پاركينسون ،كشف مولكولي جديد براي درمان بيماري پاركينسون

دانشمندان به تازگي پروتئيني را كشف كرده‌اند كه مي‌تواند علائم بيماري پاركينسون را تخفيف داده و يا حتي از بين ببرد. در بيماري پاركينسون سلول‌هاي عصبي يا همان نورون‌هايي كه ماده شيميايي مغزي موسوم به دوپامين را توليد مي‌كنند تخريب مي‌شوند كه در نتيجه اين وضعيت، مشكلات حركتي و تعادلي براي بيمار بوجود مي‌آيد. محققان فنلاندي موفق به كشف مولكول جديدي شده‌اند كه اين مولكول مي‌تواند از تحليل رفتن اين سلول‌هاي جلوگيري كند و در نتيجه سلول‌هاي آسيب ديده به تدريج بهبود پيدا مي‌كنند. نتايج اين پژوهش كه در مجله نيچر منتشر شده است نشان مي‌دهد كه در موش‌هاي آزمايشگاهي با تزريق اين مولكول پروتئيني علائم بيماري تخفيف پيدا مي‌كند. به گفته محققان؛ كشف اين پروتئين مي‌تواند در توليد داروي جديد براي درمان اين بيماري به آنها كمك كند. داروهاي فعلي ضد پاركينسون نمي‌توانند جلوي تخريب و تحليل رفتن و در نهايت مرگ سلول‌هاي عصبي را بگيرند و تاثير آنها كوتاه مدت است. محققان دانشگاه هلسينكي در اين باره اظهار داشتند كه اين مولكول پروتئيني موسوم به فاكتور نوروتروپيك دوپامين نگهدارنده قابليت چشمگيري براي تبديل شدن به يك روش درماني جديد را دارد.
تعداد بازدید: ۱۴۱۱