چای سبز در درمان بيماريهای پوستی

تحقیقات ۵ ساله دانشمندان دانشکده پزشکی جورجیا نشان داده است که یکی از ترکیبات چای بنام پلی فنول به حذف مواد آسیب رسان و سرطانزا که طی فرآیند های شیمیایی در بدن تولید می شوند کمک می کند . این ماده موجب فعالسازی دوباره سلولهای پوستی در حال مرگ می گردد . پلی فنول توسط لایه عمقی پوست جذب نمی شود و اثرات آن تنها منحصر به لایه های سطحی پوست خواهد بود . با این وصف پلی فنول برای درمان بیماریهای پوستی که لایه سطحی را درگیر می نماید مانند زخم های آفتی ، پسوریازیس و تاولهای سطحی مؤثر است . این اثر درمانی بخصوص برای زخم های پAوستی در بیماری دیابت بسیار ارزشمند است.
تعداد بازدید: ۱۴۱۳