سيب زميني ، تاثير سيب زميني بر سيستم ايمني

پژوهشگران اسپانيايي اعلام كردند، مصرف سيب زميني اثر مفيدي بر سيستم ايمني به جاي مي گذارد. در اين پژوهش محققان با بررسي مصرف سيب زميني در افراد به مدت 14 هفته دريافتند، روده اين افراد سالم تر بوده و ميزان گلبول هاي سفيد كه هنگام عفونت و براي جلوگيري از بيماري توليد مي شوند، نيز در افراد فوق كاهش مي يافت. به طور كلي مصرف مواد غذايي حاوي نشاسته مقاوم مانند سيب زميني پخته، غلات، موز، ماكاروني براي سيستم ايمني بدن مفيد است. تقريبا 10 درصد از نشاسته مصرفي، نشاسته مقاوم است كه در روده كوچك هضم نمي شود و به روده بزرگ منتقل مي شود. مصرف نشاسته همچنين خطر سرطان روده بزرگ را كاهش مي دهد. در اين پژوهش آمده است، سبزيجات حاوي ميزان فراواني ويتامين B و C و موادي مانند آهن، كلسيم، منگنز، منيزيم و فسفر هستند و درصورت مصرف آنها به صورت سرد در سالاد براي سيستم ايمني سودمند است.
تعداد بازدید: ۱۳۹۴