ليزر

نور ليزر يك موج الكترومغناطيسي است كه هم اكنون در سيستم هاي پيشرفته صنعتي مخابراتي و بخصوص در پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد در اين مقاله سعي شده بعنوان مقدمه مختصري به خصوصيات مهم ليزر پرداخته سپس كاربرد آن در پزشكي بررسي مي شود LIGHT AMPLIFICATION STIMULATED EMITION RADIATION مفهوم همانطور كه از نام آن پيداست ليزر به معني تقويت نور از طريق تحريك امواج الكترومغناطيسي مي باشد اين نور از خود خاصيتي نشان مي دهد كه نور يك لامپ فاقد آن است تك فركانس بودن هم فاز و موازي بودن اشعه نور ليزر از ويژگي هاي خاص اين نور است اين ويژگي باعث مي شود كه اطلاعات نوري ليزري را از طريق فيبر نوري تا كيلومترها بدون افت هدايت نمود نمي توان مواد معيني را براي توليد نور ليزر نام برد اما بعضي مواد پاسخ بهتري به ايجاد نور ليزر مي دهند ايجاد نور ليزر inversion population راه ايجاد نور ليزر وارونگي جمعيت مي باشد و اين وارونگي را براساس خواص مواد به طرق مختلف از جمله ــ عبور جريان الكتريكي ــ تشعشع نوري ــ تخليه الكتريكي ــ بمباران با الكترون هاي پرانرژي مي توان انجام داد نور ليزر با داشتن طول موج هاي مختلف خواص متفاوتي را از خود نشان مي دهد 10A ليزر قدرتمندي است كه طول موج آن در محدوده مادون قرمز است و با جريان co2بعنوان مثال ليزر چند كيلووات قدرت ايجاد مي شود از اين نور در پزشكي بعنوان چاقو جراحي بدون خونريزي استفاده مي گردد در پايان يادآور مي شود كه اولين تقويت كننده نور با طول موج 694توسط ميمن در آمريكا ساخته شد و سپس افتخار ساخت اولين ليزر گازي نصيب دانشمند ايراني پرفسور علي جوان گرديد
تعداد بازدید: ۲۶۲۵