آناناس؛ ضد سرطان

پژوهشگران آناناس را نيز در فهرست گياهان ضد سرطان جاى دادند. كارشناسان مؤسسه تحقيقات پزشكى كوئينزلند موفق به استخراج دو نوع مولكول مختلف از ساقه هاى خرد شده آناناس شدند كه به گفته آنان مى تواند در مبارزه عليه رشد تومورهاى سرطانى به يارى انسان بشتابد. بر اساس اين گزارش، يكى از اين دو مولكول به نام «CCS» مى تواند عملكرد پروتئين «Ras» را كه در توسعه ۳۰ درصد از سرطان ها نقش دارد، متوقف كند. همچنين مولكول ديگر نيز به نام «CCZ» قادر است سيستم ايمنى بدن را براى هدف قرار دادن و نابود ساختن سلول هاى سرطانى تحريك كند. محققان بر بهره گيرى از اين مولكول هاى تازه كشف شده در توسعه داروهاى جديد تأكيد كرده اند و مى گويند استفاده از اين تركيبات ضد سرطان به ويژه در مبارزه با سرطان سينه، ريه، روده بزرگ، تخمدان و سرطان پوست بسيار مؤثر و كارآمد خواهد بود.
تعداد بازدید: ۱۴۸۳