آلودگي صوتي

آلودگي صوتي شايعترين علت کاهش شنوايي عصبي اکتسابي بالغين است . اين بيماري هنگامي که به گوش آسيب رسانيد ديگر قابل درمان نيست ؛ ولي قابل پيشگيري است . اصولاً سر و صداي زياد و آلودگي صوتي نوعي عامل استرس زاي بيولوژيک است که نه تنها بر سيستم شنوايي بلکه بر کل بدن انسان اثر مي گذارد . بدين صورت که باعث تحريک سيستم اعصاب مرکزي ، تأثير بر سيستم غده هيپوفيزوآدرنال ،‌ايجاد اختلالات هورموني و عدم سلامت مي شود و هنگامي که باعث کاهش شنوايي شود ، شخص نمي تواند به راحتي با افراد اجتماع ارتباط برقرار کند و اين خود باعث کاهش کيفيت زندگي و سلامت رواني او مي شود و باري را بر دوش اجتماع و جامعه مي گذارد . * صوت چگونه بر سيستم شنوايي انسان اثر مي گذارد ؟ صوت به ۲ صورت حاد و مزمن باعث صدمه به گوش مي شود . نوع حاد مثل ، انفجار ناگهاني ، شليک گلوله ونارنجک و ترقه و غيره نزديک گوش که معمولاً يک طرفه است . نوع مزمن بيشتر در افرادي است که بدون آگاهي و استفاده از تمهيدات کافي حفاظتي در کارخانه هاي پر سر و صدا سال ها کار کرده اند و هنگامي متوجه سنگين شدن گوش شان شده اند ، که آسيب جدي به دستگاه اعصاب شنوايي وارد شده و خيلي دير شده است . موج انفجار ناگهاني مي تواند منجر به پارگي پرده گوش و حتي گاهي همراه با گسيختگي استخوانچه هاي گوش مياني شود . خوشبختانه اين نوع آسيب گوش مياني ، دستگاه انتقالي گوش را در بر مي گيرد . اين حالت در اغلب موارد بر خلاف انواع عصبي با عمل جراحي قابل درمان است . * خصوصيات باليني بيمار در معرض آلودگي مزمن صوتي چيست ؟ در حقیقت خصوصيات باليني مشخصي ندارد که بتوان آن را از بقيه بيماريهاي گوش که باعث کاهش شنوايي عصبي ميشوند جدا کرد و تشخيص آن از راه گرفتن شرح حال و محل کار فرد ومعاينه و آزمايشان شنوايي سنجي مقدور است . گاهي بيمار ممکن است وزوز گوش هم داشته باشد . * چه افرادي بيشتر در معرض ابتلا به آثار مخرب آلودگي هاي صوتي هستند ؟ اصولاً دستگاه شنوايي عصبي بعضي افراد آسيب پذير از ديگران است ؛ مثلاً در افرادي که موهاي بور و چشمان آبي دارند اين حساسيت و آسيب پذيري بيشتر از افراديست که موها و چشمان سياه دارند و يا به طور کلي دستگاه عصبي شنوايي در سياه پوستان کم تر از سفيد پوستان نسبت به آلودگي صوتي آسيب پذير است . بعضي از داروها اثر سمي بر سلول هاي شنوايي دارند مثل آمينوگليکوزيدها ( مثل جنتامايسين ) ، يا قرص آسپيرين و يا بعضي از داروهاي ادرار آور . افرادي که از اين داروها استفاده مي کنند در صورتي که در معرض آلودگي شديد قرار گيرند ، اعصاب شنوايي آنها آسيب پذيرتر مي شود . اين گروههاي شغلي شامل ، راهنمايان باند فرودگاه ، کارگران مته کار ، آهنگران ، نجاران ، کارگراني که در کارخانه هاي ريسندگي و بافندگي و يا چاپ خانه هاي داراي ماشينهاي با سر و صداي زياد کار مي کنند ، شکارچيان ، افراد نظامي ، موسيقي دان ها و يا کساني که دائماً از دستگاه واکمن با صداي بلند استفاده مي کنند و حتي انفجار ترقه به خصوص در بچه ها مي باشند . * چطور مي توان از آسيب به دستگاه شنوايي پيشگيري کرد ؟ پديده سر و صدا و آلودگي صوتي مخصوص شهرهای بزرگ است . افرادي که در روستاها زندگي مي کنند بسيار کمتر از افراد شهرنشين به پيرگوشي و آسيب دستگاه شنوايي مبتلا مي شوند . آلوده ترين شهر دنيا از نظر آلودگي صوتي بانکوک با ۱۰۰ دسي بل انرژي صوتي است و تهران هم دست کمي از آن ندارد . اصولاً برنامه حفاظتي براي پيش گيري از آسيب صوتي به گوش کساني که در محيط هاي پر سروصدا مثل کارخانجات کار مي کنند به صورت زير است : انجام آزمايشات شنوايي سنجي قبل از استخدام آزمايشات شنوايي سنجي ساليانه استفاده از محافظ گوش در کارخانه کنترل سر و صداي محيط کارخانه توسط مهندسين آن اگر فردي مثلاً در محيطي کار مي کند که شدت صوت آن ۹۰ دسي بل است و ۵ روز در هفته هر روز ۸ ساعت کار مي کند ، در صورتي که شدت صوت به ۹۵ دسي بل برسد ساعت کار او بايد ۴ ساعت شود و اگر شدت صوت باز هم بيشتر شود ساعت کار بايد باز هم کاهش يابد .
تعداد بازدید: ۵۳۷۴