خميازه

خمیازه کشیدن مسری است ! بر اساس یک نظریه خمیازه کشیدن مسری است . آخرین نظریه های فیزیولوژیستها درباره خمیازه کشیدن ، از مسری بودن خمیازه حکایت می کند . بر اساس این نظریه ، خمیازه کشیدن یک عمل بدوی است که در سیر تکامل انسان جا مانده است . هر چند علت و چگونگی دقیق خمیازه کشیدن مشخص نیست ، اما دیدن ، شنیدن یا حتی فکر کردن به خمیازه نیز میتواند آن را در یک فرد برانگیزد . پیش از این تصور عمومی این بود که ما تنها هنگام خستگی خمیازه می کشیم ، اما ما موقع بیدار شدن از خواب و هوشیاری کامل نیز خمیازه می کشیم . سالها تصور می شد که خمیازه به علت افت میزان اکسیژن در ریه های انسان است وبا خمیازه کشیدن ، اکسیژن بیشتری در اختیار بدن قرار می گیرد ، اما امروزه می دانیم ریه ها مسوول سنجش میزان اکسیژن نیستند و از طرفی دیده شده که حتی جنین انسان در شکم مادر با ریه های پر از آب خمیازه می کشد . این نظریه معتقد است که خمیازه کشیدن ، نوعی روش ارتباطی میان موجودات است ، به این معنی که جانوران با انجام این عمل ، تغییرات ایجاد شده در محیط با درون خود را به یکدیگر اطلاع دهند.
تعداد بازدید: ۳۴۱۱