خميازه كشيدن عامل خنك كننده مغز

محققان دريافتند، خميازه كشيدن باعث خنك شدن مغز مي شود. محققان دانشگاه نيويورك طي تحقيقات مختلف خود دريافتند، خميازه كشيدن نقش مهمي در تنظيم درجه حرارت مغز به عهده دارد. بنابر اين گزارش، در صورتي كه ناحيه سر گرم باشد، خميازه با تحريك جريان خون و ضربان قلب گرماي بالاي آن را كاهش مي دهد. اين گزارش حاكي است، افراد هنگام كارهاي فكري شديد بيشتر خميازه مي كشند تا بدين ترتيب مغز داغ نكند.
تعداد بازدید: ۱۴۳۳