ايدز ، تشخيص دقيق و سريع ايدز با آزمايش بزاق دهان

پژوهشگران آزمايش بزاق دهان براي تشخيص ايدز را روش موثري بجاي آزمايش خون مي‌دانند كه مي‌تواند در كشورهاي در حال توسعه مانند چين و هند استاندارد شود. به گزارش پايگاه اينترنتي ‪ ، SciDev.net‬دقت آزمايش "‪ "OraQuick‬در يك مطالعه باليني بر روي ‪ ۴۵۰‬بيمار كه بر روي بيماران بيمارستاني در ماهارشترا در هند انجام شد ‪ ۱۰۰‬درصد تعيين شد. دقت آزمايش استاندارد خون ‪ ۹۹/۷‬درصد است. اداره نظارت بر مواد غذايي و دارويي آمريكا اين آزمايش را در سال ‪ ۲۰۰۴‬تاييد كرد، اما پس از آنكه نتايج مطالعات نشانگر نتايج مثبت غلط در آمريكا و زنان باردار در هند بود دقت آن مورد ترديد قرار گرفت. "نيتيكا پاي" از مركز بهداشتي دانشگاه مكگيل در كانادا مي‌گويد آزمايش ‪ OraQuick‬ساده و سريع است. نمونه بزاق دهان بيمار گرفته شده و از نظر وجود پادتن‌هاي ويروس اچ آي وي آزمايش مي‌شود. كيت آزمايش حاموي وسايل لازم براي نمونه‌گيري و انجام آزمايش و نتيجه آزمايش در كمتر از ‪ ۲۰‬دقيقه مشخص مي‌شود. ‪۶6‬درصد بيماراني كه آزمايش خون انجام دادند ابراز ناراحتي و درد مي‌كردند. اين ميزان در مورد افرادي كه آزمايش بزاق دهان انجام دادند ‪۸‬ درصد بود. اين آزمايش در مناطق روستايي، آفريقا، چين، هند و روسيه قابل كاربرد است و مي‌تواند به مهار ايدز در اين مناطق كمك كند. در حال حاضر نتايج آزمايش نيازمند تجزيه و تحليل است. آزمايش ايدز در مناطق دورافتاده بدون ارايه مشاوره كافي در مورد ايدز با مشكلاتي همراه است. بهاي اين تست در آسيا حدود ‪ ۱۰‬دلار اعلام شده است. اين تست كه ساخت شركت "‪ "OraSure Technologies‬است براي استفاده در كره و سنگاپور تاييد شده است. اين يافته‌ها در نشريه "‪ "PLoS ONE‬منتشر شده است.
تعداد بازدید: ۱۳۵۱