سيگاريها در معرض نابينايى

پزشكان هشدار دادند: سيگاريها 4 برابر بيشتر از كسانى كه سيگار نمىكشند در معرض نابينايى قرار دارند. تحقيقات جديد نشان مى دهد از گذشته تاكنون سيگار كشيدن موجب تخريب لكه زرد و اختلالات بينايى مى شده است كه درمان مؤثرى براى آن وجود ندارد . از ديدگاه زيست شناختى، شبكيه به علت تخريب اكسيداتيو حاصل از كشيدن سيگارآسيب مى بيند.
تعداد بازدید: ۱۳۹۴