تومورها وعلل پیدایش

در بدن انسان حدود 13 10 6x سلول وجود دارد. این سلولها به طور دائم تقسیم شده و تکثیر می شوند مگر دسته معدودی از آنها مثل سلولهای عصبی . گاهی در بین فرایند تکثیر سلول ، یک سلول معیوب تولید می شود. در این میان فرآیندهایی در بدن وجود دارد که این سلول معیوب را نابود کرده و اجازه تقسیم به سلول معیوب را نمی دهد. به هر علت اگر این فرآیند نابود شود یعنی سلول های معیوب بتوانند رشد کرده و تکثیر شوند و یا یک سلول سالم نظم تکثیر را از دست داده و به طور مستمر تکثیر شود، نطفه تومور یا سرطان به وجود خواهد آمد.رشدبافت تومور نسبتا سریع می باشد.این بافت به سرعت عروق خونی تشکیل داده وتکثیرمیشود . اغلب زمان بین به وجود آمدن یک بافت تومورال و تشخیص آن بسیار طولانی است و گاهی این زمان به 20 سال می رسد. به دلیل آنکه 1,000,000سلول تنها یک گرم وزن دارد ، بیمار بسیار دیر به وجود تومور پی برده وبه علت گستردگی تومور گاهی هیچ راه درمانی وجود نخواهد داشت . یکی از ژنهایی که مسئول نظارت بر تقسیم سلول است ژن P53 می باشد.این ژن به صورت کدی بر روی DNA قرار دارد. آسیب مستقیم براین ژن در اثر تابش اشعه یا عوامل دیگر،باعث نابودی ژن خواهدشد. نابودی این ژن منجربه از بین رفتن فرایند نظم تقسیم شده و بافت تومورال در بدن بوجودخواهد آمد. توجه به برخی عوامل احتمالی به وجود آمدن سرطان و به یاد داشتن نشانه ها ما را در تشخیص زودرس بافتهای سرطانی یاری خواهد کرد. تومورها با توجه به نحوه رشد ، نوع پراکندگی در بدن و شکل ظاهری به 2 دسته خوش خیم و بدخیم تقسیم می شوند. تومورهای خوش خیم: تومورهایی که شباهت بیشتری به سلولهای اولیه داشته، رشدی منظم تر دارند و در اطراف خود کپسول تشکیل می دهند. این نوع تومور متاستاز نمی دهد یعنی از یک بافت به بافت دیگر مهاجرت نمی کند و اغلب می توان با یک جراحی آن را نابود نمود. تومور کشنده نیست مگر آنکه در جایی حساس واقع شود ،همانند تومورهای واقع در Base مغز که می تواند به بافتهای مغز فشار وارد کرده ومنجر به مرگ گردد و یا تومور هپاتو سلولز آدنومای کبد که ممکن است منجر به خونریزی شده و فضای شکم را پر کند و در انتها به مرگ بیانجامد. قابل ذکر است که برخی از تومورهای خوش خیم تمایل به بدخیم شدن دارند مثل پولیپ روده. ب)تومور بدخیم: این تومورها شباهت کمتری به سلول های پایه یا مادر دارند، خیلی سریع تکثیر می شوند، شکلی بسیار نامنظم داشته، اغلب متاستاز می دهند یعنی از یک بافت به بافت دیگر مهاجرت می کنند. به عنوان مثال تومور پستان می تواند به مغز استخوان نیز سرایت کندوتمام بدن رادرگیر سازد. تومورهای بدخیم در مراحل اولیه قابل درمان می باشند، اما در مراحل بالاتر، درمان آنها بسیار مشکل وگاهی غیر ممکن است. اصولاً تومورهای بدخیم را به نام سرطان می شناسند. تومور بدخیم می تواند به خوش خیم تبدیل شود . علل زیرمی تواند دربوجود آمدن تومورنقش داشته باشد.