مخاط مصنوعي براي افزايش كارايي بيني الكترونيكي

محققان دانشگاه وارويك و دانشگاه ليزستر از نوعي مخاط مصنوعي بيني براي بالا بردن قابل توجه كارايي بيني الكترونيكي استفاده كردند. محققان حسگرهاي استفاده شده در بيني‌هاي الكترونيكي مجهز به حس بويايي را با تركيبي از پليمرهايي كه عملكرد مخاط را در بيني طبيعي تقليد مي‌كنند، پوشش داده‌اند. استفاده از اين مخاط مصنوعي به ميزان زيادي كارايي ابزار الكترونيكي را افزايش داده و به آنها امكان مي‌دهد كه طيف بيشتري از بوهاي مختلف را حس كنند. در يك بيني طبيعي از بيش از 1000 ميليون گيرنده يا حسگر ويژه استفاده مي‌شود كه با يكديگر در روشهاي پيچيده‌اي براي شناسايي و تفكيك مولكولهاي مختلف بويايي عمل مي‌كنند. در بيني‌هاي الكترونيكي نيز همين ساختار اعمال شده با اين تفاوت كه 50 حسگر كمتر از بيني طبيعي دارد اما با روش جديد كارايي بيني‌هاي مصنوعي نيز افزايش پيدا مي‌كند.
تعداد بازدید: ۱۳۳۲