ریزش موی سر ، عامل ریزش موی سر مردان کشف شد

در حالی تا کنون تصور می شد ریزش مو و طاسی تنها از پدر به ارث می رسد و به عنوان مهم ترین عامل در ریزش موی مردان محسوب می شود، محققان به تازگی دریافته اند، ژن ریزش موی سر ممکن است از مادر به فرزند منتقل شود. بر اساس یافته های جدید این محققان، ژن طاسی سر در مردان بر روی کروموزوم X قرار دارد و این در حالیست که مردان کروموزوم X و خاصیت های آن را همواره از مادران خود به ارث می برند. این مطالعات جدید که توسط محققان آلمانی صورت گرفته همچنین نشان می دهد، بیشتر از آنکه ریزش موی سر یک پسر به پدر خود برود به پدربزرگ مادری اش شباهت خواهد داشت. ژن عامل طاسی با گیرنده هورمون های جنسی مردانه یا آندروژن در ارتباط استو این گیرنده نوعی پروتئین است می تواند این هورمون را فعال کرد و بر روی پوست سر تاثیر گذارد.
تعداد بازدید: ۱۳۶۸