ميگرن به حفظ قدرت حافظه تا دوران پيري كمك مي كند

دانشمندان دانشگاه جانزهاپكينز با شركت 1448 زن تحقيقاتي انجام دادند كه نشان داد،افرادي كه از سردردهاي ميگرني رنج مي برند به نسبت كمتر درمعرض ضعف طبيعي توانايي هاي ذهني ناشي از افزايش سن قرار دارند. به گزارش سلامت نیوزبه نقل از پايگاه خبري RKM تمام شركت كنندگان در آزمايش، تست اعمال ذهني از جمله حافظه را گذراندند. 204 نفر از 1448 زن كه در تحقيقات شركت داشتند به طور مرتب از حملات ميگرن رنج مي بردند. بنابراين گزارش با انجام تست تكراري بعد از 12 سال مشخص شد كه در ابتداي تحقيقات نتايج تست قابليت هاي ذهني در زناني كه به طور مرتب از ميگرن رنج مي بردند كمي بدتر از سايرين بود و بعد از 12 سال بدتر شدن قابليت هاي ذهني در هر دو گروه مشاهده شد. اين گزارش مي افزايد، اما در زناني كه از ميگرن رنج مي بردند كاهش توانايي هاي ذهني 17 درصد كمتر از آنهايي بود كه از ميگرن رنج نمي بردند و در ابتدا نتايج تست هايشان بهتر بود. به گفته سرپرست اين گروه تحقيقاتي، كمترين كاهش قابليت هاي ذهني در بيماران ميگرني بالاتر از 50 سال ديده مي شود، اما علت هاي تاثير اين بيماري هنوز معلوم نيست.
تعداد بازدید: ۱۳۷۵