تاثیربرخی اثبات شده وبرخی دیگر درمرحله تحقیق می باشد. 1-پرتوهای یونیزان: پرتوهایی مثل آلفا،بتا،ایکس و گاما از عوامل اصلی ایجاد تومورها می باشند. این پرتوها می توانند در بدن ایجاد یون کرده و یا ترکیبات مخرب رادیکال آزاد را ایجاد نمایند.رادیکالهای آزادتمایل شدیدبه ترکیب دارند. H2o2 که یک ماده سمی برای بدن است از ترکیب این رادیکالها بوجود آمده ومی تواندمنجر به مرگ سلول شود. همچنین این پرتوها با نابود کردن DNA، ایجاد جهش و موتاسیون و یا بوجود آوردن نقص کروموزومی ضمن آنکه در ایجاد سرطان نقش عمده دارند،می توانند در معیوب بودن نسل آینده نیز نقش داشته باشند. پرتوهای x مورد استفاده در رادیولوژی از این دسته می باشند. 2-نور آفتاب: قرارگیری در معرض نور شدید آفتاب به علت تشعشات UV (ماوراء بنفش) و یا تأثیرات مخرب نور می تواند عامل ایجاد سرطان باشد. امروزه سرطان پوست حدود 4000 مرگ در سال به جا می گذارد. این تأثیرمخرب در سفید پوستان به نسبت دیگران بیشتر است.90درصدسرطانهای پوست درنقاطی از بدن بروز می کند که با آفتاب تماس دارد.ماوراءبنفش حاصل از قوس جوشکاری،میکروب کش اتاقهای عمل ولیزر نیز عامل سرطان می باشند. 3-مواد شیمیایی: کار با مواد شیمیایی به طور مرتب، استنشاق و لمس آنها می تواند عامل ایجاد سرطانهای بی شمار در بدن باشد. موادی مثل نفت،آسفالت، قیرو روغنهای سیلیکیونی می توانند باعث ایجاد سرطان پوست شوند. مواد رنگی مورد استفاده در صنعت لاستیک سازی و کابل سازی می تواند منجر به سرطان مثانه شود.در سال 1775 پوت سرطان بیضه رادر لوله پاک کنها گزارش نمود. برخی ترکیبات اسپری های حشره کش، مواد شوینده، داروهای شیمیایی – صنعتی و گازهای شیمیایی می توانند عامل سرطان ریه باشند. اکسید آهن و نیکل، زغال سنگ، روی، آزبستوز از دیگر مواد خطرناک می باشند. 4-آلودگی هوا: به علت وجود ذرات معلق در هوا، وجود گازهای سمی و نیمه سمی، وجود سرب و تأثیرات مخرب این مواد بر سیستم ایمنی بدن، هوای آلوده را باید از جمله عوامل بسیار مؤثر دربروز بیماریهای مختلف از جمله سرطانهادر زندگی ماشینی امروز دانست. -سیگار: از عوامل عمده ایجاد سرطانهای لب، دهان، سینوس، تراشه و ریه می باشد، همچنین می تواند در بروز سرطانهای خون و سیستم گردش خون نیز موثر باشد. پیپ و مابقی مواد دخانی نیز به طور میانگین از این قاعده مستثنی نیستند. امروزه شایع ترین سرطان در جوامع غربی سرطان ریه می باشد. 4% کل سرطانها نیز به سرطان دهان اختصاص دارد. همچنین سرطان حنجره اغلب در افراد سیگاری دیده می شود و مردان 10 برابر زنان مبتلا به سرطان حنجره می باشند. 