خواب خوب و آرام خطر ابتلا به سرطان را كاهش ميدهد .

برخورداری از یك خواب خوب و آرام در طول شب خطر ابتلا به سرطان را در افراد كاهش میدهد . بین نوع خواب شبانه افراد و احتمال ابتلای آنها به سرطان ارتباط وجود دارد .نتایج مطالعات اخیر دانش پژوهان دانشگاه پزشكی استنفورد بیانگر آن است كه برخورداری از خواب كافی و مناسب شبانه با ایجاد تعادل بین هورمونهای مختلف بدن , از بروز بسیاری از انواع سرطانها در افراد پیشگیری میكند. شایان ذكر است كه پیش از این نیز نتایج بررسی های مختلف بیانگر آن بوده است كه احتمال بروز برخی انواع سرطانها در افرادی كه به دلیل شغل خود دارای خواب شبانه كافی نیستند بیش از این احتمال در سایرین است . خواب مناسب شبانه باعث تقویت دستگاه ایمنی بدن افراد میشود نتایج آخرین بررسی های محققان حاكی از آن است كه خواب مناسب شبانه باعث تقویت دستگاه ایمنی بدن افراد میشود. نتایج مطالعات اخیر پژوهشگران آلمانی در باره شماری از افراد داوطلب كه بر ضد بیماری هپاتیت نوع آ واكسینه شده بودند بیانگر آن است كه پاسخ دستگاه ایمنی بدن در افرادی كه از خواب شبانه كافی و مناسبی برخوردار بودند به مراتب بهتر از پاسخ دستگاه ایمنی بدن در سایرین است. به گونه ای كه برپایه یافته های این پژوهش میزان پادتن های تشكیل شده بر علیه ویروس هپاتیت آ در افرادی كه خواب شبانه خوب دارند حدود دو برابر بیش از این میزان در سایرین است. مشروح این پژوهش در تازه ترین شماره نشریه طب روان تنی منتشر شده است .
تعداد بازدید: ۱۲۷۵