شكلات در هوشيارى و فعاليت مغز

بررسى‏ها نشان مى‏دهد، خوردن شكلات‏هاى شيرى سبب افزايش‏عملكرد مغز مى‏شود. به گزارش سرويس علمى پژوهشى ايسكانيوز، به نقل از خبرگزارى چين،شكلات شامل موادى مانند كافئين است كه اين‏مواد به عنوان محرك عمل مى‏كنند و سبب هوشيارى افراد مى‏شوند. طى تحقيقاتى بر روى گروهى از افراد كه تعدادى از آنهاشكلات‏هاى‏تيره رنگ و تعدادى ديگر شكلات‏هاى شيرى مصرف‏مى‏كردند، مشخص شد، پس از 15 دقيقه هوشيارى و حافظه هر دو گروه‏افزايش يافت، اما اين ميزان در گروهى كه شكلات‏هاى شيرى مصرف‏كرده بودند به نسبت بسيار بيشترى افزايش يافت.
تعداد بازدید: ۱۵۱۰