6-الکل و مشروبات الکلی: از عوامل ایجاد سرطانهای دهان ، سینوسها، معده، روده، کولون و کبد می باشد. متأسفانه مشروبات ضمن تأثیرمخرب بر نیروی تعقل آدمی، بر کار دستگاههای گوارش، خونرسانی و اعصاب تأثیرمنفی گذارده از عوامل اصلی ایجاد سرطان می باشد. 7-مواد نگهدارنده: مواد نگهدارنده موجود در غذاهای کنسرو شده و بسته بندی شده مثل پفک، چیپس، سوسیس، کالباس و کنسرو می توانند از عوامل ایجاد سرطان در دستگاه گوارش باشند. همچنین رنگهای افزوده شده به مواد غذایی و اسانسهای شیمیایی می تواند در ایجاد سرطان نقش داشته باشند. 8-مکیدن مواد مخدر: از عوامل ایجاد سرطان در ناحیه دهان و سینوس به حساب می آید. 9-خوردن مواد گرم و با حرارت زیاد: از عوامل ایجاد سرطان دهان، سینوس، مری و معده به شمار می آید.نوشیدن چای داغ ازاین نمونه است. 10-بهداشت بد دهان و دندان: ازعوامل ایجاد سرطان دهان به شمار می آید. سرطان دهان و سینوس درمردان 3 برابرزنان می باشد. 11-باد و سرما: در معرض همیشگی بودن هوای سرد ووزش باد می تواند از عوامل ایجاد سرطان لب و پوست باشد. 12-تحریکات مزمن: این تحریکات مثل دندان مصنوعی با قالب نامناسب، کفشهای تنگ، و وسایل مورد استفاده همیشگی که تنگ بوده باعث ایجاد تحریکات مزمن شده و می توانند منجر به سرطان شوند. درسال 1863 برای اولین بار(ورشو)به نقش این عامل اشاره کرد. 13-وجود برخی ژنها در بدن باعث سرطان می شود (proto – oncogen) همچنین از دست دادن برخی ژنها مثل P53 ، RBI (رتینو بلاستوما) باعث ایجاد سرطان خواهد شد.برخی از دانشمندان سرطان راارثی دانسته آنرا به ژنهایی خاص ربط می دهند. 14-رژیم غذایی: مصرف زیاد چربی ، قهوه، گوشت قرمز، نمک ،ادویه جات و نیتراتها از عوامل ایجاد سرطان می باشند. 15-چاقی: یکی از عوامل شناخته شده دربروز برخی سرطانها مثل تومور رحم، پستان و دستگاه گوارش می باشد. 16-حاملگی متعدد: حاملگی متعدد وهمچنین حاملگی در سنین بالای 35 سال می تواند منجر به سرطان دهانه رحم، رحم و پستان گردد. 17-عقیمی: در زنان می تواند منجر به تومور پستان و تخمدان گردد. 18-شرکای جنسی متعدد: می تواند باعث ایجاد سرطان سرویکس یا دهانه رحم گردد. درصد این سرطان در زنان مسلمان و یهودی شاید به دلیل تقید بیشتر به مسائل اخلاقی پایین تر می باشد. 19-عفونت تناسلی: می تواند منجر به سرطان سرویکس و بیضه گردد. 20- شروع فعالیت جنسی در سن پایین: از عوامل ایجاد سرطان دهانه رحم در خانمها می باشد. همچنین می تواند عامل ایجاد سرطان بیضه در آقایان باشد. 21-قرص ضد بارداری: برای آن نقش مثبت و منفی متصور شده اند اما می تواند سرطان پستان را تشدید کند. همچنین می تواند عامل سرطان مجرای صفراوی باشد. 22-تومورهای خوش خیم: می توانند به بدخیم تبدیل شده و موجبات مرگ را فراهم آورند. به طور مثال پولیپ در روده، دایورتیکولهاو توده های خوش خیم پستان استعداد بدخیمی دارند. 23-زخمها: زخمهایی که دستکاری شده اند ویا زخمهایی که دوره درمان آنها طولانی می شوند مستعد سرطان می باشند. 24-گاستریت: التهاب معده ویاگاستریت می تواند منجر به سرطان معده شود. اصولاً 6% مرگ و میر ناشی از سرطان، به سرطان معده اختصاص دارد. این سرطان در ژاپن بیشترین آمار مبتلایان را به خود اختصاص داده است . 