درمان سرطان

پژوهشگران معتقدند كه با كمك ويروس‌ها مي‌توان به مقابله با سرطان پرداخت. اين موضوع را دانشمندان آلماني مؤسسه MediGene AG در نشست تومورشناسي جامعه اروپا كه در شهر لوگانوي سوييس برگزار شد، مطرح كردند. در اين شيوه گونه‌اي ويروس تب خال موسوم به NV1020 هفته‌اي يك بار و به مدت چهار هفته پس از دو دوره شيمي درماني به بيمار تزريق مي‌شود. به گفته دانشمندان، ويروس NV1020 با تغيير ماهيت و رخنه در سلول‌هاي سرطاني از نابود شدن سلول‌هاي سالم جلوگيري مي‌كند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد نزديك به 40 درصد بيماران سرطاني در اثر كشته‌ شدن سلول‌هاي اندامواره يي اساسي بدن جان مي‌دهند. اين شيوه درمورد افراد مبتلا به سرطان ريه و كبد كه با شيمي درماني رشد سرطان در آنان متوقف شد اثربخش بوده است. اكنون يك سال از دوره درمان اين بيماران مي‌گذرد و تومورهاي سرطاني در آنان از بين رفته است.
تعداد بازدید: ۱۳۸۷