رايانه ، خيره شدن به صفحه رايانه باعث صدمه به چشم‌ها مي‌شود

به گزارش پايگاه اينترنتي دانش اپتومتري، يك مطالعه جديد نشان داده است كه به هر چه زمان خيره شدن به به نمايشگر كامپيوترها بيشتر و ميزان پلك زدن كمتري باشد احتمال فشار بر چشم‌ها، خشكي چشم و درد و اشك ريزش بيشتر مي‌شود. محققين متوجه شدند خيره شدن به نمايشگر كامپيوتر باعث مي شود زمان پلك زدن كاربران نصف افراد عادي باشد كه اين موضوع مي‌تواند به خشكي چشم‌ها منجر شود. در اين مطالعه محققين 10 دانشجوي دانشگاه را مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد كه حتي مقدار كمي خيره شدن به كامپيوتر باعث نصف شدن زمان پلك زدن معمولي از 15 بار در دقيقه به 5/7 بار در دقيقه مي‌شود. هنگامي كه اين دانشجويان بيشترين ميزان خيره شدن به كامپيوتر را داشتند، اين رقم به چهار بار پلك زدن در دقيقه رسيد. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه خيره شدن به كامپيوتر ممكن است خطر فشار بر چشم‌ها و خشك شدن آنها را افزايش دهد. در اين صورت افراد بايد از قطره‌هاي چشمي مخصوص براي مرطوب نگه داشتن چشم‌هاي خود استفاده كنند.
تعداد بازدید: ۱۳۹۵