25-داروها: برخی داروها خواص سرطانزایی را تشدید می کنند.به طور مثال قرص متیل دوپا عامل بروز سرطان مجرای صفراوی می باشد. 26-سنگهای کلیوی و صفراوی: می توانند منجر به ایجاد سرطان گردند. 27-انجام نزدیکی از راه کانال آنال (مقعد): از عوامل سرطان آنال می باشد و در جهان در حال افزایش است. نزدیکی از راه کانال آنال ضمن تأثیر منفی بر روی اسفنگترهای کنترل کننده دفع مدفوع موجب بروز عفونتهای تناسلی شده و می تواند منجر به سرطان آنال گردد. 28-آسیبهای بدنی از راه ضربات مستقیم : گاهی وارد شدن ضربات به بدن به علت ایجاد نقص کروموزومی و یا تأثیرات درونی منجر به سرطان می شود. این امر نادر است، اما یکی از عوامل سرطان بیضه را وارد آمدن ضربه به بیضه می دانند. 29-مصرف هورمونها: مصرف برخی هورمونها مثل استروژن می تواند منجر به سرطان رحم، بیضه، پستان و تخمدان شود. 30-اختلالات روانی: اختلالات روانی، افسردگی و عصبانیت می تواند منجر به بروز سرطان شود. یکی از عوامل سرطان پانکراس را اختلالات روانی می دانند. 31-کم خوابی: به علت ایجاد نقص در سیستم ایمنی بدن می تواند منجر به سرطان شده و یا عوامل سرطانزا را تشدید سازد. 32-خستگی مفرط و مداوم: به دلیل ایجاد نقص در سیستم ایمنی می تواند از عوامل بروز سرطان باشد. 33-کمبود ویتامین ها: از عوامل ایجاد سرطان مری و دستگاه گوارش می باشد. کمبود ویتامین (ث) و روی عامل سرطان مری می باشد. 34-تلقینات منفی : به علت ایجاد نقصان در سیستم ایمنی و پذیرا کردن محیط میزبان جهت کارایی بالای مخربها، می تواند منجر به سرطان شود. تلقینات منفی راه را بر ورود بیماری هموار کرده درمان را بسیار مشکل ساز می کند. برخی از نشانه های وجود تومور در بدن: این عوامل نشانه قطعی نیست ،لذا نباید باعث بروز نگرانی شود ،اما به علت شباهت آنها با علایم سرطانها توجه به برخی از آنها ضروری است. 1-وجود خال غیر طبیعی و تغییر تعداد و اندازه آنها که می تواند نشانه ملانوم پوستی باشد. 2-تغییر در اجابت مزاج که می تواند نشانه تومور دستگاه گوارش باشد. 3-وجود خون در مدفوع: که می تواند نشانه تومور در دستگاه گوارش باشد. 4-وجود خون در ادرار: که می تواند نشانه تومور در دستگاه ادراری باشد. 5-بی اختیاری در دفع مدفوع: که می تواند نشانه تومور آنال باشد. 6-وجود زخمهای غیر قابل بهبودی و با ظاهری غیر طبیعی. 7-خارش مداوم و شدید بدن که می تواند نشانه درگیری غدد لنفاوی باشد. 8-هپاتومگالی که می تواند نشانه سرطان مجرای صفراوی و یا کبد باشد. 9-وجود هر گونه توده سخت و یا توده غیر مشخص در بدن به ویژه در بیضه و پستان و ناحیه شکمی 10-دردهای نامشخص و دوره ای 11- حالتهای روانی به صورت استرس، اضطراب، بی خوابی به طور مداوم و دوره ای 12-وجود ترشحات بدبو و تیره در پستان و واژن 13-تب با منشاء غیر مشخص 14-آنمی، هیپرکلیسمی، هایپوکلسیمی که از نشانه های سرطان کبد است. 15-ضعف عمومی وبی حالی مفرط و مداوم. 