ارتودنسى دندان محدوديت زمانى ندارد

رييس انجمن ارتودنتيستهاى ايران با بيان اينكه بهترين سن‏براى‏درمان‏ارتودنسى 11 تا 12 سالگى است گفت:در عين حال اين اقدام‏محدوديت سنى ندارد. دكتر كلانترى افزود:ارتودنسى فقط درشرايطى كه سلامت ريشه‏دندانها واستخوان نگهدارنده آنها مختل باشد، نبايد انجام شود در غيراين‏صورت افراد مسن نيز در صورت نياز مى‏توانند دندانهاى خود راارتودنسى كنند. وى درمان ارتودنسى رافقط به انگيزه حفظ و ايجاد زيبايى ندانست وافزود: افرادى كه دندانهاى ناهنجار داشته و به اقدامات ارتودنسى نيزبى‏توجه باشند در درازمدت به سوء هاضمه مبتلا خواهند شد.
تعداد بازدید: ۱۳۹۰