ژن ، كشف 10 ژن جديد براي 7 بيماري شايع

در يكي از بزرگترين تحقيقات در مورد ژنتيك بيماري‌ها، 10 ژن جديد براي هفت بيماري شايع يافت شده است. اين تحقيق كه بزرگترين تلاش در راه كشف ژن‌هاي مربوط به بيماري‌ها بوده است، ممكن است به درك بهتر بيماري‌ها و كشف درمان‌هاي جديد براي آنها منجر شود. در اين تحقيق كه در انگليس انجام شد 50 گروه پژوهشي 500000 شاخص ژنتيكي را در 17000 نفر مورد بررسي قرار دادند و تركيب ژنتيكي افراد سالم و بيمار را مقايسه كردند. در مجموع محققان 10 ميليارد قطعه اطلاعات ژنتيكي را در طول دوره‌اي دوساله مورد بررسي قرار دادند. پژوهشگران از <تراشه‌هاي ژن> براي اسكن‌كردن صدها هزار شاخص DNA استفاده كردند تا تفاوت‌هاي شايع ژنتيكي را در سراسر ژنوم بيابند‌.‌ بسياري از ژن‌هاي شناسايي شده به وسيله اين گروه 200 نفره دانشمندان قبلا مربوط به بيماري‌ها دانسته نمي‌شدند.‌ از جمله نتايج اين تحقيق كشف چهار ناحيه جديد كروموزومي حاوي ژن‌هايي بو د كه افراد را به ديابت نوع 1 مستعد مي‌كنند و نيز سه ژن جديد براي بيماري كرون، ‌شايع‌ترين بيماري‌ التهابي روده است، بود. اين تحقيق همچنين ژن‌هايي مرتبط با بيماري هاي آرتريت روماتوييد، بيماري عروق كرونر قلب و ديابت نوع 2 را هم مشخص كرده است. همچنين اين محققان چند ژن را يافته‌اند كه با بيماري شيدايي- افسردگي يا اختلال دوقطبي ارتباط دارند و بر نحوه ارتباط سلول‌هاي مغز با يكديگر تاثير مي‌گذارند. همچنين ژن‌هايي مرتبط با بيماري عروق كرونر قلب، آرتريت روماتوييد و ديابت نوع 2 نيز كشف شدند. دانشمندان مي‌گويند يافته‌‌هاي اين تحقيق فصل جديدي را در دانش پزشكي خواهد گشود و در آينده ممكن است افراد را از لحاظ تركيب‌هايي از ژن‌ها مورد بررسي قرار داد كه ميزان خطر ابتلاي آنها به بيماري‌هاي مختلف را در طول عمر تعيين كند‌.‌ اين شناسايي به اين افراد امكان مي‌دهد با تغييراتي در سبك زندگي خود از بروز آن بيماري‌ها پيشگيري كنند يا براي تشخيص زودرس آنها تحت نظارت و بيماريابي قرار گيرند.
تعداد بازدید: ۱۳۹۴