16-استفراغ خونی از علائم سرطان مری، معده و ریه می باشد. 17- مشکل در بلع غذا از علائم سرطان مری می باشد. 18-قرمزی در ناحیه پستان از پیش آگهیهای سرطان سینه می باشد. 19- عدم برونزه شدن پوست می تواند نشانه ملانوم پوستی باشد 20-بزرگی طحال، نفخ و یبوست از علائم سرطان دستگاه گوارش می باشد. 21-تشنج، اختلال عصبی، عدم تعادل و تاری دید از علائم وجود تومور در بافت مغز می باشد 22-عرق کردن شدید شبانه از علائم سرطان کلیه می باشد. 23- قاعدگی نامنظم، خونریزی غیر طبیعی، آمیزش جنسی دردناک با بی میلی جنسی از علائم سرطان تخمدان می باشد. خونریزی در زنان پس از نزدیکی و پس از یائسگی از علائم سرطان سرویکس می باشد 24-گرفتگی صدا: از علائم تومور حنجره، مری، نای و تیروئید می باشد. 25-بزرگی تیروئید: از علائم تومور تیروئید می باشد. 26-مردمک سفید در کودکان می تواند نشانه رتینوبلاستوم باشد. 27-استفراغ جهنده و مداوم، سردرد، ادم ته چشم از علائم تومور مغزی می باشد. 28-از بین رفتن حس ناحیه زبان: از علائم تومور غده تحت فکی می باشد. 29-سرفه و ذات الریه می تواند از علائم سرطان در ریه باشد. گروههای در معرض خطر : این افراد به علت قرار گدفتن در گروه خطرباید جوانب احتیاطرارعایت کرده وبصورت دوره ای برخی آزمونهای تشخیصی را انجام دهند.افرادی که یکی از اقوام نزدیک آنها دجار سرطان شده اندبه ویژه در مورد سرطان سینه در خانمها که ماموگرافی سالانه پیشنهاد می شود.همچنین افرادی که بواسطه شغل وحرفه خود در معرض عوامل سرطانزا می باشند مثل پرتوکاران ،کشاورزان ،کارگران لعاب کاری ،رنگرزی ،جوشکاری ،داروسازی ،سرب سازی ،نفتالین سازی وعایق سازی. کارهای زیر شما را در پیشگیری یاری می کند. 1-رژیم غذایی حاوی فیبر زیاد، سبزی و میوه جات عامل پیشگیری از بسیاری از سرطانهاست. مصرف مواد آنتی اکسیدان مثل گوجه فرنگی، مرکبات، پیاز ، سیر، گل کلم و چای از عوامل ضد سرطان است.آثار بسیارشگفت انگیز سیر ،لیمو وشلغم هنوز در حال مطالعه می باشد. 2-ورزش و تحرک مناسب ضمن متعادل کردن متابولیسم بدن در تقویت سیستم ایمنی نقش داشته از بروز سرطان جلوگیری خواهد کرد. 3-خواب و استراحت کافی: با تقویت سیستم ایمنی نقش پیشگیری خواهد داشت.6تا8 ساعت خواب که 4 ساعت آن بصورت ممتد باشد بسیار ضرودی می باشد. 4-خنده و آرامش: با ایجاد تأثیرات مثبت بر روی سیستم گوارش، گردش خون، سیستم عصبی و سیستم عضلانی می تواند در جلوگیری نقش داشته باشد.امروزه خنده درمانی به عنوان درمان در برخی از بیماریها مطرح شده است . 5 –پوشش مناسب: لباسی که تمامی بدن را از تأثیرمخرب آفتاب و هوای سرد و گرم حفظ کند. 6-عمل و اندیشه اخلاقی و مذهبی: ضمن جلوگیری از استرس و اضطراب ،شخص را هدفمند کرده ودر نتیجه دید اخلاقی برخی از عوامل سرطانزا از زندگی شخص دور خواهدشد. 