سلول‏هاى بنيادى جنينى به كمك بيماران ايدزى مى‏آيد

محققان با تغيير سلول‏هاى بنيادى جنينى به سلول‏هاى "تى" (نوع تعيين‏كننده‏اى از سلول‏هاى سيستم ايمنى بدن قصد دارند به راهكارهاى جديدى براى درمان بيمارى‏هاى لاعلاجى چون ايدز دست يابند. دانشمندان دانشگاه لوس‏آنجلس در ايالت كاليفرنيا با انجام آزمايشى سعى در تغيير مسير سلول‏هاى بنيادى به سوى سلول‏هاى ايمنى دارند. چنانچه سلول‏هاى "تى" از اين سلول‏ها توليد شوند، سلاح جديدى براى مقابله با بيمارى‏هاى مهلك به دست خواهد آمد. به گفته دكتر "جرومى زاك" پروفسور رشته پزشكى، ميكروبيولوژى، ايمونولوژى و ژنتيك مولكولى دانشگاه لوس‏آنجلس، آزمايش اين يافته روى انسان سال‏ها زمان مى‏برد. در اين تحقيق زاك و همكارانش عملكرد سلول‏هاى بنيادى خون‏ساز را در غده تيموس انسانى جاى گرفته در بدن موش مورد آزمايش قرار دادند. غده تيموس كه بخشى از سيستم ايمنى بدن انسان است، سلول‏هاى بنيادى را به سلول‏هاى "تى" تبديل كرد. همچنين دانشمندان دريافتند: يك ژن را مى‏توان به درون سلول‏هاى بنيادى منتقل كرد و سپس اين سلول‏ها را به اندام بيمار پيوند زد. در اين روش درمانى نه تنها سلول‏هاى ايمنى جديد توليد مى‏شود بلكه بخش بيمار بدن نيز از طريق ژن درمانى هدف درمان قرار مى‏گيرد.
تعداد بازدید: ۱۴۰۸