پانسمان جديد شفابخش با قابليت التيام زخم هاي شديد

دانشمندان موفق به توليد نوعي پوشش پانسماني شفابخش براي التيام و ترميم زخم ها و سوختگي هاي شديد شده اند. به گزارش ايسنا، دانشمندان انستيتو فرونهوفر تحقيقات سيليکات ISC در وورزبرگ، اين پانسمان شفابخش را از رشته هاي ژلي سيليسيم تهيه کردند که مي تواند در درمان زخم هاي بدخيم و شديد ناشي از سوختگي يا ديابت مفيد باشد. به گفته پژوهشگران، اين پوشش جديد يک ترکيب پشتيبان و حمايت کننده براي سلولهاي پوستي جديد ايجاد مي کند و به طور کامل طي فرآيند ترميم زخم توسط بدن جذب مي شود. پيش از اين متخصصان براي درمان زخم ها و جراحات شديد از پوشش هاي معمولي کلاژني يا پوشش هايي از جنس اسيد پلي لاکتيک استفاده مي کردند اما درصد موفقيت و کارايي اين پانسمانها مطلوب و قابل توجه نيست. پژوهشگران که پانسمان جديد را طراحي کرده اند اميدوارند که دستاورد تازه آنها بتواند مشکل را برطرف کند. اين پانسمان شفابخش مزيت هاي بسياري نسبت به نمونه هاي قبلي دارد از جمله اين که شکل آن پايدار مي ماند، داراي PH (خاصيت اسيدي) خنثي است و نيز 100 درصد از مواد زيستي و سازگار با محيط زيست تهيه شده است. وقتي اين پانسمان روي بدن استفاده شود، در همان نقطه به تدريج تجزيه و جذب مي شود و هيچ اثري از خود بر جاي نمي گذارد. علاوه بر اينها پوليش رشته اي اين پانسمان سلولهاي سالم در اطراف لبه هاي زخم با ساختاري ايجاد مي کند که اين سلولها براي استفاده از ذخاير مناسب مواد مغذي جهت رشد به آن نيازمند هستند. دانشمندان مي گويند؛ به منظور جلوگيري از هرگونه احتمال بروز عفونت زخم ها بايد در شرايط کاملا استريل مداوا و ترميم شوند. دکتر جورن پروسبت از مرکز تحقيقاتي ISC درباره اين دستاورد نوين گفت: از آنجا که تنها لايه خارجي پانسمان نياز به تعويض شدن دارد لذا خطر آلودگي زخم بسيار پايين است. وي افزود: در عين حال به دليل وجود ترکيب پشتيبان براي سلولها، فرصت بسته شدن طبيعي قسمتهاي آزاد زخم بسيار فراهم است. رشته هاي تشکيل دهنده پوشش پانسماني جديد به روش ترکيب ماده اي شيميايي مرطوب توليد مي شوند. اين کار طي يک فرايند خاص صورت مي گيرد که در آن ژلي شفاف شبيه به عسل از ماده اي موسوم به تترا اوکسي سيلان به همراه اتانول و آب در يک پروسه ترکيب مصنوعي چند مرحله اي - اسيدي و کاتاليزور توليد مي شود. سپس اين ژل در يک محفظه رسيدگي فرآوري مي شود. والتر گلوبيت طرح اين رشته هاي ژلي سيليسيومي در اين باره اظهار داشت: ما اين ترکيب ژلي را در ميان ناوک هاي مناسبي در دما و سطح رطوبت خاص فشرده مي کنيم. پس از پايان فرايند توليد يک منسوج حاصل از رشته هاي فوق، پوشش شفا بخش ساخته مي شود و پس از آن بريده شده و بسته بندي و استريل مي شود. در حال حاضر دانشمندان در نظر دارند مواد فعالي چون انواع آنتي بيوتيک ها و داروهاي مسکن و تخفيف دهنده درد را به اين پانسمان اضافه کنند تا از اين طريق بتوانند روند ترميم و التيام زخم ها را بهبود بخشند.
تعداد بازدید: ۱۵۸۳