سرطان ريه , كشف ژن مقابله كننده با عامل سرطان ريه

دانشمندان دانشگاه «دوندي» موفق به شناسايي ژن مقابله كننده با بيماري سرطان ريه شدند. اين محققان دريافته اند كه افرادي كه حامل نسخه متفاوتي از يك ژن خاص هستند كمتر به بيماري سرطان ريه مبتلا مي‌شوند. محققان هم اكنون در تلاش براي درك اين مطلب هستند كه آيا اين كشف مي‌تواند براي مقابله با ابتلاء به ساير انواع سرطان ها نيز مؤثر باشد؟ بر اساس اين پژوهش تمام انسانها داراي يك ژن تغيير نيافته موسوم به «CYP1B1» هستند در حالي كه كمتر از 10 درصد مردم نسخه متفاوت اين ژن را دارند. اين محققان اعلام كردند افرادي كه نسخه متفاوت ژن مزبور را با خود دارند، پروتئين عامل بروز سرطان در بدن آنها سه برابر سريعتر از ساير افراد نابود مي‌شود. هر چه مقدار اين پروتئين در بدن فرد كمتر باشد احتمال ابتلاء به سرطان كاهش پيدا مي‌كند.
تعداد بازدید: ۱۳۹۹