بوی بد دهان

رهايي از بوی بد دهان گر چه جايگاه اصلي بوي بد دهان دقيقاً‌ در زير بيني است اما خيلي افراد مبتلا از وجود آن اظهار بي اطلاعي مي كنند. داشتن نفس بدبو ( Halitosis ) يك عارض‍ه نا خوشايند است كه تاثير مستقيمي بر روابط اجتماعي و شغلي افراد داشته و در اغلب موارد اطلاع از آن با شرمندگي همراه است. عدم رعايت بهداشت مناسب دهان، بعضي از غذاهاي خاص، استفاده از دخانيات و نوشابه هاي الكي و مصرف برخي از داروها در ايجاد بوي دهان نقش اصلي را دارند. در پاره اي از موارد نادر،‌ اين عارضه ممكن است علت سيستمي نيز داشته باشد. در بين عوامل ذكر شده مهمترين نقش در ايجاد بوي بد دهان بر عهدۀ حفرۀ دهان و به خصوص سطح پشتي زبان است. پرزهاي زبان محل مناسبي است براي تجمع ميكرو ارگانيسم ها و باقيماندۀ ذرات غذايي كه اغلب به بهداشت آن كمتر توجه مي شود. مسواك زدن مختصر سطح پشتي زبان حتي مي تواند باعث كاهش 70 % در بوي بد دهان گردد. عدم رعايت بهداشت و باقيماندن ذرات غذايي در بين دندانها و اطراف لثه،‌ علاوه بر تاثير مستقيم در ايجاد بوي ناخوشايند، باعث پوسيدگي در دندانها و يا تشكيل آبسه و عفونت ها مي گردند كه نتيجۀ آن تشديد شرايط نامطبوع در دهان است. وجود دندانهايي كه پر كردگي هاي قديمي آنها دچار ترك و يا شكستگي در لبه ها شده اند و در زير آنها عود پوسيدگي وجود دارد،‌ بايد حتماً‌ مورد توجه قرار گيرند. همچنين بيماري هاي پريودنتال كه با خون روي و التهاب گسترده در لثه ها همراه هستند در ايجاد نفس بدبو نقش اساسي دارند. مصرف بعضي از غذاها كه حاوي پياز يا سير مي باشد،‌ باعث تشديد اين عارضه مي شود. اين مواد پس از جذب و ورود به گردش خون به ريه ها منتقل شده و تا ساعتها آثار خود را در هنگام عمل بازدم نشان مي دهند. مصرف بعضي از دهان شويه ها در اين مورد ممكن است كمك كننده باشد. خشكي دهان ( Xerostomia ) يكي ديگر ديگر از عوامل اصلي در ايجاد بوي بد دهان مي باشد. در شرايط عادي جريان بزاق مي تواند باعث حذف بعضي از عوامل و اجزاي موثر در بوي بد دهان گردد. كاهش يا قطع جريان بزاق باعث تشديد عوامل موثر در اين عارضه مي گردد،‌همچنين موجب افزايش ميزان پوسيدگي هاي دنداني مي شود كه به نوبۀ خود در ايجاد بوي بد دهان نقش قابل توجهي دارند. مصرف بعضي از داروها،‌ايجاد اختلال در عملكرد غدد بزاقي، راديو تراپي هاي گسترده و تنفس هميشگي دهاني، از عوامل ايجاد خشكي دهان و بوي بد ناشي از آن مي باشد. در صورتي كه علت بوي بد دهان با بررسي و درمان هاي دندانپزشكي برطرف نگردد،‌بايد علت هاي سيستمي را جستجو كرد. از مهمترين عوامل سيستمي مي توان، عفونت هاي موضعي در بيني، ‌لوزه ها و ريه، سينوزيت مزمن، برنشيت، ديابت، بيماري هاي سيستم گوارشي و اختلال در عملكرد كليه و كبد را نام برد. توصيه به مبتلايان • اولين قدم در برطرف كردن بوي بد دهان داشتن بهداشت مناسب دهاني است كه استفاده مرتب از مسواك و نخ دندان و البته،‌با روش صحيح آن و همچنين مسواك نمودن قسمت پشتي زبان بسيار موثر خواهد بود. • ملاقات هاي دوره اي با دندانپزشك را فراموش نكنيد. مراحل اوليۀ بيماري هاي لثه، پوسيدگي هاي مخفي دنداني،‌ پر كردگي هايي كه بايد تعويض شوند و پوسيدگي هايي كه عود مجدد پيدا كرده اند توسط دندانپزشك قابل تشخيص است. • اگر از دندان هاي مصنوعي متحرك استفاده مي كنيد، بعد از هر وعد غذايي و قبل از خواب، آنها را در آورده و كاملاً شستشو دهيد. استفاده از محلو هاي ضد عفوني كننده در بعضي از موارد ضروري خواهد بود. • استفاده از دخانيات و نوشابه هاي الكلي را قطع كرده يا مصرف آنها را به حداقل كاهش دهيد. • اگر دچار خشكي هميشگي در دهان هستيد با دندانپزشكان مشورت كنيد. مصرف آدامس هاي بدون قند و استفاده از مايعات جايگزين بزاق بسيار سودمند خواهند بود. • بعضي از دهان شويه ها در برطرف كردن بوي بد دهان موثرند. فقط در صورت مشورت با دندانپزشكان از آنها استفاده نماييد. • از دندانپزشكتان بخواهيد نحوۀ صحيح استفاده از مسواك و نخ دندان را برايتان تشريح نماييد. استفاده غير صحيح كمك چنداني به بهداشت دهان و به خصوص برطرف كردن بوي بد دهان نمي كند. منبع : هفته نامه پزشكي امروز
تعداد بازدید: ۸۲۶۷