سيستم ايمنى . كمى كثيف بودن هم براى شادى و تقويت سيستم ايمنى بدن لازم است‏

دانشمندان انگليسى اعلام كردند: كمى كثيف بودن، هم مى‏تواند خلق افراد را بهبود ببخشد و هم مى‏تواند موجب تقويت سيستم ايمنى بدن آنها شود. مطالعات نشان داده است: آن دسته از بيماران مبتلا به سرطان ريه كه به كمك يك باكترى سازگار موجود در خاك تحت درمان قرار گرفتند، كيفيت زندگى آنها به تدريج بهبود پيدا كرد. همچنين موش‏هايى كه در معرض همين باكترى قرار مى‏گيرند معمولا ميزان ماده شيميايى سروتونين كه با عنوان هورمون شادى شناخته شده است در مغز آنها افزايش پيدا مى‏كند. گفتنى است كه فقدان سروتونين در مغز باعث بروز اختلال روانى‏افسردگى در افراد مى‏شود. دانشمندان درحال حاضر در تلاش هستند تا مشخص كنند كه آيا اين باكترى موسوم به مايكوباكتريوم واكائى مى‏تواند با تاثير گذارى بر روى‏نورون‏هاى حاوى نروتونين خاصيت ضد افسردگى داشته باشد. از سوى ديگر، محققان كانادايى نيز موفق به كشف رابطه بين سروتونين خلق و سيستم ايمنى بدن شده‏اند. اين گروه از محققان در مركز پزشكى دانشگاه جرج تاون اخيرا دريافته‏اند كه سروتونين بين سلولهاى اصلى در سيستم ايمنى بدن عبور مى‏كند و اين ماده شيميايى مى‏تواند منجر به فعال شدن يك واكنش ايمنى شود.
تعداد بازدید: ۱۴۷۵