سيگار ، محققان داروى موفق‏ ترى براى ترك سيگار توليد كردند

تحقيقات نشان داده است كه داروى جديد با نام بازارى چنتيكس ظاهرا به ميزان قابل توجهى تعداد افرادى را كه قادر به ترك سيگار هستند، افزايش مى‏دهد. طبق 3 مجموعه مطالعات كه در مجله انجمن طب آمريكا منتشر شده محققان به اين نتيجه رسيده‏اند كه داروى چنتيكس به افراد سيگارى‏كمك خواهد كرد كه چندين ماه پس از ترك سيگار بتوانند بدون نياز به كشيدن سيگار دوام بياورند. با اين حال كارشناسان مى گويند كه اين دارو نمى‏تواند درمانى براى‏تمام افرادى باشد كه مى‏خواهند سيگار را ترك كنند. در گزارش اين مجله آمده است كه طبق يك سرى مطالعات، 9/43 درصد از افرادى كه حداقل 10 سيگار در يك روز مى‏كشيدند، پس از 12 هفته مصرف چنتيكس سيگار را ترك كردند.
تعداد بازدید: ۱۳۸۵