خروپف ، ابداع بالش رايانه‌يي كه خروپف را متوقف مي‌كند!

يك دانشمند علوم رايانه موفق شد با ابداع بالش رايانه‌يي كه وضعيت سر فرد را تا زمان متوقف شدن خروپف وي تغيير مي‌دهد، راه‌حلي براي برطرف كردن خروپف بيابد. نمونه‌ي اوليه‌ي اين بالش كه براي ماساژ گردن نيز مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد، در كنفرانس سلامتي در آلمان به نمايش گذاشته شد. بالش مذكور بنا به گفته‌ي طراح آن به رايانه‌يي به اندازه‌ي يك كتاب متصل بوده و در كنار تخت قرار دارد و صداهاي خروپف را تحليل كرده و سپس هواي درون بالش را كاهش يا افزايش مي‌دهد تا جريان هواي بيني را تسهيل كرده و به اين ترتيب با جابه‌جايي شخص در هنگام خواب، خروپف را به حداقل برساند
تعداد بازدید: ۱۵۵۳