ليزر چشم , عمل جراحي ليزر چشم براي افراد زير ‪ ۱۸‬سال ممنوع است

مركز تحقيقات لنز و اپتيك ايران با توجه به شيوع اعمال جراحي رفراكتيو چشم (ليزيك، لازك، ‪ PRK‬واپي ليزيك) در ميان افراد به ويژه جوانان اعلام كرد: بر اساس بررسي‌هاي علمي،انجام چنين اعمال جراحي براي افراد زير ‪ ۱۸‬سال به دليل تغير شماره چشم آنان ممنوع است. با وجود مزاياي اعمال جراحي شايع اصلاح عيوب انكساري چشم ،اين قبيل اعمال جراحي براي كساني كه شماره چشم آنان متغير است ،مبتلايان به قوز قرنيه و گروهي كه ضخامت قرنيه انها كم است ممنوع مي‌باشد. اعمال جراحي عيب‌هاي انكساري چشم(نزديك بيني ،دوربيني و آستيگماتيسم) و جراحي‌هاي لنز داخل چشمي طي سالهاي اخير در كشور موفقيت آميز بوده است , اما در مواردي شاهديم كه به دليل انتخاب غلط بيمار،چنين اعمال جراحي با عارضه نيز همراه بوده است. تجربه جراحان ايراني به ويژه طي سالهاي اخير در زمينه جراحي‌هاي رفراكتيو بسيار زياد بوده و ميزان عوارض اين جراحي‌ها با امكانات و تكنولوژي‌هاي جديد بسيار محدود شده تا جايي كه اين جراحي‌ها به صورت اعمال سرپايي درآمده است. در روش لازك و ‪ PRK(‬نوعي جراحي ليزر قرنيه) ميزان كمتري از بافت چشم برداشته مي‌شود و نيز استفاده از ماده ميتومايسين سبب شده كه روش‌هاي فوق عوارض كمتري نسبت به ساير اعمال جراحي رفراكتيو داشته و بيشتر پزشكان اين دو روش را ترجيح مي‌دهند كه متداول شدن روش‌هاي فوق نيز به همين علت است. هر چند در روش ليزيك،بهبود بينايي سريع تر و درد بعد از عمل كم تر است ،اما بافت بيشتري از چشم هنگام عمل تلف مي‌شود، بنابراين روش مذكور براي كساني كه ضخامت قرنيه بيشتري دارند مناسب تر و براي گروهي كه قرنيه نازك دارند،نامناسب است. در روش لازك و ‪ PRK‬دوران بهبود بينايي گاه تا يك ماه به طول مي‌انجامد اما بافت كمتري به هنگام عمل از بين رفته و عوارض عمل نيز كمتر است.
تعداد بازدید: ۱۵۷۷