ويتامين ث

ويتامين ث به مقابله با سرطان کمک می کند کارشناسان می گويند اکثر مطالعات حاکی از بی تاثير بودن ويتامين ث در درمان سرطان است يک مطالعه تازه در آمريکا نشان می دهد که تزريق دوزهای بالای ويتامين ث به خون می تواند در مبارزه با سرطان موثر باشد. دانشمندان در تست های آزمايشگاهی دريافتند که تزريق ويتامين ث به خون، در شکل "اسيد اسکوربيک"، به نابودی سلول های سرطانی منجر شد. اين مطالعه ناقض مطالعات قبلی است، اما موسسه ملی بهداشت آمريکا واقع در ايالت مريلند گفت که آن مطالعات بر دوزهای پايين تر نوع خوراکی ويتامين ث متکی بوده است. ساير متخصصان سرطان گفتند شواهد قانع کننده ای که از قبل وجود دارد حاکی از بی تاثير بودن ويتامين ث در معالجه سرطان است. در مطالعات دهه 1970 برای نخستين بار نشان داده شد که دوزهای بالای ويتامين ث می تواند به درمان سرطان کمک کند اما مطالعات بعدی آن يافته را تاييد نکرد. در تازه ترين مطالعه، که نتايج آن در نشريه "اقدامات آکادمی ملی علوم" چاپ شده است، محققان آزمايش هايی را ترتيب دادند که تزريق بالينی (کلينیکی) ويتامين ث به طيفی از 9 سلول مختلف سرطانی و چهار سلول عادی را شبيه سازی می کرد. در پنج عدد از مجموعه های حاوی سلول های سرطانی، ميزان بقای سلول ها 50 درصد افزايش يافت درحالی که تاثير آن بر سلول های عادی خنثی بود. بررسی دقيقتر سلول های بدخيم لنفاوی -که به خصوص در مقابل اسيد اسکوربيک حساس بودند- نشان داد که به طور کامل نابود شدند. محققان متوجه علت اين تاثير نشدند با اين حال اشاره کردند که اين شيوه درمانی به تشکيل "پروکسايد هيدروژن" منجر شد، ماده ای که برای سلول ها سمی است. دکتر مارک لوين، سرپرست اين تحقيقات، گفت که پيش از تجويز اين نوع معالجه برای بيماران ابتدا بايد ايمنی آن ثابت شود. اما او اذعان کرد که اسيد اسکوربيک به عنوان يک عامل بالقوه برای درمان سرطان دارای گذشته ای جنجال آفرين بوده است. هنری اسکوکرافت، از مقام های ارشد موسسه تحقيقات سرطان بريتانيا گفت که عليرغم اين يافته ها، شواهد غالب هنوز به بی تاثير بودن ويتامين ث در معالجه سرطان اشاره دارد. وی گفت: "اين مطالعه در مرحله خيلی خيلی ابتدايی است. مواد زيادی وجود دارد که در تست های آزمايشگاهی سلول های سرطانی را می کشند، اما وقتی در بيماران امتحان می شوند بی اثر هستند." او افزود: "اما ما می دانيم که يک رژيم غذايی سالم و متوازن، شامل مقدار زيادی ميوه تازه و سبزيجات، راه موثری در کاهش خطر ابتدا به سرطان در وهله اول است."
تعداد بازدید: ۲۶۸۲