سلول‌هاي بنيادي مغز را مي‌توان بيدار كرد

دانشمندان آمريكايي مي‌گويند كه آنها در مغز انسان مولكول‌هاي خاصي كشف كرده‌اند كه مي‌توانند سلول‌هاي بنيادي مغز را بيدار كنند و تكسين دهند. به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، دانشمندان موسسه تحقيقاتي چشم اسچيپنز اعلام كردند كه اين سلول‌هاي بنيادي مغز زماني كه فعال مي‌شوند، مي‌توانند به نرون‌ها تبديل شوند و بافت آسيب ديده مغزي را ترميم كنند. براساس نتايج تحقيقي كه پيش از اين توسط همين دانشمندان انجام شد ، سلول هاي بنيادي عصبي در هر قسمت مغز وجود دارند اما اغلب توسط سيگنال‌هاي شيميايي ناشي از سلول‌هاي پشتيباني معروف به آستروسيت‌ها نهفته مي‌مانند. يافته‌هاي تحقيق اخير در نشريه آن لاين گزارش‌هاي آكادمي ملي علوم منتشر شده است.
تعداد بازدید: ۱۳۳۵