بينى الكترونيكى براى تشخيص بيمارى طراحى شد

يكى از محققان دانشگاه كارلتون بينى الكترونيكى را براى تشخيص بيمارى‏هاى مختلف طراحى كرد. دكتر "آدريان چان" استاديار بخش مهندسى كامپيوتر و سيستم‏هاى دانشگاه كارلتون اين بينى الكترونيكى را براى كمك به تشخيص وجود باكترى‏ها به خصوص باكترى‏هاى عامل گلودرد ميكروبى يا گلودرد استرپتوكوكى طراحى كرده است. اين بينى با استفاده از بو تشخيص مى‏دهد كه آيا فرد سالم است يا به ميكروب آلوده شده است. پزشكان با استفاده از اين دستگاه مى‏توانند بدون نياز به انجام آزمايشات طولانى مدت خون، بيمارى را تشخيص دهند. دكتر "چان" دارنده جايزه علمى دكتر "مايكل اسميت" در حال حاضر سرگرم تحقيق در مورد طراحى بازوى مصنوعى است.
تعداد بازدید: ۱۴۰۹