7-ختنه کردن: تقریباً هیچ سرطان آلت در افرادی که ختنه شده اند گزارش نشده است. 8-سکنی گزیدن در مکانهای کم سر و صدا و بدون آلودگی و اجتناب از مواد شیمیایی مضر. 9-نوشیدن آب به اندازه کافی و دوری از نوشابه و نوشیدنی های دارای مواد نگهدارنده. 10-استحمام به اندازه کافی و رعایت نظافت شخصی . 11-رعایت اصول ایمنی کامل جهت کسانی که با اشعه کار می کنند و یاافرادی که با منابع شیمیایی تماس دارند به ویژه کارگران صنایع نساجی، لاستیک سازی ، کابل سازی وکارگرانی که با نفت وقیر وآرسنیک کار می کنند.این کارگران باید تاحدامکان از تماس با این مواد جلوگیری نموده وازبخارات آنها دوری کرده ولباسهای کار خودرا به طور مرتب تمیز نمایند.دوش گرفتن روزانه ضروری است. راههای تشخیص تومورها: 1-معاینه الف) خود شخص به طور ماهانه بدن خود را از لحاظ وجود توده، خال و زخمها، بررسی کند.بویژه در خانمها در رابطه با سینه . ب)پزشک به طور دوره ای معمولا هرشش ماه عمل معاینه را انجام می دهد. 2-آزمایش: وجود برخی از آنزیمها به علت وجود تومورها در بدن بالا می رود. انجام آزمونهای خاص پروستات در مردان بالای 50 سال پیشنهاد می شود. 3-رادیوگرافی: در تشخیص برخی از تومورها کمک می کند.. 4-CT.scan : با استفاده از اشعه x ، تصویر مقطعی از داخل بدن تهیه می کند. 5-MRI: با استفاده از اصول خاص فیزیکی ، تصاویر مقطعی از داخل بدن تهیه می کند. 6-سونوگرافی: با استفاده از امواج ماوراء صوت تصاویر مقطعی از داخل بدن تهیه می کند. 7-پزشکی هسته ای: با استفاده از پرتوهای رادیواکتیو تصاویر خاص از داخل بدن تهیه می کند. 8-آنژیوگرافی: با استفاده از اشعه x و داروهای حاجب تصویر عروق خونرسان را مشخص می کند. 9-ماموگرافی: گرافی از پستان است و برای خانمها به طور دوره ای پیشنهاد می شود. 10-Biopsy: با نمونه برداری از بافت و آزمایش میکروسکوپی بافت به وجود تومور و نوع آن پی می برند. این عمل به راههای گوناگون انجام می شود. بیوبسی از راه جراحی، بیوپسی سطحی، بیوپسی از راه هدایت ct اسکن، بیوپسی از راه هدایت سونوگرافی بیوپسی از راه هدایت فلورسکوپی و .... . 11-آندوسکوپی: دیدن داخل دستگاه گوارش به وسیله آندوسکوپ 12-کولونوسکوپی: دیدن کولون و روده بزرگ به وسیله کولونوسکوپ. 13-سیستوسکوپی: دیدن داخل مثانه با سیستوسکوپ 14-تست پاپ اسمیر جهت بررسی رحم. درمان: 1-پیشگیری: پیشگیری بهترین درمان است. 2-جراحی: در تومورهایی که متاستاز نداده اند و یا در مراحل پایین می باشند (مراحل تومور را با Stage نشان می دهند) و یا در مکانهایی که تومور قابل دسترسی است به عنوان عامل اول درمان پیشنهاد می گردد. 3-شیمی درمانی: برخی داروها فعالیت و رشد تومورها را مختل می کند. داروهای سایتوتوکسیک می تواند سلولهای تومورال را بکشد. برخی از داروهای شیمیایی تشکیل دوک را در تقسیم میتوز به تأخیر می اندازند و یا متابولیت سلول را مختل می سازند. برخی از داروها تأثیرات اشعه را کاهش می دهد. مثلاً سولفیدربل ، شدیداً با رادیکالهای آزاد واکنش داده ضایعات اشعه را کاهش می دهد. دارو را می توان در سیستم وریدی تزریق نمود و یا آنکه به طور مشخص به منطقه مورد تومور وارد و عمل تزریق را انجام داد. می توان به طور مستقیم از راه پوست داروی کشنده را به داخل تومور تزریق نمود.