ژن طول عمر

محققان مي‌گويند كيمياي جواني در ژني نهفته است كه نه تنها عمر را طولاني مي‌كند بلكه كيفيت زندگي را نيز بهبود مي‌بخشد. به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، محققان موسسه سالك در سن‌ديگو كاليفرنيا با تحقيق بر روي كرم‌هاي خاكي براي اولين بار ژني به نام ‪PHA-4‬ را كشف كردند كه نقش مهمي در طول عمر دارد. محققان انجام اين تحقيقات را در انسانها بسيار پيچيده مي‌دانند. محققان يك دهه پيش دريافتند ژنهاي واحد تاثير قابل توجهي بر پيري دارند. پيشتر پيري را ناشي از يك فرايند زوال غيرقابل كنترل مي‌دانستند. هوگو آگيلانيو نويسنده اين مطالعه مي‌گويد طول عمر به دو روش اتفاق مي‌افتد. يك راه كاهش حساسيت در سطح مولكولي نسبت به انسولين است. بطور مثال طول عمر موشهايي كه اصلاح ژنتيكي شدند دو برابر افزايش يافت. اما اين شيوه عوارض نامطلوبي مانند عقب ماندگي رشد و اختلال توليدمثلي به همراه دارد. روش ديگر محدوديت غذايي است. اگر حيواني ‪ ۷۰‬درصد غذاي عادي خود را دريافت كند عمر او ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد طولاني‌تر مي‌شود. در انسان اين زمان معادل ‪ ۱۵‬تا‪ ۲۰‬سال است. رژيم غذايي محدود گرسنگي دادن نيست و بايد تركيب متعادلي از مواد غذايي رادربگيرد تا موثر واقع شود. ارتباط ميان كم خوري و عمر طولاني دهها سال پيش شناخته شد، اما عامل مولكولي اين فرايند نامشخص بود. در اين مطالعه به سرپرستي "اندرو ديلين" كه در مجله نيچر منتشر شده است، به موشها باكتري‌هايي حاوي يك ماده ژنتيكي خورانده شد كه ژن ‪ PHA-4‬را بطور انتخابي غيرفعال مي‌كند. همانگونه كه تصور مي‌شد، اين كرمها زماني كه تحت رژيم لاغري قرار گرفتند، عمرشان طولاني‌تر نشد. اين تحقيق نشان داد هرچند نخستين تجربه نشان داد وجود اين ژن براي عمر طولاني ناشي از كم خوري حياتي است، اما ثابت نكرد كه اين ژن بطور مستقيم عمر را طولاني مي‌كند. به همين خاطر آزمايش ديگري انجام شد. بيان بيش از حد اين ژن يعني افزايش فعاليت آن باعث شد عمر كرمها ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد افزايش يابد. ايجاد محدوديتهاي غذايي عمر اين موجودات را بازهم طولاني تر كرد. محققان آزمايشهاي ديگري براي اطمينان از استقلال عمل اين ژن ترتيب دادند. جالبترين نكته اين تحقيق اين بود كه حيواناتي كه محدوديت غذايي داشتند علاوه بر برخورداري از عمر طولاني‌تر ، از سلامت بيشتري نيز بهره‌مند بودند. اين كرم‌ها به خاطر آساني كار بر روي ‪ ۲۰‬هزار ژن آنها غالبا در تحقيقات آزمايشگاهي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. نظير بسياري از ژنهاي اين حيوان در انسان نيز يافت مي‌شود. اين مطالعه كه نشان داد ژن ‪ PHA-4‬ساير ژنها را تنظيم مي‌كند درك دانشمندان را از محدوديت غذايي متحول خواهد كرد. اين ژن در تحقيقات قبلي فقط با رشد حنجره در اين كرمها مرتبط شناخته شد. در تحقيق جديد پژوهشگران دريافتند هنگامي كه كرمها به بزرگسالي مي‌رسند عملكرد اين ژن تغيير مي‌كند و بجاي رشد ، پيري را تنظيم مي‌كند. تمام تحقيقات بيانگر آن است كه تاثير محدوديت غذايي در كرم با موش و انسان مشابه است.
تعداد بازدید: ۱۳۸۳