سلول هاي بنيادي بافت چربي براي نابودي تومورهاي سرطاني

محققان از سلول هاي بنيادي بافت همبندي جنيني بافت چربي، سلولهاي حاملي ايجاد مي کند که سلولهاي سرطاني را جستجو و به نابود کردن آنها کمک مي کند. به گزارش سلامت نیوزبه نقل از خبرگزاري آلمان، بافت همبندي جنيني با تجديد کردن برخي سلولها به بازسازي بافت هاي نابود شده بدن کمک مي کند. بنابراين گزارش، اين تصور وجود دارد که اين سلول هاي بنيادي مي توانند تومورهاي سرطاني را بعنوان ارگان آسيب ديده تشخيص دهد و به محل وجود آنها مهاجرت مي کنند. محققان کشور اسلواکي از اين خاصيت براي ايجاد يک روش درماني استفاده کردند. به گفته محققان، آنها توانستند با استفاده ازاين سلولها از رشد تومورها تا 5/68 درصد جلوگيري کنند وهيچ عارضه جانبي سمي هم مشاهده نکردند . بر اساس اين گزارش، محققان معتقدند اين مي تواند منشاء ايجاد يک روش جديد براي درمان سرطان باشد.
تعداد بازدید: ۱۳۷۱