دود سیگار کور می کند

بر اساس نتایج تحقیقات دانشگاه کمبریج، دود سیگار باعث آسیب و تخریب ماکولای چشم(نقطه حداکثر بینایی) می شود. این دانشمندان با مطالعه بر روی 435 فرد مبتلا به آسیب ماکولا و 280 فرد سالم دریافتند، هر چه فرد بیشتر در معرض دود سیگار باشد، خطر ایجاد و گسترش این بیماری بیشتر می شود به طوری که کشیدن یک پاکت سیگار یا بیشتر در روز به مدت 40 سال خطر ایجاد این بیماری را سه برابر می کند و زندگی کردن با یک فرد سیگاری به مدت 5 سال این خطر را دو برابر می کند. دانشمندان انگلیسی همچنین معتقدند، سیگار کشیدن در افراد سیگاری مشکلات بینایی را زیاد می کند اما قرار گرفتن در معرض دود سیگار هم همان اثرات مشابه را در افراد غیر سیگاری دارد. البته ترک کردن سیگار باعث کاهش تخریب ماکولای چشم می شود
تعداد بازدید: ۱۳۸۹