رابطه بي خوابي مزمن با افسردگي واضطراب

پژوهشگران آمريکايي دريافتند، بي خوابي مزمن احتمال بروز اختلالات اضطراب و افسردگي را افزايش مي دهد. مدت بي خوابي معمولي تنها چند روز بوده و بسياري از افراد آنرا درمان نمي کنند، اما عواملي چون فشار رواني باعث افزايش بروز بي خوابي مي شود که ممکن است مدت آن يک هفته باشد که در صورت درمان نکردن باعث بيماري هاي کوتاه يا طولاني مي شود. بنابراين گزارش، در اين پژوهش محققان با بررسي 25 هزار و 130 فرد بزرگسال دريافتند، رابطه مستقيمي بين بي خوابي مزمن واختلالاتي چون اضطراب و افسردگي است، همچنين به گفته مدير اين پژوهش ، بي خوابي مزمن نشانگر اختلال اضطراب و افسردگي است و بسياري از اختلالات رواني در صورت ارتباط با بي خوابي حاد قابل تشخيص هستند. يادآور مي شود، نتايج اين پژوهش در مجله خواب منتشر شده است.
تعداد بازدید: ۱۴۲۲