این کار با هدایت CT انجام می شود. 4-رادیوتراپی: اصولاً با 2 هدف درمان و یا تسکین (پالیاتیو) مورد استفاده واقع می شود. در موارد تسکین، تنها درد بیمار را کاهش داده و مرگ را به تأخیر می اندازند.در این روش با تابش پرتوهای یونیزان واستفاده از اثرات نابودکننده آنها اقدام به درمان تومورها می نمایند.در این روش با استفاده از تکنیکهای تصویربرداری حدود تومور رامشخص کرده با مشورت فیزیستها مقدار دوز تابشی را تخمین زده وبا استفاده از دستگاههای خاص عمل درمان را آغاز می نمایند. الف)تومورهای سطحی: با استفاده از دستگاه اشعه x با انرژی بالاتر در امر درمان اقدام می کنیم. ب)تومورهای عمقی: با استفاده از دستگاه کبالت 60 که مولد اشعه گاماست و یا با دستگاه شتاب دهنده خطی این تومورها را درمان می کنند. پرتوها می توانند سلولهای تومورال را نابود سازند. ج)درمان داخل حفره ای: یک منبع رادیواکتیو را داخل تومور قرار داده تا منجر به نابودی تومور شود. د)تزریق ماده رادیواکتیونشاندار: ید تنها در تیروئید جذب می شود. تزریق ید رادیواکتیو تومور تیروئید را نابود خواهد ساخت. 7-جلوگیری از خونرسانی به تومور: تومور پس از آنکه به طول 2mm رسید شروع به تشکیل عروق جهت تغذیه بافت خود می کند. با جلوگیری از خونرسانی به تومور می توان آن را درمان نمود. با روش آنژیوگرافی می توان عمل Embolization را در موردتومورهایی مثل فیبروم رحمی به کار برد. در این روش عروق خونرسان به بافت را با ماده ای شیمیایی به نام P.V.A مسدود می سازند.همچنین می توان با وسیله ای به نام علمی COIL وهدایت آن از راه کاتتر به داخل شریان عروق را مسدود ساخت.امروزه استفاده از روشهای Interventional درامر تشخیص ودرمان درحال گسترش می باشد. 5-ژن درمانی: عرضه نوع وحشی ژن P53 به همراه یک ویروس حامل مثل آدنوویروس اخیراً در حال بررسی است. 6-انرژی درمانی: تأثیرات القاء انرژی به شخص وبررسی اثرات روان درمانی در بهبود تومورها در حال بررسی است. ویروسها: برخی ویروسها از عوامل ایجاد سرطان شناخته می شوند. به طور مثال عفونت هلیکوباکتریای پیلور عامل ایجاد سرطان معده، ویروس هرپس سیمپلکس نوع II عامل ایجاد سرطان آنال (مقعد)، عفونت HIV عامل ایجاد برخی از سرطانها مثل آنال ، HBV ویروس هپاتیت B عامل کارسینوم کبدی و EBV ویروس سرطانزای DNA می باشد. انگل شیستوزوما هماتوبیوم در ایجاد سرطان از نوع اسکوآموس سل کارسینوما نقش دارد. بیماری اوریون نیز می تواند عامل سرطان بیضه باشد.
تعداد بازدید: ۷۹۶۴